Nástroje plánov mobility

By Admin Eltis / Aktualizované: 16 Feb 2015

Európska komisia podporuje ďalší rozvoj koncepcie plánov udržateľnej mestskej mobility, nástrojov a usmernení pre mestá, rovnako ako na podporu rozvoja a vykonávania PUMM mestami po celej Európe.

Pravidelne kontrolujte, či na portáli plánov mobility plány za účelom získania informácií o činnostiach, seminároch a školeniach organizovaných v rámci prebiehajúcich projektov EÚ v oblasti plánov udržateľnej mestskej mobility.

Okrem databázy nástrojov a zdrojov plánov mobility, nájdete nižšie popis rôznych kľúčových iniciatív prebiehajúcich v súčasnosti alebo boli nedávno dokončené v rámci projektov financovaných Európskou komisiou.

Vedenie

• Monitorovanie a hodnotenie, projekt EU CH4LLENGE
• Výber najúčinnejších opatrení a balíkov opatrení, projekt EU CH4LLENGE
• Návod komunikácie, projekt EU BUMP
• PUMM návod pre polycentrické oblasti, vyvinutých v rámci projektu EU Poly-Sump
• Webinár: Inovatívne nápady a ako ich využiť, projekt EU Tide

Audity a hodnotenie

• Manuál pre mestá, audítorov alebo poradcov pre vykonávanie hodnotenia a auditov, meranie výkonnosti dopravy mesta pozostáva z 20 ukazovateľov, EcoMobility-Shift projekt 
• Audit mestskej mobility založený na celkovom riadení kvality vyvinutý v rámci projektu EU Quest
• Systém auditu, vrátane pokynov v 11 jazykoch, vyvinutý v rámci projektu EU Advance
• Dotazník mestskej mobility, 11 jazykov vo formáte XLS, vyvinutý v rámci projektu EU Advance
• Konzultácie o PUMM návode v rámci projektu EU PUMAS

Nástroje

• Metodiky pre analýzu nákladov a prínosov a analýzy vplyvu, projekt EU Tide
• Inovačné nástroje: 15 inšpiratívnych dopravných opatrení, ktoré môžu zmeniť vaše mesto, projekt EU Tide
• Riešenia mestskej mobility v rámci: verejnej dopravy, dopravnej infraštruktúry, logistiky mesta, integrovaného plánovania / plánov udržateľnej mestskej mobility, riadenie siete a mobility, čistota vozidiel, projekt EU Solutions
• koncept vzdelávacích kurzov pre plány udržateľnej mestskej mobility, projekt EU BUMP
• Zahŕňajúce zainteresované strany, nástroj na organizovanie úspešných konzultácií (en), Civitas
• Blízko k občanovi: Nástroje efektívnej komunikácie a marketingu, Civitas

Najlepšia prax

• 9 prípadových štúdií z projektu EcoMobility SHIFT
• Akčné plány mestskej mobility a správy zo 46 miest certifikovaných v rámci projektu EU Quest
• Mnoho osvedčené postupov v oblasti projektov udržateľnosti mestskej mobility v mestách EU CIVITAS
• Opatrenia a výsledky prejavu udržateľnej mestskej mobility tračné opatrenia a výsledky, Civitas 
• 9 miestnych akčných plánov, vyvinuté v rámci projektu Advance

Siete

• Kampaň o udržateľnej mestskej mobilite ("vytvoriť správnu kombináciu")
• Poradná a tematická skupina pre integrované plánovanie, projektu EU Civitas
• Platforma EU Civitas pre výmenu názorov a skúseností v oblasti mestskej mobility
• Siete Civinet v národných mestách, ktoré podporujú prístup CIVITAS
• Inštruktori pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility v rámci EÚ 28, projekt EU Endurance

Príklady dobrej praxe a nástroje popisujúce vývoj a realizáciu plánu udržateľnej mestskej mobility sú zahrnuté do databázy prípadových štúdií. Poskytuje cenný materiál z celej Európy a inšpirácie pre prácu na vašich vlastných PUMM.

Tiež je možné podať návrhy na ďalšie príklady PUMM.