Evropska platforma

By Admin Eltis / Posodobljeno: 28 May 2019

O platformi

Evropska platforma za načrte trajnostne mobilnosti v mestih podpira prehod h konkurenčnim in z viri gospodarnim sistemom mobilnosti v evropskih mestih s:

Dejavnost platforme podpira sekretariat, ki je tudi osrednja kontaktna točka za vsa vprašanja, ki pridejo iz platforme ali od zunaj.

Portal o načrtih trajnostne mobilnosti

Na portalu o načrtih trajnostne mobilnosti so vam na voljo številne informacije o tem, kako pripraviti in izvajati načrte trajnostne mobilnosti v mestih, vključno z:

  • informacijami o elementih načrtov trajnostne mobilnosti v mestih;
  • smernicami o postopku priprave in izvajanja načrtov trajnostne mobilnosti v mestih;
  • izbranimi orodji, vodniki, priročniki in poročili za pomoč strokovnjakom za mobilnost v mestih pri njihovem delu;
  • študijami primerov, v katerih so analizirani izbrani lokalni primeri priprave in izvajanja načrtov mobilnosti;
  • forumom, na katerem prijatelji Eltis-a razpravljajo o vprašanjih, povezanih s trajnostno mobilnostjo v mestih;
  • zbirko podatkov o vključevanju mest v dejavnosti EU, povezane z načrtovanjem trajnostne mobilnosti v mestih.

Upamo, da se vam zdi portal o načrtih mobilnosti zanimiv in poučen. Če imate vprašanje ali bi želeli dati predlog ali pripombo, stopite v stik z nami.

Skupina za usklajevanje

Skupina za usklajevanje povezuje predstavnike ustreznih tekočih ukrepov, ki jih podpira EU, za:

  • izmenjavo informacij in pridobljenih izkušenj;
  • ugotavljanje in izkoriščanje sinergij;
  • določitev skupnega stališča za oblikovanje nadaljnjega razvoja koncepta načrta trajnostne mobilnosti v mestih in orodij; ter
  • pomoč pri usklajevanju zunanje predstavitve različnih pobud.

Letne konference

Platforma namerava organizirati letne konference za spodbujanje koncepta načrta trajnostne mobilnosti v mestih v vsej EU. Na konferencah se bo opozorilo na najnovejši razvoj na področju načrtovanja mobilnosti v mestih, spodbujalo izmenjavo zamisli in izkušenj ter omogočilo mrežno povezovanje vsem, ki se ukvarjajo s pripravo in izvajanjem takšnih načrtov.

Prva Evropska konferenca o načrtih trajnostne mobilnosti v mestih je potekala od 12. do 14. junija 2014 v Sopotu na Poljskem. Za več informacij si oglejte program konference (povezava je zunanja) (odpira pdf, 1.6 mb) in predstavitve  na konferenci (povezava je zunanja).
Za novice o prihodnjih konferencah o načrtih trajnostne mobilnosti v mestih spremljajte našo stran o dogodkih.