Seminaria poświęcone tematyce SUMP zachęcają do skutecznego planowania transportu

Przez Pavlina Dravecka / Uaktualniono: 26 Feb 2015

Każda usługa komunalna jest elementem większej całości i tylko dzięki współdziałaniu służb odpowiedzialnych za transport, wywóz odpadów, energetykę czy wodociągi miasto może funkcjonować. Mimo że każda z tych służb musi być utrzymywana indywidualnie, dzielenie ich na niezależne usługi niepołączone w ramach ogólnego planu może utrudniać realizację nadrzędnych celów miasta.

To samo dotyczy tworzenia funkcjonalnych systemów transportu miejskiego. Właśnie tu pojawiają się Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Koncepcja SUMP została utworzona przez Komisję Europejską, aby ułatwić miastom włączanie planów transportu w urbanistykę w taki sposób, żeby zrównoważona mobilność skutkowała nie tylko lepszym transportem, ale i lepszymi miastami.

Aby wspomóc władze lokalne i regionalne w opracowywaniu planów SUMP, Europejska Platforma Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej planuje zorganizowanie półdniowych seminariów w szeregu państw UE. Seminaria będą prowadzone od marca do lipca 2015 r., a wezmą w nich udział przedstawiciele władz krajowych, regionalnych i lokalnych.

 

Dzięki seminariom uczestnicy będą mogli zapoznać się z koncepcją SUMP i jej zaletami, przedyskutować trudności we wdrażaniu oraz metody ich przezwyciężania, a także przyjrzeć się sposobom promowania planów SUMP w swoich instytucjach. Seminaria będą w miarę możliwości organizowane razem z innymi projektami unijnymi, takimi jak Endurance czy CIVINET, jak również inicjatywą Jaspers – mechanizmem dofinansowań unijnych wspierającym uczestnictwo nowych Państw Członkowskich w projektach europejskich.

 

Wszystkie warsztaty rozpoczną się od prezentacji na temat opracowywania i wdrażania planów SUMP wygłoszonej przez doświadczonego międzynarodowego mówcę, a w dalszej części dokładnie omawiane będą problemy praktyczne z uwzględnieniem najlepszych praktyk z obszaru całej Europy. Wydarzenia i wszelkie materiały informacyjne będą przygotowywane w języku państwa goszczącego seminaria.

 

Wsparcie w organizowaniu seminariów będzie pozyskiwane od lokalnych interesariuszy, którzy będą promować metodologię SUMP we własnych instytucjach. Uczestnicy seminariów będą informowani o wszystkich istotnych materiałach dotyczących planów SUMP dostępnych również za pośrednictwem portalu Planów Mobilności. Każda sesja będzie trwała pięć i pół godziny i odbędzie się w godzinach od 12.00 do 17.30.

 

Dalsze informacje na temat udziału w seminariach będą zamieszczane w sekcjach wiadomości i wydarzeń portalu Eltis. Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminariach lub ich organizowaniem zapraszamy do kontaktu mailowego.

 

Prawa autorskie: Harry Schiffer / eltis.org

Polski
Country: