Gestão da mobilidade e planeamento de ordenamento do território na Suécia

By caroline.mattss... / Actualizat: 25 May 2015

Integrarea managementului mobilității cu amenajarea teritoriului la nivelul autorităților locale are un mare potențial de a influența atât alegerea unui anumit mod de transport, cât și cererea de transport. Douăsprezece orașe din Suedia au făcut parte timp de trei ani (2012-2014) dintr-o rețea stabilită de Agenția Suedeză a Energiei, intitulată „Posibilități privind managementul mobilității în amenajarea teritoriului”.

Aceste orașe au testat și au adaptat principiile de planificare „MaxLupo” din cadrul Platformei Europene de Management al Mobilității. Scopul a fost de a stabili ce tip de management al mobilității și ce măsuri cu privire la parcare pot fi implementate și cum pot fi acestea implementate în diferite etape ale procesului de planificare. Compania de consultanță Trivector a coordonat această rețea.

Context 

Lucrările derulate în cadrul acestui proiect se bazează pe ghidul suedez MaxLupoSE, care, la rândul său, are ca fundament ghidul MaxLupo dezvoltat în cadrul proiectului MAX. Acest ghid include 10 principii de planificare, pe care autoritățile locale din cadrul rețelei au avut șansa de a le testa și evalua în cadrul unor proiecte locale. Autoritățile locale sunt Borås, Eskilstuna, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro și Örnsköldsvik. Acestea sunt orașe din nordul și sudul Suediei, de mărime mică și medie.

Agenția Suedeză a Energiei a inițiat această rețea cu scopul de a testa și adapta principiile de planificare la mediul suedez, precum și de a acumula cunoștințe noi și a formula exemple cu privire la modul în care principiile amenajării teritoriului pot fi integrate în viața de zi cu zi. Toate autoritățile locale din cadrul rețelei au implementat unul sau mai multe dintre aceste principii, de asemenea, acestea au fost urmărite și evaluate.

In action 

Toate autoritățile locale au implementat proiecte în plan local cu scopul de a testa principiile de planificare. O atenție deosebită a fost acordată combinării managementului mobilității și a măsurilor cu privire la parcare, deoarece acestea oferă o soluție de a influența în mod considerabil cererea de transport și de a alege un anumit mod de transport într-un anumit loc. Un exemplu care a fost implementat la nivelul mai multor autorități locale este cel al standardelor flexibile de parcare, care permit crearea unui număr mai mic de locuri de parcare pentru autoturisme în proiectele de dezvoltare noi atunci când sunt implementate măsuri de management al mobilității sau măsuri care susțin alegerea unui mod de transport sustenabil (de exemplu utilizarea în comun a automobilelor, accesul la un sistem de transport public de calitate, parcări pentru biciclete etc.).

Incluse la pachet într-un plan de transport, măsurile de management al mobilității pot fi folosite în cadrul negocierilor dintre autoritățile locale și dezvoltatori pentru a permite o abatere de la standardele de parcare și a reduce numărul de locuri de parcare pentru automobile. Spre exemplu, primăria orașului Linköping propune o reducere cu 25% a locurilor de parcare în cazul în care utilizarea în comun a automobilelor este introdusă și promovată pe o anumită zonă de dezvoltare.

Un alt principiu testat este cel al „plății parcărilor ecologice”. Primăria orașului Umeå a implementat un grup de măsuri cu privire la parcare, care inclus un acord de a reduce cu 40% standardele pentru locurile de parcare destinate angajaților. Reducerea standardelor de parcare a avut loc concomitent cu introducerea unor măsuri de promovare a altor moduri de transport, precum parcările pentru biciclete de înaltă calitate, utilizarea în comun a automobilelor, campanii de transport public și un plan de comunicare bazat pe conceptul de transport sustenabil.

Toate primăriile s-au concentrat pe creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului, precum și în rândul actorilor și al partenerilor din mediul privat, prin intermediul seminariilor, al atelierelor, al discuțiilor directe și al broșurilor informative. Aceste acțiuni au fost vitale pentru subiectul să fie înțeles și acceptat.

