Clean and energy-efficient vehicles

Subskrybuj RSS - Clean and energy-efficient vehicles

Clean and energy-efficient vehicles, such as hybrid/electric buses and cars, aim to reduce greenhouse and other pollutant emissions, fuel consumption and fossil fuel dependency.

Exhaust gas treatment systems, alternative drive trains and the use of alternative fuels and energy storage systems can improve the environmental record of vehicles. Besides technical interventions, promotional and procurement initiatives can accelerate the uptake of low-emission vehicles.

Picture: 
Przez elemobility2018 / Uaktualniono: 12 Apr 2018
Przez Maria Guilarte / Uaktualniono: 23 Sep 2016

A new book published about Mobility Management and Integrated Transport Policies from PhD Thesis in Brazil

Forums: 

Book´s name
¨Gerenciamento da Mobilidade e Política Integrada dos Transportes
Pesquisa de resultados com sucesso no mundo, contribuindo com uma metodologia proposta para o Brasil e América Latina¨

Printed by Novas Edições Acadêmicas (2016-08-08), Germany

Project Book: ISBN-13: 978-3-8417-2145-7
ISBN-10:3841721451EAN:9783841721457

Language: PT from Brazil

Research vision and contribution for all transport and sustainable mobility community:

Przez Hyatt / Uaktualniono: 03 Aug 2016

Do you work in the field of sustainable mobility? Please share your experience!

Forums: 

I have created a survey intended for individuals and organizations, who are concerned with Sustainable Mobility and Urban Development. The survey seeks to gain key insights into which factors best support change (modal shift) in cities, by better understanding the priorities, strategies and experiences of all who are concerned with this topic.

Przez Pavlina Dravecka / Uaktualniono: 27 Aug 2015

Paryż COP21 – rola sektora przewozowego w walce ze zmianami klimatycznymi

W grudniu tego roku przedstawiciele rządów z całego świata zbiorą się w Paryżu z okazji 21 edycji konferencji stron konwencji UNFCCC.

Wydarzenie to, znane pod nazwą COP21, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia prawnie wiążącego i uniwersalnego porozumienia w sprawie klimatu po raz pierwszy od ponad 20 lat negocjacji pod zwierzchnictwem ONZ. Celem jest utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 2°C.

Polski
Przez SUMOSU / Uaktualniono: 02 Jul 2015

How to systematise decarbonisation in contemporary cities?

Forums: 

Our SUMOSU STATION project –EIP SCC 5575- , which includes its own material infrastructure, proposes a roadmap for a Strategic Integration Plan (SIP) to contemporary cities which merges both their Sustainable Urban Mobility Plans and their Action Plans for Sustainable Energy. Up until now, these two key urban planning tools on their own have been unsuccessful at reducing both traffic congestion and CO2 emissions in big metropolis, however, we are convinced that, when combined together in this new approach (SIP), they can solve sustainable mobility problems as well as the power challenges of a quick connection to smart grids. Have you had similar experiences? We are looking forward to reading about them.

Przez Phil Panhuijzen / Uaktualniono: 02 Jun 2015

Out Goes the Car. In Comes the Auto-mobile.

Forums: 

No doubt the car has come to a pivotal point with the prospect of 'driverless' and sharing cars rather than owning them. What they have in common is the more conscientious and efficient use of resources (materials, energy, time, infrastructure, the environment). In a recent interview Ford's Research & Advanced Engineering VP Ken Washington talked about what he sees as a defining factor.

Przez News Editor / Uaktualniono: 24 Aug 2015

ELMO: innowacyjna estońska sieć stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

W 2011 r. w Estonii wystartował ambitny ogólnokrajowy program e-mobilności mający na celu zachęcanie obywateli do zakupu pojazdów elektrycznych. Inicjatywa obejmowała przyznawanie grantów na zakup pojazdów elektrycznych, prowadzenie kampanii informacyjnych, przygotowanie projektu wspólnego korzystania z pojazdów elektrycznych i wyposażenie w takie pojazdy pracowników socjalnych.

Polski
Przez Sabrine Skiker / Uaktualniono: 25 May 2015

Autobusy nieemitujące spalin w europejskich miastach

Europejskie miasta stoją w obliczu coraz większych problemów w postaci lokalnego zanieczyszczenia powietrza, emisji szkodliwego dla zdrowia CO2 oraz zatorów drogowych. Transport na terenie UE polega w 95% na paliwach kopalnych. Dywersyfikacja źródeł energii jest niezbędna dla podtrzymania dostaw energii na obszarze Unii.

Polski
Przez News Editor / Uaktualniono: 05 Jun 2014
Przez News Editor / Uaktualniono: 05 Jun 2014