Proiectul QUEST: Identificarea următoarelor măsuri PMUD în Murska Sobota (Slovenia)

By News Editor / Actualizat: 24 Aug 2015

În 2013, primăria orașului Murska Sobota a hotărât că trebuie să-și reevalueze politicile și planurile de mobilitate durabilă, deoarece procesul de mobilitate durabilă din oraș înregistrase recent o încetinire.

Universitatea din Maribor a ajutat orașul sloven în cadrul acestui proces și a creat un nou plan de acțiune cu ajutorul unui instrument de management al calității dezvoltat de un proiect european cunoscut sub denumirea de QUEST.

Folosind acest instrument, municipalitatea a creat o nouă linie de autobuze gratuite pentru cetățeni și, în prezent, își propune să dezvolte din nou o stradă pietonală și să reducă suprafața destinată parcărilor din oraș.

Context 

Orașul Murska Sobota are 19 000 locuitori și o suprafață de 64 km2, fiind unul dintre orașele cele mai importante din nord-estul Sloveniei. De asemenea, este vorba despre zona centrală cea mai intens urbanizată din întreaga regiune Pomurje.

În 2008, Murska Sobota a fost unul dintre primele orașe din Slovenia care a dezvoltat un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). De atunci, au fost implementate mai multe măsuri utile, precum autobuze publice gratuite și noi puncte de legătură pentru pistele de bicicletă către așezările învecinate. Pentru a evalua și a continua dezvoltarea politicilor și a acțiunilor sale de mobilitate durabilă, primăria orașului Murska Sobota a participat la proiectul QUEST în anul 2013. În cursul acestui proces, municipalitatea a fost asistată de un expert extern, Universitatea din Maribor.

Primăria orașului Murska Sobota a decis să își reevalueze politicile de mobilitate durabilă după ce propunerea sa pentru închiderea unei străzi din centrul orașului și extinderea zonei pietonale a fost respinsă de consiliul local.

In action 

Proiectul QUEST (Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport - Instrument de management al calității pentru Transport urban durabil eficient din punct de vedere energetic) este un proiect european derulat în perioada 2011-2013. Scopul proiectului era de a ajuta orașele europene să facă progrese în ceea ce privește crearea unui sistem de transport urban mai durabil. Instrumentul conceput ca parte a proiectului ajută municipalitățile, care sunt asistate de un expert, să identifice măsurile necesare pentru a atinge scopurile dorite legate de mobilitatea durabilă. Primăria orașului Murska Sobota a hotărât să adopte metoda QUEST și a solicitat Universității din Maribor să acționeze în calitate de expert și să conducă procesul. Metoda QUEST cuprinde patru etape:

  • auditul QUEST;
  • autoevaluarea cu ajutorul părților interesate;
  • planul de acțiune;
  • certificarea.

Auditul QUEST

Scopul acestei etape este de a colecta informații obiective cu privire la politica de transport local și de a compara aceste informații cu elementele-cheie ale unei aplicări excelente a politicii. La începutul anului 2013, primăria orașului Murska Sobota a organizat o întâlnire cu reprezentanții municipalității, care au discutat și au evaluat politicile și planurile valabile la acea vreme. Universitatea din Maribor a coordonat auditul QUEST și a compilat toate informațiile disponibile în cadrul unei analize cu privire la punctele forte/punctele slabe. Rezultatele auditului QUEST au arătat faptul că mersul pe jos, parcările și sistemul de transport public erau temele cele mai importante care necesitau o dezvoltare ulterioară.

Autoevaluarea cu ajutorul părților interesate

Următoarea etapă a fost o autoevaluare a proiectului QUEST, efectuată de părțile interesate. În acest scop, un număr de 45 de părți interesate au fost invitați să participe la un sondaj pentru a-și face cunoscute opiniile cu privire la performanța municipalității în ceea ce privește mobilitatea durabilă. Din acest grup de părți interesate au făcut parte membri ai municipalității, politicieni, grupuri de utilizatori, furnizori de mijloace de transport și părți interesate din punct de vedere comercial. Universitatea din Maribor a avut din nou misiunea de a colecta și de a analiza opiniile acestora. La fel ca în cazul auditului QUEST, rezultatele autoevaluării efectuate de părțile interesate au arătat, din nou, că mersul pe jos și transportul public sunt aspectele-cheie care trebuie să se bucure de mai multă atenție. 

