Európska platforma

By Admin Eltis / Aktualizované: 28 May 2019

O platforme

Európska platforma na plány udržateľnej mestskej mobility podporuje v európskych mestách prechod k systémom mobility, ktoré sú konkurenčné a efektívne využívajú zdroje, a to:

Prácu platformy podporuje sekretariát, ktorý slúži ako ústredné kontaktné miesto pre všetky otázky zvnútra aj mimo platformy.

Portál plánov mobility

Portál plánov mobility vám poskytuje množstvo informácií o tom, ako vypracovať a vykonávať PUMM vrátane:

  • Informácií o prvkoch PUMM; 
  • Usmernení o procese vypracovania a vykonávania PUMM;
  • Vybraných nástrojov, návodov, príručiek a správ na podporu odborníkov z oblasti mestskej mobility pri ich práci;
  • Prípadových štúdií, ktoré analyzujú vybrané miestne príklady vypracovania a vykonávania plánov mobility;
  • Fóra, na ktorom priatelia Eltisu diskutujú o všetkých otázkach týkajúcich sa udržateľnej mestskej mobility;
  • Databázy o zapojení miest do aktivít EÚ súvisiacich s plánovaním mestskej mobility.

Dúfame, že portál plánov mobility bude pre vás pútavý a informatívny. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak chcete poskytnúť akýkoľvek návrh alebo pripomienku, neváhajte nás kontaktovať.

Koordinačná skupina

Koordinačná skupina spája zástupcov z významných prebiehajúcich akcií s podporou EÚ za účelom:

  • Výmeny informácií a získaných poznatkov;
  • Identifikácie a využitia synergií;
  • Dohodnutia spoločných stanovísk pre informovanie o ďalšom rozvoji koncepcie PUMM a nástrojov; a
  • Pomoci pri koordinácii prezentácie rozličných iniciatív navonok.

Výročné konferencie

Platforma má v úmysle organizovať výročné konferencie na propagáciu koncepcie PUMM v celej EÚ. Konferencie vyzdvihnú najnovší vývoj v plánovaní mestskej mobility, podporia výmenu myšlienok a skúseností, a ponúknu príležitosť na nadviazanie kontaktov osobám, ktoré sú zapojené do vypracovania a vykonávaní takýchto plánov. 

Prvá európska konferencia o PUMM sa konala 12 – 14. júna 2014 v poľskom meste Sopot. Viac informácií nájdete v agende (prepojenie je externé) (otvára súbor pdf, 1,6 MB) a prezentáciách konferencie (prepojenie je externé).

Sledujte našu stránku podujatí pre novinky o budúcnosti konferencií PUMM.