Utilizarea canalelor navigabile pentru transportul materialelor de construcție în Ghent (Belgia)

By News Editor / Actualizat: 26 May 2015

În centrul istoric al orașului Ghent sunt realizate în prezent ample lucrării de construcție. În orice caz, traficul greu aferent creează probleme, precum zgomot și poluarea aerului, miros urât și alte riscuri pentru sănătate. Institutul Flamand pentru Mobilitate (VIM), o organizație independentă desemnată de Guvernul Flandrei să implementeze soluții de mobilitate sustenabilă, a testat o inițiativă de transport al materialelor de construcție la șantierul situat în interiorul orașului Ghent folosind rețeaua de canale navigabile înguste din interiorul orașului.

Acest proiect pilot precedă implementarea unei rețele regionale de centre de distribuție și consolidare pentru sectorul construcțiilor, canalele navigabile fiind folosite ca principal mijloc de transport. Implementarea acestui proiect este prevăzută pentru anul 2016.

Context 

Ghent este un oraș belgian de dimensiune medie, cu o populație de aproximativ 257 000 de locuitori. În ultimul timp s-au desfășurat ample lucrări de construcții în oraș, deoarece clădirile vechi, istorice, sunt renovate sau demolate pentru a face loc unor construcții noi, moderne. Acest lucru a avut un impact masiv asupra mobilității din interiorul orașului. Circulația intensă a vehiculelor grele de marfă (HGV) și a vehiculelor utilitare ușoare (LCV) duce la creșterea nivelului de poluare și de zgomot și creează probleme legate de siguranța în trafic.

Actualmente, orașul Ghent are o calitate a aerului moderată spre nesatisfăcătoare în proporție de 30% din zi; 32% din emisiile poluante sunt cauzate de transport. Mai mult de 15% din locuitori sunt expuși la un nivel ridicat de zgomot, cu o valoare de 70 dB (A) sau superioară; de asemenea, tot mai mult spațiu public este ocupat de vehiculele utilitare parcate și de pubele. Șantierul pe care a fost testată ultima inițiativă VIM de livrare pe ultimul kilometru este situat în zona pietonală comercială, Langemunt, care este supusă restricțiilor de acces și spațiu, fiind închisă traficului încă din anul 1982.

In action 

Proiectul pilot Langemunt face parte din proiectul mai amplu Distribuild, care își propune să dezvolte o rețea de centre de distribuție multimodală și de consolidare în Flandra și în Bruxelles. Aceste centre vor prelua și vor procesa livrările de materiale de construcție, înainte de a trimite materialele spre livrare pe ultimul kilometru folosind mijloace de transport sustenabile. 

În cadrul proiectului este folosit un tip special de ambarcațiuni plate (o combinație barjă de împingere/împingător). Aceste ambarcațiuni au fost modificate astfel încât să fie adaptate la limitările impuse de rețelele de canale din interiorul orașelor. Prin demolarea parțială a timoneriei și prin coborârea macaralei hidraulice la bord, aceste ambarcațiuni puteau trece pe sub poduri joase. Pe lângă modificările operate în cazul ambarcațiunilor, un rol important l-a avut și reducerea nivelului apei, ceea ce a condus la rezolvarea problemelor create de înălțimea ambarcațiunilor.

Această barjă se deplasa între șantier, aflat aproape de râul Leie, și un centru de consolidare, situat în afara centrului orașului, care este conectat la principala rețea de transport rutier. Acest dispozitiv a permis transportul parțial al materialelor de construcție, care erau consolidate și trimise către destinația finală, în loc să se apeleze la livrarea către centrul orașului efectuată cu ajutorul mai multor vehicule grele de marfă. Barja de împingere a permis, de asemenea, eliminarea a până la 60 t de moloz cu fiecare transport în parte. În plus, barja de împingere, atunci când nu se afla în mișcare, putea fi folosită ca spațiu temporar de depozitare la fața locului și ca suprafață de prelucrare, ceea ce a înlesnit lucrările de construcții, având în vedere faptul că șantierul se confrunta cu problema lipsei de spațiu.

 

Results 

Prin crearea unui centru de consolidare la marginea orașului, materialele de construcție puteau fi trimise într-un singur transport. Acestea erau livrate la șantier folosind o barjă de împingere, special echipată cu o macara hidraulică la bord. Barja de împingere poate căra până la 120 de tone de materiale și a fost deosebit de utilă pentru transportul molozului de la șantier la centrul de reciclare, situat în imediata apropiere a centrului de consolidare. În doar 10 deplasări, barja de împingere a înlocuit 75 de transporturi efectuate cu vehiculele grele de marfă către centrul medieval al orașului Ghent (fiecare deplasare, de la centrul de distribuție la sectorul de construcție, avea o lungime de aproximativ 20 km). Acest lucru a contribuit la reducerea emisiilor de carbon cu aproximativ 76%.1

Folosirea unui centru de consolidare a demonstrat că un număr de activități logistice legate de un șantier din interiorul orașului pot fi efectuate în afara acestui sector. Acest lucru scutește operatorii de pe șantier de sarcini care consumă timp și de alte activități conexe care necesită spațiu suplimentar. Proiectul s-a derulat din martie până în iulie 2014, iar costurile totale ale acestuia au fost de 43 600 EUR. În orice caz, VIM estimează că acestea pot fi reduse cu 60% până la circa 26 600 EUR, deoarece o mare parte sunt costuri inițiale. O analiză a rentabilității demonstrează că profitul este net superior costurilor: profitul total este de 5 625 EUR, ceea ce înseamnă în jur de 75 EUR pentru fiecare deplasare dus-întors.

1Valoare pentru: ambarcațiune - 25 grame CO2 pe tonă/km, camion - 105 grame CO2 pe tonă/km 

Challenges, opportunities and transferability 

Proiectul reușit să demonstreze că în activitatea de transport al materialelor de construcție către și de la șantierele din interiorul orașului pot fi folosite chiar și ambarcațiuni sau vase mici pentru a înlocui vehiculele grele de marfă. Pentru anul 2016, a fost planificată implementarea regională a unei rețele de centre de distribuție și de consolidare pentru șantier. Transportul materialelor de construcție între centre și șantiere va fi realizat cu ajutorul canalelor navigabile. Acest tip de transport poate fi aplicat rapid în alte orașe europene care dispun de o rețea internă de canale navigabile. În orice caz, VIM s-a confruntat la început cu o serie de obstacole.

„Principalul obstacol a fost accesibilitatea rețelei de canale navigabile din interiorul orașului, care este supusă unor restricții severe cu privire la dimensiuni, precum adâncimea și înălțimea ambarcațiunilor,” a afirmat directorul proiectului VIM, Johan Boonen. „Acest lucru a însemnat că găsirea unui traseu optim pentru ambarcațiuni a fost o mare provocare, iar locurile în care vasele puteau fi încărcate sau descărcate erau limitate și au trebuit să fie alese cu grijă.”

În plus, proiectul a demonstrat avantajele creării la marginea orașului a unui centru de consolidare pentru materialele de construcție. Un asemenea centru poate funcționa ca zonă de susținere a șantierelor din interiorul orașului, prin consolidarea încărcăturilor parțiale ca unități unice de livrare sau prin derularea unor servicii cu valoare adăugată, precum lucrările de prefabricare, sortare, despachetare sau reciclare. Acest gen de activitate poate fi implementată în orice oraș european de dimensiuni medii sau mari.

Topic: 
Urban freight/city logistics
Region: 
Northern Europe
Country: 
Belgium
Contact: 
Johan Boonen
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
05 Jan 2015
26 May 2015