Umeå: ekologiczny model zakupu powierzchni parkingowych (Szwecja)

Przez News Editor / Uaktualniono: 28 Jan 2015

Wzrost gęstości oraz ekspansja centralnych obszarów miejskich wiążą się z koniecznością wprowadzenia inteligentnych rozwiązań mobilnościowych w celu radzenia sobie z sytuacjami na drogach przy jednoczesnym tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni miejskich. Mając to na uwadze, Umeå podjęła współpracę z właścicielami nieruchomości, aby ci, oprócz samego oferowania miejsc parkingowych, przejęli też odpowiedzialność za ruch osób dojeżdżających do pracy.

Unikalna współpraca między gminą, gminnym przedsiębiorstwem parkingowym i właścicielem nieruchomości, Balticgruppen, jest sprawdzianem dla nowego podejścia do wspierania zrównoważonych schematów transportowych. Celem jest zredukowanie liczby pracowników podróżujących samochodami przez rozwinięcie istniejącego systemu „Zakupu powierzchni parkingowych” i rozwinięcie go o dodatkowy element ekologiczny.

Context 

Populacja gminy Umeå podwoiła się na przestrzeni ostatnich 50 lat, sięgając 118 000 mieszkańców. Oznacza to, że leżąca na słabo zaludnionym obszarze Umeå stała się jednym z najszybciej powiększających się miast Europy. Ruch drogowy w centrum miasta skutkuje pogorszeniem jakości powietrza. W związku z tym, przy współpracy z szeregiem organizacji krajowych, gmina przygotowała plan ograniczenia ruchu drogowego i emisji spalin oraz redystrybucji przepływu ruchu.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) gminy Umeå został przyjęty w 2011 roku i razem ze strategią parkingową skupia się na dalszym rozwoju istniejących zakupów powierzchni parkingowych w mieście. System ten pozwala właścicielom nieruchomości i deweloperom kupować powierzchnie parkingowe od miejskiego przedsiębiorstwa parkingowego zamiast je samodzielnie budować. Oznacza to nie tylko oszczędności dla dewelopera, ale i możliwość kierowania ruchem oraz wydajniejsze i lepiej kontrolowane rozbudowywanie przestrzeni parkingowych w mieście bez dodatkowych kosztów dla gminy.

In action 

Obecnie, aby uzyskać pozwolenie na budowę, właściciele nieruchomości w Umeå muszą zapewnić określoną liczbę miejsc parkingowych dla samochodów. W ramach unikalnego systemu „Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych” Umeå pozwala deweloperom budować o 40 procent mniej miejsc parkingowych w zamian za zobowiązanie do zmieniania przyzwyczajeń mieszkańców oraz ograniczenie użycia samochodów wśród mieszkańców o 40 procent.

W lutym 2012 roku doszło do podpisania porozumienia między lokalnym właścicielem nieruchomości i deweloperem – Balticgruppen AB – a miastem. Umowa dotyczyła pilotażowego projektu w ramach Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych na terenie Forsete – nowego przedsięwzięcia deweloperskiego o powierzchni 60 000 m2, które po ukończeniu będzie obejmowało biura, punkty handlowe i lokale mieszkalne. Porozumienie definiuje zobowiązania miasta oraz dewelopera w zakresie zachęcania pracowników na terenie nieruchomości do zrównoważonych metod podróżowania. Zobowiązania miasta oraz miejskiego przedsiębiorstwa parkingowego to:

  • Odstąpienie od obecnych standardów budowlanych i zezwolenie Balticgruppen AB na wybudowanie o 40 procent mniej miejsc parkingowych dla samochodów na terenie swojej nowej nieruchomości
  • Utrzymywanie funduszu transportu publicznego

Zobowiązania właściciela nieruchomości to:

  • Zasilanie funduszu transportu publicznego, który umożliwi zachęcanie pracowników do korzystania z transportu publicznego (TP). Fundusz gwarantuje 20-procentową zniżkę na bilety miesięczne na TP przez okres 25 lat
  • Zapewnienie szczególnych rozwiązań parkingowych dla rowerzystów. Na przykład ogrzewane garaże połączone ze stacjami naprawy rowerów i przebieralniami
  • Zapewnienie na miejscu systemu wspólnego użytkowania samochodów – prywatnych lub komercyjnych
  • Opracowanie planu komunikacji promującego nowe formy zrównoważonej mobilności miejskiej. Właściciel nieruchomości lub mieszkańcy (pracownicy) określają, jakie działania komunikacyjne mają zostać przeprowadzone, a także przez kogo, kiedy, jakimi kanałami i jak będą monitorowane
Results 

Ocena pilotażowego projektu Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych, który będzie trwał do 2015 roku, składa się z trzech części:

  1. ustalenie punktu wyjściowego
  2. obliczenie pełnego potencjału Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych z potencjalnymi rezultatami
  3. ostateczne ustalenie wyników po wykonaniu wszystkich działań w ramach projektu pilotażowego

Pierwsza i druga część zostały już ukończone, natomiast trzecia oczekuje na realizację.

