Bremen: campion în monitorizarea și evaluarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) (Germania)

By Thomas Mourey / Actualizat: 24 Aug 2015

Pe lângă planificarea de excepție și furnizarea promptă a dispozitivelor pentru monitorizare și evaluare, orașul Bremen (Germania) a colaborat îndeaproape cu părți interesate de la nivel locali și cu orașele și rețelele asemănătoare în timpul procesului de evaluare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), adoptat în anul 2014.

Municipalitatea a depus eforturile necesare pentru a învăța cât mai mult, pentru a pune în valoare poveștile de succes și a evita eșecul pentru următoarea rundă a planificării transportului. Mulțumită acestor eforturi, orașul Bremen a fost desemnat câștigător al Premiului European PMUD 2014.

Context 

Datorită experienței în domeniul managementului traficului, primăria orașului Bremen a implementat prima dată un plan de dezvoltare a traficului la mijlocul anilor nouăzeci - Bremen fiind actualmente unul dintre cele mai mari orașe din Germania care dispune de o repartizare modală echilibrată. Planul PMUD din Bremen (denumit Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025), adoptat în anul 2014, își propune să promoveze în mod activ ecomobilitatea și să îmbunătățească calitatea vieții în oraș prin optimizarea sistemului de transport și prin reducerea efectelor negative ale transportului, precum riscurile legate de siguranță, poluarea și zgomotul.

Printre obiectivele sale, primăria orașului Bremen își propune să obțină o creștere cu 20%‑25% a transportului cu bicicleta și cu 15%‑20% a transportului public până în anul 2020. Pentru a atinge aceste obiective, municipalitatea a adoptat un plan care include toate modurile de transport (mersul pe jos, mersul cu bicicleta, transportul public și transportul cu mașina personală), toate scopurile transportului (inclusiv transportul la serviciu sau la școală, la cumpărături, transportul de agrement etc.), precum și transportul de pasageri și de mărfuri.

In action 

Monitorizarea și evaluarea constituie aspectul central al dezvoltării planului PMUD în orașul Bremen. În ceea ce privește evaluarea ex-ante, municipalitatea a stabilit un proces care include trei runde, compus din analiza punctelor forte și a punctelor slabe, a oportunităților și a riscurilor (analiza SWOT), o analiză a scenariului și o analiză a raportului costuri-beneficii:

  • Analiza SWOT permite municipalității să analizeze cu atenție infrastructura de trafic existentă și modelele de mobilitate. În Bremen, analiza SWOT se bazează pe o bază de date solidă și pe o largă consultare a publicului prin intermediul internetului. 
  • Performanța estimată a măsurilor a fost evaluată cu ajutorul analizei scenariului. Au fost selectate cinci scenarii, fiecare dintre acestea fiind rezultatul unei „alegeri extreme” (de exemplu, transportul cu autoturismul personal promovat masiv sau ecomobilitatea promovată intens). Modelarea scenariului a permis municipalității să compare rezultatele potențiale și costurile măsurilor. Aceasta a demonstrat în mod clar că promovarea mobilității active este scenariul cel mai eficient.
  • Primăria orașului Bremen a efectuat o evaluare a raportului costuri-beneficii, în colaborare cu un expert extern.

Măsurile au fost evaluate în mod individual și au fost clasificate în funcție de efectele lor societale, ecologice și spațiale. Într-o a doua etapă, măsurile au fost evaluate din perspectiva potențialilor factori externi, precum fezabilitatea tehnică sau susținerea politică. Primăria orașului Bremen efectuează, de asemenea, activități de monitorizare a procesului de implementare. Planul PMUD include o strategie imobiliară care stabilește elaborarea unui raport de evaluare pentru fiecare perioadă legislativă (o dată la patru ani– primul raport fiind stabilit pentru anul 2018).

Cooperarea este o parte importantă atât a procesului de planificare, cât și a procesului de implementare. Primăria orașului Bremen a colaborat cu orașele învecinate și s-a consultat cu orașele Groningen (Olanda) și Oldenburg (Germania) cu privire la strategiile de trafic la nivel transnațional. Întregul proces corespunzător planului PMUD este monitorizat de un comitet consultativ care se ocupă și de monitorizarea rapoartelor de evaluare. Comitetul este compus din membri ai consiliului local și din părți interesate externe (asociații ale motocicliștilor și ale bicicliștilor, Camera de Comerț, ONG-uri din domeniul mediului etc.).

Results 

Procesul de evaluare a permis municipalității Bremen să ia decizii informate cu privire la implementarea planului PMUD. De exemplu, analiza scenariului, care se bazează pe un model de trafic proiectat pentru anul 2025, a fost deosebit de importantă pentru selectarea celor mai bune locuri de amplasare a următoarelor stații feroviare. Modelarea comportamentului viitor al populației în ceea ce privește mobilitatea a permis municipalității să aleagă doar stațiile care vor fi folosite de un număr minim de pasageri. Instrumentul a fost deosebit de util, deoarece anumite stații au înregistrat rezultate neașteptat de bune.

De asemenea, consultarea pârților interesate și a cetățenilor, inclusă în analiza raportului costuri-beneficii, a fost benefică. De exemplu, analiza scenariului a indicat utilitatea construirii unei linii de tramvai care să traverseze un parc. S-a estimat că această linie nouă va fi foarte eficientă; totuși, acest plan a generat un nivel de nemulțumire ridicat în rândul populației. Prin urmare, municipalitatea nu a trecut la construirea acestei controversate linii de tramvai, alegând un alt itinerariu, care este pe placul publicului și care respectă, în același timp, cerințele tehnice.

Challenges, opportunities and transferability 

Primele activități de evaluare conduse de municipalitate i-a permis acesteia să identifice atât provocări pentru viitor, cât și „povești de succes”. Pe de altă parte, provocările majore care au fost identificate sunt legate de utilizarea automobilelor personale și a combustibilului convențional. De asemenea, acestea sunt legate de tehnologiile și de efectul neprevăzut pe care acestea îl pot avea asupra mobilității urbane.

Pe de altă parte, primăria orașului Bremen consideră că impactul pe care îl are procesul PMUD este asigurat de evaluarea periodică a planului PMUD și a diferitelor măsuri. Un ciclu de evaluare de patru ani este considerat de municipalitate cel mai potrivit pentru a aduna informațiile relevante înainte de actualizarea măsurilor.

În ceea ce privește transferabilitatea și schimbul de cunoștințe, primăria orașului Bremen este dornică să prezinte principalelor părți interesate experiența acumulată și cunoștințele dobândite. Municipalitatea se află permanent în contact cu diferite grupuri de acțiune locală, se implică adesea în ateliere de lucru și elaborează prezentări, atât la nivel național, cât și la nivel european.

In Depth 
Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Monitoring and evaluation
Region: 
Northern Europe
Country: 
Germany
City: 
Bremen
Contact: 
City of Bremen
Author: 
Thomas Mourey
23 Mar 2015
24 Aug 2015