Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) integrat pentru mobilitatea transfrontalieră din Nova Gorica (Slovenia)

By News Editor / Actualizat: 28 Jan 2015

În toamna anului 2012, primăria orașului Nova Gorica a început dezvoltarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), în colaborare cu alte cinci orașe slovene din vecinătate și cu orașul italian apropiat Gorizia.

Deși Slovenia nu are experiență anterioară în domeniul planificării integrate a transportului, orașul Nova Gorica – prin aplicarea directivelor PMUD, dezvoltat cu ajutorul Comisiei Europene – a implicat cu succes organizațiile interesate și cetățenii pentru a produce, doi ani mai târziu, un PMUD integrat pentru mobilitatea transfrontalieră pentru șapte orașe. Versiunea preliminară a planului PMUD poate fi acum supusă procesului politic local de luare de decizie.

Context 

Orașul Nova Gorica are 32 000 de locuitori și este situat la frontiera Sloveniei cu Italia. Există cinci orașe slovene mai mici care se învecinează cu Nova Gorica: Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Kanal, Brda și Miren – Kostanjevica. Împreună, cele cinci orașe adăpostesc 26 900 de locuitori. Orașul italian Gorizia, cu o populație de 36 000 locuitori, se află foarte aproape de graniță.

Orașele Nova Gorica și Gorizia au fost separate, cu ani în urmă, de granița dintre fosta Iugoslavie și Italia. În orice caz, din decembrie 2007, când Slovenia a semnat Acordul Schengen, oamenii circulă liber între cele două orașe. Multe orașe din Italia, inclusiv Gorizia, dispun de un plan integrat de mobilitate urbană. Slovenia însă nu are o tradiție a planificării integrate a transportului urban. Totuși, în 2007, orașul Nova Gorica a făcut primul pas, dezvoltând primul său PMUD.

Proiectul PMUD regional transfrontalier face parte din proiectul Planificarea Mobilității Durabile la nivel Regional și Urban PUMAS în regiunea Alpină.

In action 

Procesul PMUD – inițiat și coordonat de primăria orașului Nova Gorica – a început în toamna anului 2012, în cadrul unei întâlniri a primarilor tuturor orașelor, a reprezentanților departamentelor municipale pentru dezvoltare spațială și infrastructură și a gardienilor publici. De-a lungul proiectului au fost organizate alte întâlniri similare.

Lucrul în cadrul proiectului PMUD a început imediat după prima întâlnire, în timpul căreia au fost adunate informații cu privire la starea mobilității urbane, la problemele existente și la planurile avute în vedere de cele șapte orașe. Primul raport în care era analizată starea generală a mobilității urbane a fost întocmit în toamna anului 2013. Câteva luni mai târziu a fost dezvoltată viziunea generală a proiectului PMUD, care includea obiective și măsuri posibile pentru cinci „aspecte cruciale” identificate – planificarea transportului, mersul pe jos, mersul cu bicicleta, transportul public și traficul motorizat.

La proces au luat parte o serie de organizații interesate. Reprezentanți ai companiei de transport local, arhitecți, reprezentanți ai spitalului local, ai universității, precum și ai unui centru comercial au fost consultați în momentul elaborării viziunii proiectului, a obiectivelor și a măsurilor. Institutul de Urbanism al Republicii Slovenia  a oferit consultanță pe parcursul procesului de dezvoltare a proiectului.

Primăria orașului Nova Gorica a urmărit să-i implice și pe cetățeni. În 2013, aceasta a lansat un sondaj pe internet pentru a afla părerea cetățenilor cu privire la transportul local și la problemele de mobilitate. Totuși, reacția a fost slabă: doar 100 de persoane au participat la sondaj. În timpul Săptămânii Mobilității Europene din 2013, primăria orașului Nova Gorica a organizat o prezentare publică pentru cetățeni și a inițiat o discuție cu privire la rezultatele analizei situației. De asemenea, în 2014 a avut loc o prezentare publică oficială a versiunii preliminare a PMUD. Versiunea preliminară a fost publicată pe site-ul primăriei, cetățenii având posibilitate a de a formula comentarii.

În perioada octombrie 2012–iunie 2014, atât orașul Nova Gorica, cât și orașul Gorizia au organizat întâlniri pentru principalele organizații interesate, cu scopul de a discuta raportul privind analiza situației, viziunea și scopurile PMUD, precum și măsurile incluse în versiunea preliminară a planului. Rapoartele preliminare ale documentelor pregătite, care constituie jaloane ale procesului de dezvoltare, au fost publicate de asemenea pe site-urile municipalității, acestea constituind baza discuțiilor purtate cu organizațiile interesate.

