Introducerea autobuzelor cu emisii zero în orașele europene

By Sabrine Skiker / Actualizat: 25 May 2015

Orașele europene se confruntă cu provocări tot mai mari legate de transport, cum ar fi poluarea aerului la nivel local, emisiile de CO2 și efectele acestora asupra sănătății, precum și congestionarea traficului. De asemenea, transportul în Uniunea Europeană este dependent în proporție de 95% de combustibilii fosili. Diversificarea surselor de energie are o importanță majoră pentru a garanta siguranța aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană.

Proiectul intitulat Hidrogen Curat în Orașele Europene (CHIC), finanțat de Uniunea Europeană, propune introducerea unor autobuze electrice cu pile de combustie și a unor stații de realimentare cu hidrogen peste tot în Europa. Acest proiect își propune să încurajeze tehnologia de utilizare a autobuzelor cu pile de combustie în mediul urban și oferă o soluție funcțională orașelor europene pentru decarbonizarea parcului lor auto. 

Context 

Din proiectul CHIC fac parte 23 de parteneri din opt țări: 10 companii de transport, opt parteneri din domeniul industrial și cinci organizații de cercetare/consultanță. Costul total al proiectului este de 81,8 milioane EUR, din care suma de 25,88 milioane EUR este cofinanțată de Întreprinderea Comună „Pile de Combustie și Hidrogen” (FCH-JU) – un parteneriat public-privat care susține cercetarea, dezvoltarea tehnologică și activitățile demonstrative în domeniul tehnologiilor de furnizare a energiei bazate pe pile de combustie și hidrogen în Europa.

Scopul proiectului CHIC este de a dovedi că autobuzele electrice cu pilă de combustie pot juca un rol considerabil în decarbonizarea completă a sectorului transportului public din Europa, în special atunci când producerea de hidrogen este un proces curat. În același timp, aceste mijloace de transport contribuie la ameliorarea mediilor urbane în ceea ce privește calitatea aerului, un nivel de zgomot redus și un confort sporit al pasagerilor și al șoferilor.

In action 

26 de autobuze cu pile de combustie au fost introduse în trafic în cinci orașe europene – Aargau (Cehia), Bolzano (Italia), Londra (Regatul Unit), Milano (Italia) și Oslo (Norvegia) – finanțate de FCH-JU. Zece autobuze suplimentare cu pile de combustie circulă în prezent în alte orașe partenere, cu ajutorul unor programe cu finanțare separată; de asemenea, nouă stații de realimentare cu hidrogen sunt funcționale.

Unul dintre motivele pentru care orașele participă la acest proiect este faptul că această tehnologie oferă o strategie pe termen lung care are în vedere reducerea dependenței de combustibili fosili, prin creșterea utilizării resurselor locale, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea competitivității economice. În plus, această tehnologie oferă soluții pentru principalele probleme din mediul urban (poluarea aerului în plan local, emisiile de gaz cu efect de seră și emisiile de zgomot în aer), în timp ce transportul public constituie o alternativă la automobilele personale, contribuind astfel la reducerea congestionării traficului.

Orașele care participă la acest proiect au beneficii directe date de utilizarea acestor autobuze demonstrative, ceea ce contribuie la reducerea costurilor tehnologice și la diminuarea costurilor de implementare pentru parcul auto propriu și pentru parcurile auto din alte orașe europene.

Results 

Autobuzele au o arie de funcționare dovedită, ceea ce indică faptul că acestea îndeplinesc condițiile impuse de operatorii de autobuze:

Oraș

Distanță1

Durată zilnică de serviciu2

Londra (UK)

250-300 km

18 ore

Bolzano (IT)

250-300 km

12 ore

Aargau (CH)

180-250 km

18 ore

Oslo (NO)

200-290 km

Până la 15 ore

Milano (IT)

122 km

Până la 16 ore

Cologne (DE)

250 km

Până la10 ore

Hamburg (DE)

400 km

8-16 ore

1. Valori medii stabilite în funcție de mărimea autobuzului și de consumul mediu

2. Durata zilnică de serviciu depinde de tipul de traseu (același autobuz poate fi folosit pe mai multe trasee)

Prin comparație cu generațiile anterioare de autobuze cu pile de combustie, a fost înregistrată o economie de combustibil cu 50% mai mare, în timp ce timpul de realimentare este cuprins între 7 și 20 de minute (înainte, realimentarea dura până la o oră). Trebuie spus că nu a existat nicio problemă legată de siguranță pe parcursul acestui proiect. Disponibilitatea stațiilor de realimentare cu hidrogen a înregistrat, de asemenea, valori ridicate (peste 98% în majoritatea cazurilor). Studii conexe au arătat că persoanele implicate direct sau indirect în acest proiect au manifestat o atitudine pozitivă cu privire la tehnologia bazată pe hidrogen. În orice caz, trebuie menționat faptul că această acceptare poate și va înregistra modificări dacă așteptările nu sunt gestionate și/sau dacă nu există comunicare în cadrul proiectului.

Cooptarea unor actori influenți care pot manifesta scepticism și care nu fac parte din industria combustibilului pe bază de hidrogen a demonstrat că din înțelegerea și integrarea punctelor de vedere ale acestora în dialogul cu privire la implementarea combustibilului pe bază de hidrogen pot fi obținute foloase reale. CHIC a formulat recomandări adresate orașelor care sunt interesate să dezvolte această tehnologie; de asemenea, există un schimb regulat de informații cu proiectele care au ca obiect introducerea autobuzelor cu pile de combustie.

Challenges, opportunities and transferability 

Anumite orașe s-au confruntat cu probleme legate de achiziție și procedurile de obținere a autorizațiilor pentru stațiile de realimentare. Întârzierile înregistrate de procedurile de achiziție indică nevoia de a spori gradul de conștientizare cu privire la această tehnologie și la problemele conexe în rândul factorilor de decizie, spre exemplu prin dezvoltarea unor standarde comune.

Principala problemă tehnologică a fost reprezentată de disponibilitatea autobuzelor, care a fost sub așteptări până în prezent. Se estimează că disponibilitatea autobuzelor se va ameliora pe măsură ce problemele legate de componente și de lanțurile de livrare incomplet dezvoltate vor fi eliminate. În orice caz, operatorii și furnizorii colaborează zilnic pentru a rezolva aceste inconveniente.

Prețul unui autobuz cu pilă de combustie a scăzut cu 50% față de 2002, dar rămâne încă o provocare majoră. A fost creată o nouă coaliție, care reunește orașe și regiuni pentru a forma o masă critică suficientă pentru a permite implementarea unor vehicule fiabile, la preț redus, prin intermediul economiilor de scară.

Topic: 
Collective passenger transport
Clean and energy-efficient vehicles
Region: 
Europe-wide
Country: 
Europe-wide
Contact: 
Sabrine Skiker
Author: 
Sabrine Skiker
26 Jan 2015
25 May 2015