Modelul de cumpărare a locurilor de parcare ecologice din Umeå (Suedia)

By News Editor / Actualizat: 28 Jan 2015

Intensificarea și extinderea zonelor centrale ale orașelor necesită soluții inteligente de mobilitate, menite să rezolve situațiile de trafic, creând în același timp medii urbane atractive. În acest scop, primăria orașului Umeå colaborează cu proprietarii de bunuri imobiliare în ceea ce privește modul în care aceștia își pot asuma responsabilitatea transportului pentru navetiști, pe lângă acțiunea de a oferi locuri de parcare pentru autovehicule.

În cadrul unei colaborări unice între municipalitate, compania municipală de administrare a parcărilor și proprietarul de bunuri imobiliare Balticgruppen este testată o nouă abordare, menită să stimuleze modelele de transport durabil. Aceasta are scopul de a reduce deplasările angajaților cu autovehiculele prin dezvoltarea sistemului existent de „cumpărare a locurilor de parcare” și prin adăugarea la acesta a unui element suplimentar „verde”. 

Context 

Populația orașului Umeå s-a dublat în ultimii 50 de ani, ajungând la 118 000 locuitori. Astfel, acesta este unul dintre orașele europene cu cea mai rapidă dezvoltare, fiind situat într-o regiune care, de altfel, este destul de slab populată. Traficul rutier în centrul orașului duce la reducerea calității aerului. Prin urmare, municipalitatea, în colaborare cu mai multe organizații naționale, a dezvoltat un plan pentru a reduce traficul rutier și emisiile în aer și pentru a redistribui fluxul rutier.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al orașului Umeå a fost adoptat în anul 2011 și, împreună cu strategia de parcare, se focalizează pe dezvoltarea viitoare a sistemului existent de cumpărare a locurilor de parcare din Umeå. Acest sistem permite proprietarilor de bunuri imobiliare și dezvoltatorilor imobiliari să cumpere locuri de parcare de la compania municipală de administrare a parcărilor, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să construiască astfel de spații. Pe lângă faptul că înseamnă o economie de partea dezvoltatorului imobiliar, acest lucru constituie de asemenea un model de gestionare a traficului și de ameliorare a eficienței și controlului extinderii spațiilor de parcare în oraș, fără costuri suplimentare pentru municipalitate.

In action 

Actualmente, dezvoltatorii de proprietăți imobiliare din Umeå trebuie să pună la dispoziție un anumit număr de locuri de parcare pentru autovehicule pentru a primi o autorizație de construcție pentru șantier. În cadrul sistemului unic de cumpărare a locurilor de parcare ecologice, primăria orașului Umeå permite dezvoltatorilor imobiliari să construiască cu 40% mai puține locuri de parcare în schimbul unui angajament de a modifica comportamentul de transport al chiriașilor și de a reduce cu 40% utilizarea autovehiculelor de către aceștia din urmă.

În februarie 2012, a fost semnat un acord între un proprietar și dezvoltator imobiliar local, Balticgruppen AB, și municipalitate pentru a se testa o măsură de cumpărare a locurilor de parcare ecologice la Forsete – o proprietate imobiliară urbană nouă cu suprafața de 60 000 m2 care, atunci când va fi finalizată, va include birouri, magazine și spații de locuit. Acordul include angajamentul municipalității și al proprietarului de bunuri imobiliare de a încuraja modelele de transport durabil în rândul angajaților din cadrul proprietății respective. Angajamentul municipalității și al companiei municipale de administrare a parcărilor este următorul:

  • De a se abate de la standardele existente în domeniul construcțiilor și de a permite dezvoltatorului Balticgruppen AB să construiască cu 40% mai puține locuri de parcare pentru autovehicule în cadrul noului proiect de dezvoltare imobiliară;
  • De a gestiona un fond destinat transportului public.

Angajamentul proprietarului de bunuri imobiliare este următorul:

  • De a contribui la un fond destinat transportului public, care va permite încurajarea angajaților să folosească transportul public (TP). Fondul garantează o reducere cu 20% a biletelor lunare de transport valabile în TP pe o perioadă de 25 de ani.
  • De a oferi locuri de parcare excelente bicicliștilor, de exemplu garaje încălzite combinate cu stații de reparare a bicicletelor și cu vestiare.
  • De a pune la dispoziție un sistem de utilizare în comun a autoturismelor, valabil pentru locația respectivă, fie că este privat sau că este vorba despre o alternativă comercială.
  • De a dezvolta un plan de comunicare cu scopul de a promova noile forme de mobilitate urbană durabilă. Proprietarul de bunuri imobiliare sau chiriașii (angajatorii) menționează care vor fi activitățile de comunicare care vor fi realizate, de către cine, când, prin ce mijloace și cum va fi monitorizat acest proces.
Results 

Evaluarea proiectului pilot de cumpărare a locurilor de parcare ecologice, care funcționează până în 2015, include trei părți:

  1. evaluarea unui nivel de referință;
  2. calcularea întregului potențial al proiectului de cumpărare a locurilor de parcare ecologice, cu posibile rezultate; și
  3. o evaluare finală a rezultatelor, după ce au fost duse la îndeplinire toate acțiunile la locația pilot.