Results 

Principalul rezultat îl constituie faptul că includerea timpurie a managementului mobilității în procesul de planificare este o metodă optimă de a spori transportul sustenabil. Combinată cu măsuri adecvate cu privire la parcare, aceasta poate fi o metodă foarte eficientă de a influența cererea de transport și comportamentul aferent. Prin proiectele implementate în plan local, un număr de autorități locale au redus spațiile de parcare ca rezultat al muncii efectuate; aproximativ 2 400 de locuri de parcare vor fi păstrate prin intermediul activităților derulate în cadrul acestui proiect.

Participanții la acest proiect au constatat că documentele care includ politicile locale nu prevăd mijloacele de susținere a implementării principiilor de planificare MaxLupoSE. Această constatare este relevantă în special în ceea ce privește principiile care fac referire la parcare; prin urmare, numeroase autorități locale au început revizuirea standardelor și a politicilor cu privire la parcare în timpul derulării proiectului de lucru în rețea.

Este vorba despre orașele Lund, Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Örnsköldsvik, Västerås, Borås și Jönköping, care au dezvoltat sau dezvoltă noi standarde de parcare, ceea ce permite implementarea unor noi moduri de a rezolva problema parcării în ariile noi de dezvoltare. Primăria orașului Huddinge, pe de altă parte, a sesizat nevoia de a dezvolta un plan de management al mobilității cuprinzător pentru întregul oraș pentru a susține continuarea activităților derulate în domeniul managementului mobilității.

De asemenea, proiectul a evidențiat lipsa de cunoștințe la nivelul autorităților locale cu privire la mobilitatea sustenabilă, în special în rândul funcționarilor publici, al politicienilor și al dezvoltatorilor. Mai multe autorități locale au organizat seminarii și ateliere pe această temă, pentru ca toată lumea să aibă un nivel de cunoștințe echivalent și pentru a reuși să continue activitatea în aceste probleme pe viitor.

Se recomandată organizarea de discuții cu toate departamentele care sunt implicate, într-un fel sau în altul, în procesul de planificare. În ceea ce-i privește pe dezvoltatori, este important să le fie prezentate avantajele folosirii conceptului de mobilitate sustenabilă în activitatea proprie (de exemplu construirea unui număr mai mic de locuri de parcare înseamnă economii în plan financiar).

 

Challenges, opportunities and transferability 

Procesul de planificare este unul de durată și există încă multe aspecte care trebuie testate, evaluate și, ulterior, dezvoltate. Trei ani de lucru în rețea nu sunt suficienți pentru a planifica, construi și evalua o zonă de dezvoltare. În orice caz, cu ajutorul acestei rețele, autoritățile au reușit să dobândească mai multe cunoștințe în domeniu, să facă schimb de experiență și să testeze idei pe zone de dezvoltare reale. Acest mod de lucru în rețea s-a dovedit a fi foarte eficient și apreciat de către participanți, putând fi, de asemenea, transferat către alte țări și regiuni. Lucrul în rețea a avut succes deoarece toate orașele au aproximativ aceeași dimensiune și se confruntă cu probleme similare; așadar, au putut face schimb de idei și și-au putut împărtăși rezultatele în mod natural.

De asemenea, există încă un număr de provocări care trebuie testate și evaluate. Deoarece nicio zonă de testare, cu excepția uneia din orașul Umeå, nu are deocamdată utilizatori (acest aspect va fi evaluat în primăvara anului 2015), efectele, pe termen scurt sau lung, ale măsurilor implementate nu pot fi observate. Prin urmare, puține rezultate pot fi folosite în timpul discuțiilor și negocierilor cu politicienii, dezvoltatorii și alți parteneri. O altă provocare este asigurarea managementului mobilității prin includerea acestuia în condițiile și obligațiile de planificare. Este vorba despre un domeniu care va fi explorat ulterior și care necesită implicarea unor municipalități pionier, astfel încât alte autorități locale să poată învăța de la ele.

De asemenea, este important să știm că localizarea și condițiile locale joacă un rol foarte important în ceea ce privește măsurile specifice care pot fi implementate și efectele pe care le vor avea aceste măsuri.

In Depth 

Mai jos puteți găsi linkul pentru a descărca ghidul Max Lupo și raportul final al rețelei.

Imagine: Ida Blank

Topic: 
Urban mobility planning
Mobility management
Region: 
Northern Europe
Country: 
Sweden
City: 
National
Contact: 
Caroline Mattsson
Author: 
Caroline Mattsson
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Max Lupo guidelines4.75 MB
PDF icon Final report (SE)952.73 KB
22 Jan 2015
25 May 2015