Home > Mobility Plans > Procesul PMUD

Procesul PMUD

By Admin Eltis / Actualizat: 28 May 2019

Pregătirea unui plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) reprezintă o activitate complexă. Cu sprijinul Comisiei, au fost elaborate orientări care oferă propuneri concrete privind aplicarea conceptului de PMUD și pregătirea unei strategii de mobilitate urbană bazate pe o viziune clară de dezvoltare durabilă a unei zone urbane.

Orientările nu oferă detalii privind măsurile tehnice care trebuie incluse într-un PMUD. În schimb, descriu procesul de dezvoltare și de implementare a unui astfel de plan. Acest proces cuprinde 11 etape principale cu 32 de activități aferente:

Etapa 1: Determină potențialul propriu de a avea un PMUD de succes

Etapa 2: Definește procesul de elaborare și țintele planului

Etapa 3: Analizează situația mobilității și dezvoltă scenarii

Etapa 4: Dezvoltă o viziune comună

Etapa 5: Stabilește priorități și obiective măsurabile

Etapa 6: Dezvoltă pachete de măsuri eficace

Etapa 7: Stabilește responsabilități clare și alocă bugete

Etapa 8: Construiește sisteme de monitorizare și de evaluare în cadrul planului

Etapa 9: Adoptă PMUD

Etapa 10: Asigură un management și o comunicare adecvate (la implementarea planului)

Etapa 11: Desprinde concluzii

Fiecare etapă a acestui proces este ilustrată în cadrul orientărilor cu exemple de bună practică, instrumente și referințe pentru informații suplimentare.

Orientările sunt adresate autorităților locale, specialiștilor din domeniul transportului și al mobilității urbane, precum și părților interesate implicate în pregătirea unui PMUD.

Orientările sunt rezultatul unei analize a documentelor existente și al unui proces de consultare amplu la nivel european în rândul experților, organizat între 2010 și 2013 ca parte a unui contract de servicii pentru Comisia Europeană.  

Alte instrumente care pot susține aplicarea conceptului de PMUD sunt disponibile aici.

Ciclul de planificare al PMUD:

Orientările sunt rezultatul unei analize a documentelor existente și al unui proces de consultare amplu la nivel european în rândul experților, organizat între 2010 și 2013 ca parte a unui contract de servicii pentru Comisia Europeană.