O Eltise

By Admin Eltis / Aktualizované: 21 Sep 2020

Čo je Eltis?

ELTIS uľahčuje výmenu informácií, poznatkov a skúseností v oblasti udržateľnej mestskej mobility v Európe. Je zameraný na jednotlivcov, ktorí pracujú v doprave, ako aj v príbuzných odboroch, vrátane mestského a regionálneho rozvoja, zdravia, energetiky a environmentálnych vied. Vytvorený pred viac ako 20 rokmi, ELTIS je v súčasnosti hlavnou organizáciou v Európe zaoberajúcou sa mestskou mobilitou. Je financovaný Európskou úniou v rámci programu Inteligentná energia - Európa (IEE).

V rámci troch kľúčových tém - OBJAVUJ, KONAJ, ZDIEĽAJ - ELTIS poskytuje informácie, osvedčené postupy, nástroje a komunikačné kanály, ktoré vám pomôžu premeniť vaše mestá na modely udržateľnej mestskej mobility.

Špecializovaná časť PLÁNOV MOBILITY ponúka centrum informácií o tom, ako rozvíjať a realizovať Plány udržateľnej mestskej mobility (PUMM), keďže v Európe rastie potreba udržateľnejších a integrovanejších plánovacích procesov. Pre viac informácií o tejto časti prosím navštívte stránku O plánoch mobility.

Čo nájdete na Eltis?

ELTIS vám umožňuje OBJAVIŤ udržateľnú mestskú mobility. 

•    Novinky ponúkajú pravidelný sumár miestnych, regionálnych a európskych správ o udržateľnej mestskej mobilite
•   Témy načrtávajú kľúčové predmety udržateľnej mestskej mobility, ktoré sú zahrnuté v ELTIS
•   Fakty a čísla poskytujú rad štatistických údajov o témach udržateľnej mestskej mobility
•   Politika a legislatíva EÚ obsahuje dôležité právne predpisy a vývoj politík udržateľnej mestskej mobility 

ELTIS vás podporuje pri KONANÍ a podpore udržateľných foriem mobility vo vašom regióne alebo meste.

•    Prípadové štúdie popisujú a analyzujú úspešné miestne príklady iniciatív a stratégií udržateľnej mestskej mobility
•    Nástroje a zdroje obsahujú nástroje, návody, príručky a správy pre podporu a informovanie odborníkov v oblasti mestskej mobility pri ich práci
•    Videá obsahujú vynikajúce príklady prístupov k udržateľnej mestskej mobilite
•    Fotografie obsahujú galériu obrázkov, ktoré môžete použiť na propagáciu mestskej mobility
•    Školiace materiály predstavujú školiace a vzdelávacie materiály vypracované pre oblasť udržateľnej mestskej mobility
•    Financovania EÚ spája súčasné toky a programy EÚ pre financovanie, ktoré sú dostupné pre miestne samosprávy.

ELTIS umožňuje ZDIEĽAŤ príklady najlepšej praxe a diskutovať o nových a inovatívnych nápadoch udržateľnej mestskej mobility.

•    Ako registrovaný priateľ Eltis môžete odovzdávať obsah a komentovať nápady a iniciatívy svojich kolegov. Navštívte stránku Priatelia Eltisu, kde sa dozviete viac o výhodách členstva.
•    Udalosti obsahujú kalendár dôležitých konferencií, stretnutí, seminárov a networking akcií 

Dúfame, že Eltis stránka bude pre vás pútavá a informatívna. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak chcete poskytnúť akýkoľvek návrh alebo pripomienku, neváhajte nás kontaktovať.