Europejska Platforma

Przez Admin Eltis / Uaktualniono: 28 May 2019

Informacje o platformie

Europejska Platforma Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wspiera europejskie miasta w przechodzeniu na konkurencyjne i wydajne pod względem zużycia zasobów systemy mobilności poprzez:

Pracę Platformy wspiera Sekretariat, który stanowi centralny punkt kontaktu na potrzeby wszelkich pytań z wewnątrz i z zewnątrz Platformy.

Portal Planów Mobilności

Portal Planów Mobilności zapewnia dostęp do obszernej bazy informacji na temat opracowywania i wdrażania planów SUMP, w tym:

  • Informacji o elementach planu SUMP;
  • Wytycznych związanych z procesem opracowywania i wdrażania planu SUMP;
  • Wybranych narzędzi, przewodników, podręczników i sprawozdań skierowanych do profesjonalistów w dziedzinie mobilności miejskiej;
  • Studiów przypadku analizujących wybrane lokalne przykłady opracowywania i wdrażania planów mobilności;
  • Forum, na którym Przyjaciele Eltis omawiają wszelkie sprawy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską;
  • Bazy danych dotyczących zaangażowania miast w działania UE związane z planowaniem zrównoważonej mobilności miejskiej.

Mamy nadzieję, że portal Planów Mobilności okaże się ciekawą i stymulującą platformą. W razie jakichkolwiek pytań lub chęci podzielenia się sugestiami albo uwagami prosimy o kontakt.

Grupa Koordynująca

Grupa Koordynująca składa się z osób uczestniczących w istotnych bieżących akcjach wspieranych przez UE. Jej zadania to:

  • Wymienianie się informacjami i wyciągniętymi wnioskami;
  • Identyfikowanie i wykorzystywanie synergii;
  • Uzgadnianie wspólnych poglądów na temat dalszego rozwijania koncepcji SUMP oraz narzędzi;
  • Koordynowanie działań związanych z rozpowszechnianiem informacji na temat rozmaitych inicjatyw.

Coroczne konferencje

W ramach Platformy organizowane będą coroczne konferencje promujące koncepcję SUMP na terenie UE. Dzięki konferencjom osoby zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie planów mobilności będą mogły poznać najnowsze wydarzenia związane z planowaniem mobilności miejskiej, wymieniać się pomysłami i doświadczeniami oraz nawiązywać nowe kontakty.

Pierwsza Europejska Konferencja poświęcona planom SUMP odbyła się w dniach 12–14 czerwca 2014 r. w Sopocie. Więcej informacji można znaleźć w programie konferencji (zewnętrzny odnośnik do pliku PDF – 1,6 MB) oraz prezentacjach (zewnętrzny odnośnik).

Wiadomości na temat przyszłych konferencji SUMP będą zamieszczane na naszej stronie Wydarzenia.