Rezultatele auditului QUEST și autoevaluarea au constituit bazele deciziilor ulterioare cu privire la aspectele cele mai importante. Primăria orașului Murska Sobota a convenit să se concentreze pe trei teme esențiale: mersul pe jos, parcările și transportul public. După ce au fost alese temele, au fost programate mai multe întâlniri cu părțile interesate. Pe parcursul acestor întâlniri, au fost discutate toate provocările și au fost propuse măsuri noi.

Results 

Întregul proces a condus la elaborarea unui plan de acțiune care a fost scris de expertul extern, Universitatea din Maribor. Planul de acțiune prezintă măsurile ulterioare care trebuie implementate și modul de îmbunătățire a politicilor existente în următorii patru-cinci ani. De exemplu, în cadrul temei mersul pe jos, universitatea a recomandat o soluție de tip „spațiu partajat” pe strada Slovenska din centrul orașului, o stradă aglomerată, cu mulți pietoni. Conceptul de „spațiu partajat” ajută la conceperea unui design și a unui plan al străzilor și al spațiilor publice în care traficul, spațiile rezidențiale și alte funcții spațiale să se afle în echilibru. Acesta reunește utilizatorii rutieri vulnerabili și autoturismele în același spațiu, dar utilizează caracteristicile designului pentru a încuraja șoferii să încetinească și să țină cont din ce în ce mai mult de ceilalți utilizatori ai traseului.

„În ultimele decenii, multe străzi din apropierea centrului orașului au fost transformate în coridoare pentru traficul individual motorizat. Designul acestora nu era deloc atrăgător pentru locuitori, lipsind de asemenea magazinele, cafenelele și restaurantele mici”, a spus Sebastian Toplak de la Universitatea din Maribor. „Prin intermediul noului design al străzii Slovenska, încercăm să facem această stradă mai atractivă pentru ca vizitatorii și locuitorii din zonă să petreacă mai mult timp în această zonă și pentru a muta anumite activități - cumpărăturile, întâlnirile cu prietenii - din alte zone îndepărtate, precum marile centre comerciale, din nou în centrul orașului. De exemplu, au fost amplasate bănci și standuri mici pentru magazine pe strada Slovenska.”

În ceea ce privește tema parcării, universitatea a recomandat reducerea locurilor de parcare din centrul orașului, iar în ceea ce privește transportul public, în planul de acțiune a fost prevăzută crearea unei linii noi de autobuze gratuite pentru cetățeni. Toplak a declarat că reducerea locurilor de parcare pentru automobile este următorul pas logic pentru revitalizarea centrului orașului și pentru reducerea poluării atmosferice, după amenajarea unei parcări cu plată, care a fost inițiată în 2013.

„De asemenea, crearea liniei suplimentare de autobuze gratuite pentru cetățeni este o măsură rezonabilă, care reduce posibilitatea excluderii sociale a anumitor grupuri, precum persoanele în vârstă, tinerii și persoanele vulnerabile din punct de vedere social. În plus, aceasta reduce utilizarea automobilului personal în orașul Murska Sobota”, a adăugat acesta.

Challenges, opportunities and transferability 

La sfârșitul anului 2013, consiliul local a adoptat planul de acțiune QUEST și a început implementarea măsurilor pentru care municipalitatea a primit autorizare din partea Academiei QUEST. Toplak a declarat că cea mai mare provocare a constituit-o schimbarea filosofiei planificării într-un proces integrat. „Datorită participării tuturor părților implicate, am reușit să creăm soluții acceptabile pentru toți”, a adăugat acesta.

„Experiența primăriei orașului Murska Sobota demonstrează că programul QUEST constituie un instrument practic pentru orașe, deoarece este ușor de folosit și poate conduce la rezultate imediate. Nu este nevoie de o colectare masivă a datelor în prealabil. Pe viitor, trebuie realizate numeroase activități de comunicare și de informare, pentru a arăta municipalităților, ministerelor, Comisiei Europene și altor instituții de finanțare care sunt avantajele acestui instrument și ale Certificatului QUEST. Acest certificat își va dovedi valoarea doar dacă va fi recunoscut de instituțiile de finanțare ca criteriu de prioritizare a finanțării în cazul orașelor care dispun de acesta. În caz contrar, acesta este un certificat ca oricare altul”, a spus Toplak.

Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Quality, audits and benchmarking
Country: 
Slovenia
City: 
Murska Sobota
Contact: 
Sebastian Toplak
Author: 
Lizeke de Clerck
11 Jun 2015
24 Aug 2015