Europeisk plattform

By Admin Eltis / Uppdaterad: 28 May 2019

Om plattformen

Den europeiska plattformen om planer för hållbar rörlighet i städer stödjer övergången till konkurrenskraftiga och resurseffektiva rörlighetssystem i Europas städer genom att:

Plattformens arbete stöds av ett sekretariat som även fungerar som en central kontaktpunkt för alla förfrågningar inom och utanför plattformen.

Portalen för rörlighetsplaner

Portalen för rörlighetsplaner erbjuder en mängd information kring hur man utvecklar och genomför en SUMP, däribland:

  • Information om vad som ingår i en SUMP
  • Riktlinjer om hur man tar fram och genomför en SUMP.
  • Utvalda verktyg, vägledningar, manualer och rapporter som stöd för verksamma inom rörlighet i städer i deras arbete.
  • Fallstudier som analyserar utvalda lokala exempel på utveckling och genomförande av rörlighetsplaner.
  • Ett forum där Eltis-vänner kan diskutera alla frågor som rör hållbar rörlighet i städer.
  • En databas om städers engagemang i EU-verksamhet som rör planering för hållbar rörlighet i städer.

Vi hoppas du ska finna portalen om rörlighetsplaner engagerande och informativ. Tveka inte att kontakta oss om du vill fråga något eller har ett förslag eller en kommentar.

Samordningsgruppen

Samordningsgruppen samlar företrädare från relevanta pågående EU-stödda åtgärder för att:

  • tbyta information och erfarenheter,
  • identifiera och dra nytta av synergieffekter,
  • komma överens om gemensamma synpunkter för att stärka den vidare utvecklingen av SUMP-koncept och verktyg samt
  • bistå med samordningen av den utåtriktade presentationen av olika initiativ.

Årliga konferenser

Plattformen avser anordna årliga konferenser för att främja SUMP-konceptet runt om i EU. Konferenserna kommer att lyfta fram den senaste utvecklingen inom planering för rörlighet i städer, stimulera till utbyte av tankar och erfarenheter och erbjuda en möjlighet att bygga nätverk för dem som är inblandade i att utveckla och genomföra sådana planer.

Den första europeiska konferensen om SUMP ägde rum 12-14 juni 2014 i Sopot i Polen. Mer information återfinns i dagordningen (länken är extern) (öppnar PDF, 1,6 MB) och presentationerna vid konferensen (länken är extern).

Håll ett öga på vår sida Evenemang för nyheter om kommande SUMP-konferenser.