Cum să încurajezi mersul pe bicicletă în calitate de angajator în Graz (Austria)

By Margit Braun / Actualizat: 26 May 2015

În 2014 în orașul Graz s-a organizat un concurs pentru companii cu privire la managementul mobilității. Companiile care au participat la acesta puteau decide dacă vor avea în vedere transportul public, managementul parcărilor, măsuri cu privire la mersul pe bicicletă sau dacă vor supune analizei un concept general. Haberkorn GmbH, un dealer tehnic austriac din domeniul industrial, al construcțiilor și al comerțului, a obținut premiul al doilea. Prin implementarea mai multor măsuri de management al mobilității și acordând o atenție deosebită mersului pe bicicletă, compania a reușit să se transforme într-un promotor al acestui mod de transport.

Context 

În orașul Graz, mobilitatea sustenabilă – denumită „SanfteMobilität” – beneficiază de o prioritate ridicată de mulți ani. Recent, creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește mersul pe jos, mersul pe bicicletă și folosirea transportului public, precum și managementul mobilității au fost definite ca reprezentând o sarcină permanentă pentru municipalitate. În 2012, Consiliul Local al orașului Graz a stabilit obiectivul de a reduce traficul rutier de la nivelul actual de 45% la nivelul de 37% până în anul 2021.

Acest obiectiv ar trebui atins prin intermediul măsurilor cu privire la infrastructură, dar și prin așa-numitele „politici ușoare”: în cadrul campaniei „Graz steigt um” (Graz trece de la transportul cu mașina la moduri de transport sustenabile), a fost dezvoltat un pachet complet de măsuri care promovau în rândul locuitorilor aspecte legate de mobilitatea sustenabilă, încurajându-i să utilizeze moduri de transport ecologice. Pachetul de măsuri include, de exemplu, contracte de mobilitate cu mari operatori de transport public, măsuri de management al mobilității, dar și activități de marketing și informare.

In action 

În 2012, primăria orașului Graz a introdus un model special de susținere financiară cu scopul de a încuraja companiile mici și mijlocii să implementeze diferite măsuri de management al mobilității. Astfel, s-a organizat un concurs intitulat „Managementul Mobilității pentru Companii”, în cadrul căruia celor mai bune cinci propuneri li s-au acordat premii în bani, aceste sume urmând a fi folosite pentru implementarea activităților de management al mobilității propuse.

Prin participarea la acest concurs, companiile trebuiau să parcurgă trei etape diferite. În prima etapă, companiile solicitau o consultare în cadrul căreia erau prezentate activități de management al mobilității cu privire la transportul public, mersul pe bicicletă și managementul parcărilor. Ghiduri special concepute în acest sens și studii de caz urmau să contribuie la formularea unor recomandări bine fondate. Prin urmare, fiecărei companii în parte i se punea la dispoziție o prezentare generală a activităților care ar fi putut fi implementate.

A doua etapă presupunea prezentarea unei propuneri prin completarea unui formular de participare. Companiile aveau să depună fie o propunere generală care să facă referire la toate sectoarele de activitate (transportul public, mersul pe bicicletă, managementul parcărilor), fie o propunere care să aibă în vedere un singur sector. În plus, propunerea urma să includă informații și măsuri de motivare. În cele din urmă, în a treia etapă avea loc premierea celor mai bune cinci propuneri. Companiile urmau să primească un premiu în bani, menit să contribuie la implementarea acțiunilor de management al mobilității propuse de acestea, pe parcursul unui an calendaristic. Premiul întâi avea valoarea de 10 000 EUR. În 2014, 860 de companii au fost invitate să participe la competiție. 23 de companii au solicitat o consultare, iar 16 au formulat o propunere pentru concurs.

Compania HaberkornGmbH a depus o propunere generală, acordând o atenție deosebită mersului pe bicicletă; compania a primit premiul al doilea, în valoare de 7 000 EUR. Compania are 16 filiale în Austria, Europa de est și Elveția, cu un număr total de 1 100 angajați. În Graz, la sediul companiei Haberkorn, situat la periferia orașului, lucrează 30 de angajați.

