Narzędzia planowania mobilności

Przez Admin Eltis / Uaktualniono: 16 Feb 2015

Komisja Europejska wspiera dalszy rozwój koncepcji planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, narzędzi i wytycznych dla miast, jak również promowanie opracowywania i wdrażania SUMP przez miasta na obszarze całej Europy.

Regularnie odwiedzaj portal Plany Mobilności, aby być na bieżąco z wydarzeniami, warsztatami i szkoleniami organizowanymi w ramach trwających projektów UE w zakresie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej.

Oprócz bazy danych Narzędzia i Zasoby związane z Planami Mobilności, poniżej znajdziesz opisy rozmaitych bieżących lub niedawno ukończonych inicjatyw w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską.

Wytyczne

• Monitorowanie i ewaluacja, projekt unijny CH4LLENGE
• Dobór najskuteczniejszych środków i pakietów środków, projekt unijny CH4LLENGE
• Wytyczne dotyczące komunikacji, projekt unijny BUMP
• Wytyczne dotyczące SUMP dla regionów policentrycznych, opracowane w ramach projektu unijnego Poly-Sump
• Webinarium: innowacyjne pomysły i sposoby ich wykorzystania, projekt unijny Tide

Kontrole i oceny

• Podręcznik dla miast, nadzorców lub doradców dotyczący przeprowadzania ocen i kontroli w celu mierzenia wydajności transportu miejskiego według 20 wskaźników, projekt EcoMobility-Shift
• Kontrola mobilności miejskiej w oparciu o kompleksowe zarządzanie jakością przygotowana w ramach projektu unijnego Quest
• Plan kontroli obejmujący wytyczne w 11 językach przygotowany w ramach projektu unijnego Advance
• Kwestionariusz dotyczący mobilności miejskiej, 11 języków w formacie xls, przygotowany w ramach projektu unijnego Advance
• Konsultacja dotycząca wytycznych SUMP w ramach projektu unijnego PUMAS

Narzędzia

• Metodologie analizy kosztów i korzyści oraz oddziaływania, projekt unijny Tide
• Zestaw innowacji: 15 inspirujących środków w dziedzinie transportu, które mogą zmienić Twoje miasto, projekt unijny Tide
• Rozwiązania dotyczące mobilności miejskiej: transport publiczny, infrastruktura transportowa, logistyka miejska, zintegrowane planowanie / plany zrównoważonej mobilności miejskiej, zarządzanie siecią i mobilnością, pojazdy ekologiczne, projekt unijny Solutions
• Koncepcja kursu dotyczącego Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, projekt unijny BUMP
• Angażowanie interesariuszy: zestaw narzędzi do organizowania owocnych konsultacji (en), Civitas
• Jak przemówić do mieszkańców: zestaw narzędzi do efektywnej komunikacji i marketingu, Civitas

Najlepsze praktyki

• 9 studiów przypadku z projektu EcoMobility SHIFT
• Plany działania w ramach mobilności miejskiej i sprawozdania z 46 miast certyfikowanych w ramach projektu unijnego Quest
• Zbiór najlepszych praktyk w dziedzinie projektów zrównoważonej mobilności miejskiej w unijnych miastach CIVITAS
• Zrównoważona mobilność miejska: środki demonstrowania i efekty, Civitas
• 9 lokalnych planów działania opracowanych w ramach projektu Advance

Sieci

• Kampania na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej („Do the right mix”) 
• Grupa doradcza i tematyczna na rzecz zintegrowanego planowania, projekt unijny Civitas
• Platforma unijna Civitas na rzecz wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie mobilności miejskiej
• Krajowe sieci Civinet promujące podejście CIVITAS
• Szkoleniowcy z zakresu planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w 28 państwach UE, projekt unijny Endurance

W bazie danych studiów przypadku zamieszczono przykłady dobrych praktyk i narzędzi ilustrujące opracowywanie i wdrażanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Jest to cenny zasób materiałów z obszaru całej Europy inspirujący do pracowania nad własnymi planami SUMP.

Zachęcamy do przesyłania sugestii przyszłych przykładów SUMP.