Monitoring and evaluation

Subskrybuj RSS - Monitoring and evaluation

Urban mobility measures should be monitored and evaluated to understand how they work and perform. This helps cities identify problems and areas for improvement, and record elements that have been a success.

A good monitoring and evaluation system will inform project reports and provide useful data to stakeholders on the urban mobility situation in their city.

 
Picture: 
Przez Maria Guilarte / Uaktualniono: 23 Sep 2016

A new book published about Mobility Management and Integrated Transport Policies from PhD Thesis in Brazil

Forums: 

Book´s name
¨Gerenciamento da Mobilidade e Política Integrada dos Transportes
Pesquisa de resultados com sucesso no mundo, contribuindo com uma metodologia proposta para o Brasil e América Latina¨

Printed by Novas Edições Acadêmicas (2016-08-08), Germany

Project Book: ISBN-13: 978-3-8417-2145-7
ISBN-10:3841721451EAN:9783841721457

Language: PT from Brazil

Research vision and contribution for all transport and sustainable mobility community:

Przez alainlhostis / Uaktualniono: 21 Apr 2016

How many European cities have SUMPs?

Forums: 

in the context of the starting European H2020 project MOBLITY4EU, I would like to know how many cities in Europe have developed SUMPs. Our first step in the project is identifying "societal trends" that have an impact on mobility/transport. Is there a dynamic in the domain of SUMPs, do many more cities develop such strategies that European institution want to see more and more developed?
Ideally I would like to get a live statistics, like those run by Eurostat or Urban Audit. I know I am a dreamer.

Przez Thomas Mourey / Uaktualniono: 24 Aug 2015

Brema – mistrz w dziedzinie monitorowania i ewaluacji planów SUMP (Niemcy)

Podczas ewaluacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) przyjętego w 2014 r. Brema (Niemcy) wykazała się nie tylko doskonałym planowaniem i wczesnym zapewnieniem narzędzi monitorowania i oceny, ale również umiejętnością bliskiej współpracy z zainteresowanymi stronami, innymi miastami i sieciami partnerskimi.

Miasto dołożyło starań, by wyciągnąć wnioski, wykorzystać sukcesy i uniknąć niepowodzeń w kolejnym etapie planowania transportu. Dzięki tym wysiłkom Brema zdobyła Europejską nagrodę SUMP 2014.

Polski