Transport materiałów budowlanych drogami wodnymi Gandawy (Belgia)

Przez News Editor / Uaktualniono: 26 May 2015

W historycznym centrum Gandawy ma obecnie miejsce dużo robót budowlanych. Niestety związany z nimi zwiększony ruch uliczny jest źródłem problemów, takich jak hałas, zanieczyszczenie powietrza, nieprzyjemny zapach czy szkodliwość dla zdrowia. Flamandzki Instytut Mobilności (VIM), niezależna organizacja wdrażająca rozwiązania zrównoważonej mobilności w imieniu rządu Flandrii, przetestował inicjatywę, w ramach której materiały budowlane były transportowane na śródmiejski plac budowy za pomocą sieci wąskich dróg wodnych Gandawy.

Projekt pilotażowy poprzedza wdrożenie regionalnej sieci centrów dystrybucji i konsolidacji dla sektora budowlanego wykorzystującej drogi wodne jako główną formę transportu. Wdrożenie zaplanowano na 2016 r.

Context 

W historycznym centrum Gandawy ma obecnie miejsce dużo robót budowlanych. Niestety związany z nimi zwiększony ruch uliczny jest źródłem problemów, takich jak hałas, zanieczyszczenie powietrza, nieprzyjemny zapach czy szkodliwość dla zdrowia. Flamandzki Instytut Mobilności (VIM), niezależna organizacja wdrażająca rozwiązania zrównoważonej mobilności w imieniu rządu Flandrii, przetestował inicjatywę, w ramach której materiały budowlane były transportowane na śródmiejski plac budowy za pomocą sieci wąskich dróg wodnych Gandawy.

Projekt pilotażowy poprzedza wdrożenie regionalnej sieci centrów dystrybucji i konsolidacji dla sektora budowlanego wykorzystującej drogi wodne jako główną formę transportu. Wdrożenie zaplanowano na 2016 r.

In action 

Projekt pilotażowy Langemunt jest częścią większego projektu Distribuild mającego na celu stworzenie sieci multimodalnych centrów dystrybucji i konsolidacji we Flandrii i Brukseli. Centra te będą przyjmowały i przetwarzały ładunki materiałów budowlanych, a następnie dostarczały je na odcinku ostatniej mili przy użyciu zrównoważonych środków transportu. 

Projekt wykorzystuje specjalny płaski statek (połączenie barki i pchacza). Jednostki zostały dostosowane do ograniczeń śródmiejskiej sieci dróg wodnych. Częściowe usunięcie sterówki i obniżenie pokładowego żurawia hydraulicznego umożliwiło przepływanie pod niskimi mostami. Oprócz modyfikacji jednostek istotną rolę odegrało także obniżenie poziomu wody, które rozwiązało problemy związane z wysokością statków.

Barka kursowała między placem budowy przy rzece Leie a centrum konsolidacji zlokalizowanym poza centrum miasta i połączonym z główną siecią dróg. Taki system umożliwił łączenie częściowych ładunków materiałów budowlanych przed ich wysłaniem do punktu docelowego zamiast dostaw do centrum przy użyciu dużej liczby samochodów ciężarowych. Statek pozwolił też na usunięcie do 60 t odpadów w ramach każdej dostawy. Co więcej, kiedy statek nie był wykorzystywany do transportu, stanowił tymczasowe miejsce składowania i przetwarzania na potrzeby dysponującego ograniczonym miejscem placu budowy.

 

Results 

Centrum konsolidacji na obrzeżach miasta umożliwiło łączenie materiałów budowlanych w pojedyncze ładunki, które następnie transportowano na plac budowy za pomocą statku wyposażonego w pokładowy żuraw hydrauliczny. Barka, której ładowność wynosi 120 t, okazała się wyjątkowo przydatna w przewożeniu odpadów z placu budowy do zakładu recyklingu zlokalizowanego tuż za centrum konsolidacji. Zaledwie 10 kursów statku zastąpiło 75 przejazdów samochodami ciężarowymi do średniowiecznego centrum Gandawy (każda podróż z centrum dystrybucji na plac budowy wynosiła ok. 20 km). Pozwoliło to zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ok. 76%.1

Dzięki centrum konsolidacji szereg działań logistycznych związanych z robotami budowlanymi w centrum miasta wykonywano poza placem budowy. W ten sposób wyeliminowano z placu czasochłonne i poboczne zadania wymagające dodatkowej przestrzeni. Projekt realizowano w okresie od marca do lipca 2014 r., a łączny koszt wyniósł 43 600 EUR. Zgodnie z obliczeniami VIM znaczna część tej kwoty to wstępne wydatki, dlatego koszty można ograniczyć o ok. 60% do 26 600 EUR. Zgodnie z przeprowadzoną analizą wynikające z projektu korzyści przewyższają jego koszty: łączne korzyści wynoszą 5625 EUR lub ok. 75 EUR na jeden pełny kurs.

1Dane dla: statku: 25 g CO2 na t/km, samochodu ciężarowego: 105 g CO2 na t/km

Challenges, opportunities and transferability 

Projekt doskonale obrazuje, w jaki sposób nawet małe łodzie lub statki mogą zastąpić samochody ciężarowe w transporcie materiałów budowlanych do śródmiejskich placów budowy. Na 2016 r. planowane jest regionalne wdrożenie sieci centrów dystrybucji i konsolidacji dla sektora budowlanego. Transport materiałów budowlanych między centrami a placami budowy będzie się odbywał przy użyciu dróg wodnych. Taka metoda przewozu może z łatwością zostać wprowadzona w innych europejskich miastach z miejskimi drogami wodnymi. Niemniej VIM musiał się zmierzyć z pewnymi początkowymi trudnościami.

„Głównym wyzwaniem była dostępność śródmiejskiej sieci dróg wodnych charakteryzujących się poważnymi ograniczeniami wymiarowymi, np. małą głębokością i wysokością”, wyjaśnia kierownik projektu w VIM, Johan Boonen. „Oznaczało to znaczne utrudnienie w znajdowaniu optymalnych tras dla statków oraz poważne ograniczenie dostępu do miejsce załadunku i rozładunku”.

Projekt jest też przykładem korzyści wynikających z umieszczenia na obrzeżach miasta centrum konsolidacji materiałów budowlanych. Tego typu centrum może wspomagać śródmiejskie place robót poprzez łączenie częściowych ładunków w pojedyncze dostawy lub świadczenie usług dodatkowych, takich jak prefabrykacja, sortowanie, rozpakowywanie czy recykling. Podobny projekt można zrealizować w każdym średnim lub dużym europejskim mieście.

Topic: 
Urban freight/city logistics
Region: 
Northern Europe
Country: 
Belgium
Contact: 
Johan Boonen
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
05 Jan 2015
26 May 2015