Orodja & viri prometnih načrtov

By Admin Eltis / Posodobljeno: 16 Feb 2015

Evropska komisija podpira nadaljnji razvoj koncepta trajnostnega mestnega prometnega načrtovanja, orodja in smernice za mesta, kot tudi promocijo razvoja in implementacije trajnostnega mestnega prometnega načrtovanja po mestih širom Evrope.

Redno preverite portal prometnih načrtov za dogodke, delavnice in usposabljanja, ki jih organizirajo EU projekti v teku na področju trajnostnega mestnega prometnega načrtovanja.

Poleg podatkovne baze za orodja in vire prometnih načrtov, boste našli opis različnih ključnih pobud, ki trenutno potekajo ali so se končale pred kratkim v okviru projektov, ki jih financira Evropska komisija.

Smernice

• Spremljanje in ocenjevanje, projekt EU CH4LLENGE
• Izbira najbolj učinkovitih ukrepov in paketov ukrepov, projekt EU CH4LLENGE
• Komunikacijske smernice, projekt EU BUMP
• TMPN smernice za policentrična območja, pripravljene s strani projekta EU Poly-Sump
• Webinar: inovativne ideje in kako jih izkoristiti, projekt EU Tide

Revizije in ocenjevanje

• priročnik za mesta, revizorje ali svetovalce za izvedbo ocen in revizij za merjenje učinkovitosti mestnega prometa skozi 20 različnih indikatorjev, projekt EcoMobility-Shift  
• revizija mestnega prometa na podlagi skupnega upravljanja kakovosti, ki ga je pripravil projekt EU Quest
• revizijska shema skupaj s smernicami v 11 jezikih, ki ga je pripravil projekt EU Advance
• vprašalnik mestnega prometa, 11 jezikov v formatu xls, ki ga je pripravil projekt EU Advance
• razprava o TMPN smernicah, pripravljena s strani projekta EU PUMAS

Orodja

• metodologije za analizo stroškov in koristi ter učinkov, projekt EU Tide
• inovacijski toolbox: 15 navdihajočih prevoznih ukrepov, ki lahko spremenijo vaše mesto, projekt EU Tide
• rešitve mestnega prometa glede: javnega prevoza, prevozne infrastrukture, logistike mesta, celovitega načrtovanja/ trajnostni mestni prometni načrti, upravljanje z omrežjem in mobilnostjo, čista vozila, projekt EU Solutions
• koncept izobraževalnih tečajev na temo trajnostnih mestnih prometnih načrtov, projekt EU BUMP
• Involving Stakeholders Toolkit on Organising Successful Consultations(en) [Vključevanje kompleta orodij deležnikov za organiziranje uspešnih razprav], Civitas
• Reaching the Citizen: Toolkit on Effective Communications and Marketing [Doseganje državljana: komplet orodij za učinkovito komunikacijo in trženje], Civitas

Najboljše prakse

• 9 študij primerov s strani projekta EcoMobility SHIFT
• akcijski načrti mestnega prometa in poročila 46-ih mest, potrejnih s strani projekta EU Quest
• številne najboljše prakse glede projektov trajnostnega mestnega prometa EU CIVITAS
• Sustainable Urban Mobility Demonstration Measures and results [Demonstracijski ukrepi in rezultati trajnostnega mestnega prometa], Civitas
• 9 lokalnih akcijskih načrtov, ki jih je pripravil projekt Advance

Omrežja

• promocijska kampanja za trajnostno mestno prometno načrtovanje (“Do the right mix”) 
• Advisory and Thematic Group on Integrated Planning [Svetovalna skupina in tematska skupina na področju celostnega načrtovanja], projekt EU Civitas
• EU Civitas-ova platforma za izmenjavo idej in izkušenj glede mestnega prometa
• Civinet nacionalna mestna omrežja za spodbujanje pristopa CIVITAS
• trajnostno mestno prometno načrtovanje za izvajalce usposabljanja v EU 28, projekt EU Endurance

Primeri dobrih praks in orodij, ki prikazujejo razvoj in izvedbo trajnostnih mestnih prometnih načrtov so vključene v podatkovno bazo študij primerov. Predstavlja pomembno gradivo po vsej Evropi in navdih za pripravo lastnih TMPN-ov.

Lahko tudi podajate predloge za bodpče primere TMPN-ov.