Verktyg för rörlighetsplaner

By Admin Eltis / Uppdaterad: 16 Feb 2015

Europeiska kommissionen stödjer ytterligare utveckling av konceptet med planering, verktyg och vägledning för hållbar rörlighet i städer, både för städer och för att främja städers framtagande och genomförande av SUMP runt om i Europa.

Gå regelbundet tillbaka till portalen om rörlighetsplaner för att veta mer om evenemang, seminarier och kurser som anordnas via pågående projekt kring planering för hållbar rörlighet i städer.

Förutom databasen över verktyg och resurser för rörlighetsplaner återfinns nedan en redogörelse för olika viktiga initiativ som pågår för närvarande eller som nyligen slutförts inom ramen för projekt som finansierats av Europeiska kommissionen.

Vägledning

• Uppföljning och utvärdering, EU:s Ch4llenge-projekt
• Välja ut de effektivaste åtgärderna och åtgärdspaketen, EU:s Ch4llenge-projekt
• Kommunikationsriktlinjer, EU:s Bump-projekt
• SUMP-riktlinjer för polycentriska regioner, framtagna av EU:s Poly-Sump-projekt
• Webbseminarium: Innovativa tankar och hur man tar vara på dem, EU:s Tide-projekt

Granskning och bedömning

• Manual för städer, granskare eller rådgivare om hur man genomför granskning och revision för att mäta en stads transportprestanda med 20 indikatorer, EcoMobility-Shift-projekt  
• Granskning av rörlighet i städer baserad på total kvalitetsstyrning, framtaget av EU:s Quest-projekt
• Granskningsmekanism med riktlinjer på 11 språk, framtaget av EU:s Advance-projekt
• Frågeformulär om rörlighet i städer på 11 språk i xls-format, framtaget av EU:s Advance-projekt
• Samråd om SUMP-riktlinjer av EU:s Pumas-projekt

Verktyg

• Metodik för kostnads-, nytto- och konsekvensanalys, EU:s Tide-projekt
• Verktygslåda för innovation: 15 inspirerande transportåtgärder som kan förändra din stad, EU:s Tide-projekt
• Lösningar för rörlighet i städer rörande kollektivtrafik, transportinfrastruktur, stadslogistik, integrerad planering/planer för hållbar rörlighet i städer, nätverks- och rörlighetsstyrning, rena fordon, EU:s Solutions-projekt
• Kurskoncept rörande planer för hållbar rörlighet i städer, EU:s Bump-projekt
• Verktygssats för att engagera intressenter rörande att anordna lyckade samråd (EN), Civitas
• Nå medborgaren: Verktygssats kring effektiv kommunikation och marknadsföring, Civitas

Bästa praxis

• Nio fallstudier från EcoMobility SHIFT-projektet
• Handlingsplaner för rörlighet i städer och rapporter från 46 städer, certifierade av EU:s Quest-projekt
• Många exempel på bästa praxis kring projekt för hållbar rörlighet i städer i EU Civitas-städer
• Demonstrationsinsatser och utfall för hållbar rörlighet i städer, Civitas
• Nio lokala handlingsplaner, framtagna av Advance-projektet

Nätverk

• Kampanj för hållbar rörlighet i städer (Blanda rätt) 
• Rådgivande och temagrupp kring integrerad planering, EU:s Civitas-projekt
• EU:s Civitas-plattform för utbyte av tankar och erfarenheter kring rörlighet i städer
• Civinet National stadsnätverk som främjar Civitas-synsättet
• Planering för utbildare i rörlighet i städer i EU-28, EU:s Endurance-projekt

I databasen över fallstudier ingår exempel på god praxis och verktyg som visar prov på hur man tar fram och genomför en plan för hållbar rörlighet i städer. Den ger värdefullt material från hela Europa och inspiration för arbetet med er egen SUMP.

Du kan också skicka in förslag på fler SUMP-exempel.