Om Eltis

By Admin Eltis / Uppdaterad: 21 Sep 2020

Vad är Eltis?

Eltis främjar utbyte av information, kunskaper och erfarenheter på området hållbar rörlighet i städer i Europa. Det vänder sig till enskilda som arbetar inom transporter och tillhörande områden, däribland stads- och regional utveckling, hälsa, energi och miljövetenskap. Eltis skapades för över 20 år sedan och är i dag Europas främsta observationsorgan på området rörlighet i städer. Det finansieras av Europeiska unionen inom ramen för programmet Intelligent energi – Europa (IEE).

Inom ramen för tre huvudteman – UPPTÄCKA, AGERA, DELA – erbjuder Eltis den information, goda praxis, de verktyg och kommunikationskanaler som krävs för att hjälpa er att omvandla era städer till modeller för hållbar rörlighet i städer.

I den särskilda delen RÖRLIGHETSPLANER erbjuds ett informationsnav om hur man tar fram och genomför planer för hållbar rörlighet i städer (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP), efter hand som behovet av mer hållbara och integrerade planeringsprocesser i Europa växer. Mer information om denna del finns på sidan Om rörlighetsplaner.

Vad hittar man på Eltis?

Eltis ger möjlighet att UPPTÄCKA hållbar rörlighet i städer. 

• I Nyheter finns en återkommande sammanställning av lokala, regionala och europeiska nyheter som rör hållbar rörlighet i städer
• I Ämnen redogörs för de viktigaste frågorna rörande hållbar rörlighet i städer som behandlas på Eltis
• I Fakta och siffror finns en rad olika statistiska data om frågor rörande hållbar rörlighet i städer
• I EU-politik och lagstiftning återfinns viktigare utveckling avseende lagstiftning och politik som rör hållbar rörlighet i städer 

Eltis ger stöd för att AGERA och främja hållbara former av rörlighet i er region eller stad.

• I Fallstudier presenteras och analyseras framgångsrika lokala exempel på initiativ och strategier som rör hållbar rörlighet i städer
• I Verktyg och resurser finns verktyg, vägledningar, manualer och rapporter till stöd för och för att informera verksamma inom rörlighet i städer inom ramen för deras arbete
• I Video finns framstående exempel på angreppssätt i fråga om hållbar rörlighet i städer 
• I Foton finns ett bildgalleri som kan användas för att främja rörlighet i städer
• I Utbildningsmaterial finns utbildnings- och undervisningsmaterial som framställts på områden som rör hållbar rörlighet i städer
• Under EU-finansiering samlas aktuella finansieringsflöden och program från EU som lokala styrande organ har tillgång till.

Med hjälp av Eltis kan man DELA MED SIG av exempel på bästa praxis och diskutera nya och innovativa tankar som rör hållbar rörlighet i städer.

• Som registrerad Eltisvän kan man skicka in innehåll och kommentera kollegors tankar och initiativ. Gå till sidan Eltisvänner för att ta reda på mer om fördelarna med att bli medlem.
• Under Evenemang presenteras en kalender över viktigare konferenser, möten, seminarier och nätverksträffar

Vi hoppas att du ska finna Eltis webbplats engagerande och informativ. Tveka inte att Kontakta oss om du vill fråga något eller har ett förslag eller en kommentar.