Părțile unu și doi sunt finalizate, a treia fiind în curs de realizare.

Evaluarea posibilelor rezultate indică faptul că proprietarul de bunuri imobiliare poate economisi până la 10% din costul cumpărării locurilor de parcare, sumă care poate ajunge la aproximativ 13 500 € pentru fiecare amplasament. Pentru a calcula potențialul total al acordului de cumpărare a locurilor de parcare ecologice, a fost dezvoltat un model de evaluare, în colaborare cu consultantul de trafic Trivector Traffic. Evaluările din cadrul modelului se bazează pe efectele cunoscute ale sistemului de cumpărare a locurilor de parcare ecologice, condițiile locale, modelele de transport și aspectele care țin de comportament.

Rezultatele aplicării acestui model includ modificări ale opțiunilor de transport ale angajaților care lucrează în locul respectiv, precum și reducerea emisiilor de CO2 și a consumului de energie. Modelul poate fi folosit ca un instrument de prognoză pentru calcularea potențialului sistemului de cumpărare a locurilor de parcare ecologice pentru o anumită proprietate și pentru evaluarea rezultatelor actuale.

Rezultatul aplicării acestui model în cazul proiectului Forsete a indicat faptul că o implementare completă a „pachetului verde” are capacitatea de a determina un transfer de 41% de la folosirea autoturismelor individuale la folosirea autovehiculelor în comun. Actualmente, numărul exact de angajați care vor lucra la dezvoltarea proiectului este încă neclar, fiind dificilă obținerea unor cifre exacte. În orice caz, analiza demonstrează că obiectivul principal al sistemului de cumpărare a locurilor de parcare ecologice, și anume acela de a reduce deplasările cu mașina cu 40%, este un obiectiv realist.

Elin Pietroni, din cadrul primăriei orașului Umeå, consideră că rezultatele potențiale sunt promițătoare: „Aplicarea unei abordări holistice și dezvoltarea unui set de măsuri ecologice pentru o anumită proprietate reprezintă un avantaj important”, afirmă aceasta. „Acțiunile individuale sau distincția făcută între investițiile în infrastructură și măsurile care vizează aspectele comportamentale nu oferă aceeași oportunitate.”

Challenges, opportunities and transferability 

Sistemul de cumpărare a locurilor de parcare ecologice reprezintă o situație avantajoasă pentru ambele părți implicate. Proprietatea câștigă o marcă modernă și stimulente financiare, menite să promoveze mobilitatea urbană durabilă, în timp ce orașul se bucură de o dezvoltare durabilă și de o dependență redusă de autovehicule în rândul angajaților.

„Pentru ca modelul să aibă succes, este nevoie de timp și de implicare din partea tuturor actorilor care îl pun în aplicare”, afirmă Pietroni. „Totuși, comunicarea proprietarului cu chiriașii este extrem de importantă – aceasta implicând promovarea proprietății ca având un caracter „verde”, furnizarea constantă de informații și găzduirea de campanii și evenimente pentru mobilitatea durabilă. Acestea pot fi prelegeri, concursuri și oportunități pentru angajații din cadrul proprietății respective, menite să testeze noi alternative durabile de transport.”

Pietroni adaugă că este de asemenea important ca proprietarul să fie interesat cu adevărat de acest subiect, și nu doar de economiile financiare. Economiile obținute depind de suma investită de proprietar în alternativele de transport durabil; municipalitatea estimează că sistemul de cumpărare a locurilor de parcare ecologice poate duce la economisirea a până la 10% din costul total al parcării pentru autovehicule. Proprietarii care dispun de proiecte mai ample sau mai numeroase vor avea mai mult de câștigat la nivelul economiei de scară.

De asemenea, primăria orașului Umeå se confruntă cu probleme legate de legislația fiscală în vigoare în Suedia. Fondul destinat transportului public și stimulentele financiare pe care acesta le oferă navetiștilor, încurajându-i să folosească sistemul de transport public și sisteme durabile de parcare destinate angajaților, sunt considerate beneficii impozabile. Primăria orașului Umeå și compania municipală de administrare a parcărilor au trimis această problemă spre analiză administrației fiscale naționale și, în prezent, așteaptă o decizie în acest sens. 

Topic: 
Urban mobility planning
Traffic and demand management
Region: 
Northern Europe
Country: 
Sweden
City: 
Umeå
Contact: 
Elin Pietroni
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
22 Oct 2014
28 Jan 2015