Results 

Un punct de plecare pentru introducerea activităților de management al mobilității în cadrul companiei Haberkorn GmbH a fost rezolvarea aspectului legat de procentul foarte ridicat al utilizării autovehiculelor de către angajați, atunci când aceștia se deplasează la serviciu. Pentru a ameliora condițiile de care beneficiază bicicliștii, compania a implementat un număr de 12 măsuri. Printre măsurile legate de infrastructură s-au numărat asigurarea de locuri de parcare pentru biciclete, a unui centru de service pentru biciclete, a vestiarelor, a dulapurilor și a bicicletelor pentru personal, precum și măsuri de motivare sau acțiuni de sensibilizare (spre exemplu, o zi de testare a bicicletelor speciale, precum bicicletele pentru transport marfă, acordarea unor premii pentru „biciclistul lunii”, oferirea unui mic dejun sănătos bicicliștilor, încurajarea participării la campanii de deplasare la serviciu pe bicicletă etc.).

În 2014, majoritatea activităților propuse au fost implementate cu succes. Compania Haberkorn GmbH estimează că acestea vor determina o reducere a utilizării autovehiculelor pentru deplasarea la serviciu și de la serviciu pe parcursul anului viitor. Compania a folosit premiul în bani pentru a pune în aplicare mai multe acțiuni. În plus, aceasta a utilizat finanțarea obținută pentru a implementa, la nivel local și național, măsuri de creare a infrastructurii pentru biciclete (instalarea de suporturi de înaltă calitate pentru biciclete și achiziționarea de biciclete business pentru angajați).

Pentru a garanta că managementul mobilității reprezintă un subiect important pentru angajați pentru o perioadă îndelungată, compania Haberkorn realizează câteva activități specifice în fiecare săptămână sau cel puțin o dată pe lună. Un exemplu de urmat de campanii periodice este „Micul dejun sănătos pentru bicicliști”, care are loc în fiecare vineri, din mai până în septembrie. Pentru a promova mersul pe bicicletă și în celelalte filiale pe care le deține în Austria, Haberkorn a lansat un concurs de ciclism, la care au participat angajații care s-au deplasat la serviciu pe bicicletă în perioada mai-septembrie. Filiala cu cel mai mare număr de angajați a primit un premiu.

Challenges, opportunities and transferability 

Un element cheie de succes pentru implementarea mai multor măsuri de management al mobilității în cadrul companiei Haberkorn GmbH a fost stabilirea unui coordonator la nivel de companie. De la bun început, a fost desemnată o persoană pentru a promova, organiza și pune în aplicare acțiunile. Astfel, echipa de management a alocat un interval de timp operațional suplimentar acestei persoane și a susținut pe deplin proiectul. A fost esențială elaborarea unui plan de comunicare bine conceput, care să contribuie la informarea, încurajarea și implicarea tuturor angajaților, chiar de la începutul concursului. În acest sens, au fost folosite mai multe canale de comunicare.

Pe lângă trimiterea de e-mailuri și transmiterea de informații pe care orală, au fost realizate materiale de campanie, precum pliante și afișe, care au fost utilizate în cadrul mai multor acțiuni. În plus, a fost creat un design și o marcă unică, special concepute pentru punerea în aplicare a măsurilor de management al mobilității în cadrul companiei. Toate aceste elemente au contribuit la acceptarea permanentă și la determinarea angajaților de a-și schimba comportamentul cu privire la mobilitate, alegând un mod sustenabil. Principalul obstacol care trebuie depășit este faptul că sediul companiei este situat la periferia orașului, ceea ce înseamnă că nu este conectat la rețeaua urbană de trasee pentru biciclete, precum și faptul că nivelul de accesibilitate la transportul în comun este redus. Așadar, faptul că Haberkorn GmbH a implementat cu succes mai multe activități de management al mobilității este mai mult decât binevenit.

Topic: 
Walking and cycling
Mobility management
Region: 
Western Europe
Country: 
Austria
City: 
Graz
Contact: 
Margit Braun
Author: 
Margit Braun
20 Feb 2015
26 May 2015