Obliczenia osiągalnych rezultatów dowodzą, że właściciel nieruchomości może zaoszczędzić nawet 10 procent kosztów zakupu powierzchni parkingowych – ok. 13 500 EUR za miejsce. Aby obliczyć pełny potencjał umowy Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych, wspólnie z konsultantem ds. ruchu drogowego – Trivector Traffic – przygotowano model oceniania. Obliczenia są oparte na znanych efektach Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych, lokalnych warunkach, schematach podróżowania oraz zachowaniach.

Wyniki zastosowania modelu to m.in. zmiany w podziale modalnym wśród pracowników zatrudnionych na miejscu, redukcja emisji CO2 oraz zużycia energii. Model może zostać wykorzystany jako narzędzie prognozowania potencjału Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych dla konkretnej nieruchomości oraz oceniania osiągniętych rezultatów.

Wyniki zastosowania modelu dla Forsete dowodzą, że pełne wdrożenie „ekologicznego pakietu” może spowodować 41-pocentowe odejście od prywatnych samochodów na rzecz wspólnego podróżowania. Obecnie dokładna liczba pracowników, którzy będą zatrudnieni na terenie nieruchomości, jest wciąż nieznana, dlatego trudno jest o precyzyjne dane. Niemniej przedsięwzięcie pokazuje, że główny cel umowy Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych – ograniczenie ruchu samochodowego o 40 procent – jest osiągalny.

Elin Pietroni z miasta Umeå wierzy, że potencjalne rezultaty są obiecujące: „Możliwość zastosowania całościowego podejścia i opracowania pakietu ekologicznych rozwiązań dla nieruchomości to ogromna korzyść”, mówi. „Pojedyncze działania oraz oddzielanie inwestycji w infrastrukturę od środków zmieniających wzory zachowań nie dają takich samych efektów”.

Challenges, opportunities and transferability 

System Ekologicznego zakupu powierzchni parkingowych jest korzystny dla obu stron. Nieruchomość zyskuje nowoczesny wizerunek oraz bodźce do promowania zrównoważonej mobilności miejskiej, z kolei miasto korzysta na zrównoważonym rozwoju swoich obszarów i mniejszym uzależnieniu pracowników od podróżowania samochodami.

„Potrzeba czasu i poświęcenia ze strony wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację modelu, żeby osiągnąć sukces”, mówi Pietroni. „Jednak kluczowe znaczenia ma komunikacja właściciela nieruchomości z mieszkańcami: promowanie nieruchomości jako ekologicznej, regularne zapewnianie informacji i organizowanie kampanii oraz wydarzeń związanych ze zrównoważoną mobilnością. Mogą to być wykłady, konkursy i okazje dla pracowników z obszaru nieruchomości do sprawdzania nowych, alternatywnych zrównoważonych form transportu”.

Pietroni dodaje, że kolejnym ważnym elementem jest, aby właściciel nieruchomości był szczerze zainteresowany problematyką, a nie tylko oszczędnościami. Kwota do zaoszczędzenia zależy od tego, ile właściciel nieruchomości zainwestuje w zrównoważone alternatywne metody podróżowania. Miasto szacuje, że Ekologiczny zakup powierzchni parkingowych może zaoszczędzić do 10 procent całkowitego kosztu parkingu. Właściciele nieruchomości realizujący większe projekty lub kilka projektów równocześnie mogą zyskać jeszcze więcej w zakresie ekonomii skali.

Umeå walczy także z problemami wynikającymi z istniejących przepisów szwedzkiego prawa podatkowego. Fundusz transportu publicznego mający zachęcać osoby dojeżdżające do pracy do korzystania z transportu publicznego oraz zrównoważone rozwiązania parkingowe dla pracowników są uznawane za świadczenia podlegające opodatkowaniu. Umeå wraz z miejskim przedsiębiorstwem parkingowym zgłosiły tę sprawę krajowej radzie podatkowej i obecnie oczekują na decyzję.

Topic: 
Urban mobility planning
Traffic and demand management
Region: 
Northern Europe
Country: 
Sweden
City: 
Umeå
Contact: 
Elin Pietroni
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
22 Oct 2014
28 Jan 2015