Home > Mobility Plans > Proces SUMP

Proces SUMP

Przez Admin Eltis / Uaktualniono: 28 May 2019

Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) to skomplikowane przedsięwzięcie. Przy współpracy z Komisją opracowano wytyczne oferujące konkretne sugestie co do wdrażania koncepcji SUMP oraz przygotowywania strategii mobilności miejskiej opartej na jasnej wizji zrównoważonego rozwoju obszaru miejskiego.

Wytyczne nie precyzują środków technicznych wchodzących w skład planu SUMP. Zamiast tego opisują proces opracowywania i wdrażania planu. Proces ten składa się z 11 głównych kroków i 32 powiązanych działań:

Krok 1: Ustalenie potencjału sukcesu planu SUMP;

Krok 2: Określenie procesu rozwoju i zakresu planu;

Krok 3: Analiza sytuacji mobilnościowej i opracowanie scenariuszy;

Krok 4: Sformułowanie wspólnej wizji;

Krok 5: Ustalenie priorytetów i wymiernych celów;

Krok 6: Opracowanie skutecznych zestawów środków;

Krok 7: Uzgodnienie jasnych obowiązków i przydzielenie budżetów;

Krok 8: Wbudowanie w plan systemów monitorowania i oceniania;

Krok 9: Przyjęcie planu SUMP;

Krok 10: Dopilnowanie odpowiedniego zarządzania i komunikacji (na etapie wdrażania planu);

Krok 11: Wyciągnięcie wniosków.

Każdy etap tego procesu został zilustrowany w wytycznych za pośrednictwem przykładowych dobrych praktyk, narzędzi i odniesień do dalszych informacji.

Wytyczne są przeznaczone dla lokalnych władz, osób zajmujących się transportem miejskim i mobilnością, jak również innych interesariuszy uczestniczących w przygotowywaniu planu SUMP.

Wytyczne powstały na bazie analizy istniejących dokumentów oraz dogłębnych, ogólnoeuropejskich konsultacji z ekspertami organizowanych w okresie 2010–2013 w ramach porozumienia z Komisją Europejską.

Więcej narzędzi mogących wesprzeć wdrożenie koncepcji SUMP można znaleźć tutaj.

Cykl planowania SUMP:

Wytyczne powstały na bazie analizy istniejących dokumentów oraz dogłębnych, ogólnoeuropejskich konsultacji z ekspertami organizowanych w okresie 2010–2013 w ramach porozumienia z Komisją Europejską.