Results 

Planul integrat PMUD, al cărui cost total se ridică la 80 000 EUR, a fost finalizat în primăvara anului 2014, în prezent acesta urmând să fie evaluat de politicienii locali, proces care va începe la finalul anului 2014, după alegerile locale din Nova Gorica. Un aspect pozitiv este că procesul PMUD a determinat o discuție deschisă și un proces de cooperare între organizațiile interesate care se confruntă cu aceleași teme și care nu fuseseră cooptate înainte. Orașul Gorizia dispunea deja de un plan integrat de mobilitate urbană, având, așadar, o oarecare experiență în ceea ce privește cooperarea între diferitele departamente și sectoare, dar pentru orașele din Slovenia acesta era un fenomen nou.

Datorită orientărilor Comisiei Europene privind PMUD și altor resurse disponibile (incluse în secțiunea Planuri Eltis pentru Mobilitate), precum și datorită unei abordări pragmatice care încurajează încercarea, în ciuda greșelilor (spre exemplu, în cazul participării cetățenilor), orașul Nova Gorica a reușit să depășească această barieră.

„Primul PMUD al orașului Nova Gorica din 2007 a fost conceput de administrație și politicieni ca un tip de document parțial care prevedea metode de transport durabil. Așadar, nu prea a fost luat în serios”, afirmă Luka Mladenovič din cadrul Institutului de Urbanism al Republicii Slovenia. „Dar, datorită orientărilor oferite de Comisia Europeană, proiectul a fost transpus și adoptat în legislația Sloveniei, iar noul PMUD va deveni un document mai amplu care va avea capacitatea de a influența amenajarea teritoriului și alte domenii strategice de dezvoltare.”

În general, cooperarea dintre orașele Nova Gorica și Gorizia, în pofida faptului că acestea se află în țări diferite, a fost bună. Deoarece planul PMUD a fost implementat la nivel mai curând regional, nu au existat măsuri care să fie specifice doar unui singur oraș. Măsurile fac parte din unul dintre cele trei categorii: cele care au o influență dincolo de granițele orașului, cele de importanță regională și cele care se referă la probleme identificate în ambele orașe. În orice caz, rămân anumite diferențe de context, cum ar fi variațiile în ceea ce privește reglementările legale și procedurale.

Challenges, opportunities and transferability 

„Crearea de platforme online pentru a primi feedback s-a dovedit utilă”, afirmă Mladenovič, „dar acțiunea de a cere publicului general să formuleze comentarii cu privire la documente și să se implice mai mult în acest proces a înregistrat o rată slabă de răspuns. Este dificil pentru persoanele care nu sunt experți în domeniu să formuleze comentarii cu privire la documente care includ strategii pe termen lung, în special la nivel regional, proces care poate fi prea abstract”, consideră acesta.

Implicarea directă a organizațiilor interesate prin întâlniri directe, în locul solicitării unui feedback prin email și pe site-urile municipalității, s-a dovedit a avea mai mult succes. Deși a fost dificil de asigurat prezența tuturor, toate întâlnirile cu organizațiile interesate importante au avut loc. 

Mladenovič adaugă: „Aceste întâlniri au creat ocazia de a oferi informații esențiale cu privire la conținutul raportului preliminar și de a iniția un dialog direct cu organizațiile interesate, precum și de a primi feedback. Calitatea feedback-ului primit în cadrul întâlnirilor a fost mai ridicată și mai aproape de actualul PMUD, în comparație cu problemele mai izolate care au fost supuse atenției pe internet.”

Diferența lingvistică a constituit o problemă în cadrul întâlnirilor cu organizațiile interesate: traducerea a dus la prelungirea timpului alocat, iar dialogul direct între reprezentanții sloveni și italieni, pe de o parte, și organizațiile interesate, pe de altă parte, a fost mai dificil. Din moment ce un legea în Slovenia și Italia nu prevede un PMUD, documentul nu va avea un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru niciunul dintre orașele incluse. Totuși, fiecare oraș care participă la proiect rezervă fonduri în acest sens și va face eforturi pentru implementarea măsurilor care vizează transportul urban, după cum a fost convenit. 

Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Mobility management
Region: 
Southern Europe
Country: 
Slovenia
City: 
Nova Gorica
Contact: 
Luka Mladenovič
Author: 
Mobility Plans secretariat
10 Nov 2014
28 Jan 2015