Home > Mobility Plans > Postopek priprave načrta trajnostne mobilnosti v mestih

Postopek priprave načrta trajnostne mobilnosti v mestih

By Admin Eltis / Posodobljeno: 28 May 2019

Priprava načrta trajnostne mobilnosti v mestih je zahtevna naloga. Pripravljene smernice ob podpori Evropske komisije zagotavljajo konkretne predloge, kako uporabiti koncept načrta priprave trajnostne mobilnosti in kako pripraviti strategijo za mobilnost v mestih.

Smernice ne vsebujejo podrobnega opisa tehničnih ukrepov, ki jih je treba vključiti v načrt trajnostne mobilnosti v mestih. Vsebujejo pa opis postopka priprave in izvajanja takšnega načrta. Ta postopek obsega 11 glavnih korakov z 32 povezanimi dejavnostmi:

korak 1: določite svoje zmožnosti za uspešno pripravo načrta trajnostne mobilnosti

korak 2: opredelite postopek priprave in obseg načrta

korak 3: analizirajte razmere na področju mobilnosti in razvijte scenarije

korak 4: oblikujte skupno vizijo

korak 5 določite prednostne naloge in merljive cilje

korak 6: razvijte učinkovite svežnje ukrepov

korak 7: določite jasne odgovornosti in dodelite proračunska sredstva

korak 8: v načrt vključite sisteme za spremljanje in ocenjevanje

korak 9: sprejmite načrt trajnostne mobilnosti v mestih

korak 10: zagotovite ustrezno upravljanje in obveščanje (med izvajanjem načrta)

korak 11: pridobivajte nova spoznanja

V smernicah je vsak korak tega postopka ponazorjen s primeri dobre prakse, orodji in napotilom na dodatne informacije.

Smernice so namenjene lokalnim organom, mestnemu prevozu in strokovnjakom za mobilnost ter vsem drugim deležnikom, vključenim v pripravo načrta trajnostne mobilnosti v mestih.

So rezultat pregleda veljavnih dokumentov ter temeljitega posvetovanja s strokovnjaki iz vse Evrope, ki je potekalo med letoma 2010 in 2013 v okviru naročila storitev za Evropsko komisijo.

Več orodij za podporo pri uporabi koncepta načrta trajnostne mobilnosti v mestih je na voljo tukaj.

Cikel načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestih:

So rezultat pregleda veljavnih dokumentov ter temeljitega posvetovanja s strokovnjaki iz vse Evrope, ki je potekalo med letoma 2010 in 2013 v okviru naročila storitev za Evropsko komisijo.