Orașul Madrid este redat cetățenilor (Spania)

By News Editor / Actualizat: 28 Jan 2015

Orașul Madrid a dezvoltat propriul său Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) care stabilește obiectivele generale pentru oraș până în anul 2020. Aceste obiective fac referire la îmbunătățirea calității mediului, la competitivitatea economică, la siguranța traficului și la caracterul comprehensiv al modelului de mobilitate a orașului. PMUD definește prioritățile orașului, anticipează scenarii de viitor, stabilește acțiuni concrete și indică măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora.

Ambiția acestui plan este de a reda orașul cetățenilor, care l-au pierdut în favoarea mașinilor. Acesta va permite transportului public să fie mai flexibil și complet și va garanta existența unor străzi mai atrăgătoare și mai sănătoase, ceea ce va promova mobilitatea activă.

Context 

Madrid este orașul cel mai populat din sudul Europei și al treilea cel mai populat oraș de pe continent. Aproximativ 3,23 de milioane de persoane trăiesc în acest oraș (5 294,5 locuitori pe km²) și mai mult de 6,5 milioane de persoane locuiesc în zona metropolitană a acestuia.

Orașul este cunoscut pentru bulevardele sale largi și pentru cele patru șosele de centură importante care sunt legate printr-o rețea rutieră radială. Dar orașul Madrid este faimos și pentru amplul său sistem de transport public: o rețea de metrou de 293 km și nouă linii de trenuri pentru navetiști cu 89 de stații care leagă zona metropolitană de oraș, incluzând și 13 stații de schimb. Rețeaua urbană de autobuze, care include 200 de linii de transport pe rute care totalizează în jur de 775 km, este accesibilă în zone în care nu circulă metroul. Cele 1 560 de biciclete electrice din sistemul public de transport pe bicicletă și serviciile de utilizare în comun a autoturismelor oferă și mai multă flexibilitate în domeniul transportului.

43% din spațiul total al orașului este conceput pentru pietoni; 42% dintre cetățeni folosesc transportul public, 29% se deplasează pe jos și 29% folosesc autoturisme individuale. În pofida acestei situații pozitive deja existente, caracterizată prin multiple posibilități de transport, PMUD din Madrid își propune să continue să descurajeze utilizarea autovehiculelor individuale în favoarea transportului public (TP) și a modurilor active de transport, cu scopul de a reduce efectele negative ale transportului motorizat și de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.

In action 

PMUD se bazează pe activitatea Comisiei pentru mobilitate din Madrid, un organism participativ care a creat o viziune cu privire la modelul de mobilitate durabilă pentru oraș, care a fost partajat și aprobat de către principalii actori ai acestuia (spre exemplu, un model care reunește partide politice, uniuni, Camera de Comerț, asociații locale și Autoritatea de Transport).

Pentru a elabora planul, s-a efectuat o diagnosticare completă a situației actuale a mobilității în orașul Madrid, care include previziuni cu privire la aprovizionare și cerere valabile până în anul 2020.

Planul a adoptat obiectivele Comisiei pentru mobilitate bazate pe acest diagnostic, luând în considerare și înregistrările și cadrul strategic al PMUD. Comisia pentru mobilitate recurge la un proces participativ pentru a efectua o analiză calitativă a diagnosticului și a direcțiilor de acțiune strategică incluse în plan. Acest proces permite identificarea punctelor slabe din sistem și progresul înregistrat în ceea ce privește fezabilitatea și caracterul dezirabil al eventualelor măsuri.

În cadrul Planului au fost stabilite trei elemente principale de avut în vedere:

  • Descurajarea mobilității mai puțin eficiente
  • Promovarea metodelor durabile de transport
  • Îmbunătățirea sistemului general de mobilitate

Datorită Raportului cu privire la starea mobilității în orașul Madrid, a fost stabilit un mecanism anual de monitorizare. Evaluări mai amănunțite sunt programate pentru anii 2017 și 2020.

Results 

Planul prevede 95 de măsuri specifice care vizează reducerea cu aproximativ 6% a traficului din oraș (până în 2020), în favoarea mersului pe jos și pe bicicletă și a utilizării transportului public.

Introducerea unui serviciu reglementat de parcare (SRP) inteligent, îmbunătățirea rețelei de piste pentru bicicliști, crearea unor metode alternative de parcare a vehiculelor și a unor culoare speciale pentru autobuze, precum și introducerea unor soluții tehnologice cu scopul de a controla accesul la trafic în locurile de încărcare și descărcare a mărfii sunt unele dintre măsurile cele mai importante.

PMUD va contribui la creșterea confortului cetățenilor și va îmbunătăți calitatea vieții acestora prin reducerea folosirii autovehiculelor. Primăria orașului Madrid estimează că implementarea măsurilor prevăzute în plan va determina reducerea cu 3,2 kilometri din traseul parcurs cu mașina în fiecare zi, ceea ce înseamnă o reducere a CO2 cu 135 000 de tone, a oxizilor de azot (NOx) cu 400 de tone și a pulberilor în suspensie PM2.5 cu 26 de tone.

Primăria orașului Madrid anticipează că în anul 2020 acesta va trebui să găzduiască în jur de 130 000 de călătorii în plus pe zi (ceea ce însemnă o creștere cu 3,5%). Planul va permite ca acest trafic să fie absorbit de moduri de transport durabile, astfel încât să fie prevenită aglomerarea suplimentară a traficului în oraș.

Se estimează că măsurile menite să descurajeze utilizarea autovehiculelor individuale și să promoveze alte modalități de transport vor crește folosirea sistemului de transport public de la 42% la 45%. De asemenea, mobilitatea activă, precum mersul pe jos și mersul pe bicicletă, va crește de la 29% la 32%. În consecință, folosirea automobilelor individuale va scădea de la o rată actuală a deplasărilor zilnice de 29% la 23%. 

Challenges, opportunities and transferability 

Acest plan include provocări importante, precum conceperea unui spațiu urban local, umanizat și social agreabil pentru locuitori, într-o metropolă vastă care suportă milioane de deplasări zilnice și care trebuie să rămână accesibilă și eficientă din punct de vedere economic.

Provocările specifice vor fi îmbunătățirea calității mediului din oraș și normalizarea traficului, permițând de asemenea, într-o oarecare măsură, circulația cu autoturismele individuale, prin intermediul regulamentelor și organizării rutiere. Creșterea vitezei de operare a sistemului de transport public reprezintă de asemenea o provocare, în special în afara autostrăzii M-30 (autostrada circulară care trece prin districtele centrale ale Madridului); o altă provocare este îmbunătățirea eficienței distribuției bunurilor în oraș.

Dar, în același timp, înalții funcționari ai orașului afirmă că acest plan oferă ocazia de a reda spațiul cetățenilor, prin maximizarea caracterului liniștit al străzilor și piețelor, precum și ocazia de a spori capitalul social și natural pentru cetățenii orașului Madrid care doresc să continue să evolueze și să trăiască într-un oraș sănătos, eficient și confortabil.

In Depth 
Topic: 
Urban mobility planning
Region: 
Southern Europe
Country: 
Spain
City: 
Madrid
Contact: 
Paz Valiente Calvo
Author: 
Marco Valerio Salucci
07 Oct 2014
28 Jan 2015