Pracodawcy przyjaźni dla rowerzystów w Grazu (Austria)

Przez Margit Braun / Uaktualniono: 26 May 2015

W 2014 r. w mieście Graz odbył się konkurs poświęcony zarządzaniu mobilnością w firmach. Uczestniczące w nim przedsiębiorstwa mogły się skupić na transporcie publicznym, zarządzaniu parkingami, środkach na rzecz ruchu rowerowego lub też koncepcji ogólnej. Drugie miejsce zajęła firma Haberkorn GmbH, austriacki dystrybutor produktów technicznych dla przemysłu, budownictwa i handlu. Poprzez wdrożenie szeregu środków na rzecz mobilności ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego przedsiębiorstwo stało się firmą przyjazną dla rowerzystów.

Context 

W miejscowości Graz zrównoważona mobilność – zwana „Sanfte Mobilität” – jest od wielu lat traktowana priorytetowo. Niedawno do stałych celów miasta zaliczono promowanie spacerów, jazdy na rowerze i transportu publicznego, a także zarządzanie mobilnością. W 2012 r. rada gminy Graz obrała cel ograniczenia ruchu samochodowego z obecnych 45% do 37% przed 2021 r.

Do realizacji tego planu posłużą środki infrastrukturalne oraz tzw. miękkie prawa: w ramach kampanii „Graz steigt um” (Graz zamienia samochody na zrównoważone środki transportu) opracowano kompleksowy pakiet środków promujących zrównoważony transport wśród całej populacji i zachęcających ludzi do korzystania z ekologicznych metod przemieszczania się. W pakiecie znalazły się m.in. porozumienia z dużymi przedsiębiorstwami transportu publicznego, środki zarządzania mobilnością czy działania marketingowe i informacyjne.

In action 

W 2012 r. w Graz wprowadzono specjalny model wsparcia finansowego mający zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa do wdrażania rozmaitych środków zarządzania mobilnością. W nawiązaniu do tej inicjatywy zorganizowano konkurs „Zarządzanie mobilnością dla firm”, w ramach którego pięć najlepszych propozycji zostało nagrodzonych dofinansowaniem na wdrożenie środków zarządzania mobilnością.

Firmy biorące udział w konkursie przechodzą przez trzy etapy. Na pierwszym etapie firma może skorzystać z konsultacji, w ramach których zaproponowane zostaną środki zarządzania mobilnością w zakresie transportu publicznego, ruchu rowerowego oraz zarządzania parkingami. Odpowiednie dopasowanie porad ułatwiają specjalnie przygotowane wytyczne i studia przypadku. W rezultacie dla każdej firmy sporządzane jest streszczenie potencjalnych działań.

Drugi etap obejmuje zgłoszenie propozycji na specjalnym formularzu. Przedsiębiorstwa mogą składać ogólne propozycje dotyczące wszystkich obszarów działania (transport publiczny, ruch rowerowy, zarządzanie parkingami) albo propozycje dotyczące tylko wybranej dziedziny. Wszystkie propozycje muszą dodatkowo zawierać środki informowania i motywowania. Trzeci i ostatni etap to wyłonienie pięciu najlepszych propozycji. Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne na wdrożenie swoich propozycji działań związanych z zarządzaniem mobilnością w ciągu jednego roku kalendarzowego. Pierwsza nagroda to 10 000 EUR. W 2014 r. do udziału w konkursie zaproszono 860 firm. Spośród nich dwadzieścia trzy skorzystały z konsultacji, a 16 złożyło propozycje konkursowe.

Firma Haberkorn GmbH – zdobywca drugiego miejsca – przygotowała propozycję ogólną ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego. W nagrodę otrzymała 7000 EUR. Firma ma 16 spółek zależnych w Austrii, Europie Wschodniej i Szwajcarii i zatrudnia łączne 1100 pracowników. Oddział Haberkorn w Graz mieści się na obrzeżach miasta, a pracuje w nim 30 osób.

Results 

Punktem wyjściowym wdrażania działań związanych z zarządzaniem mobilnością w Haberkorn GmbH była kwestia bardzo wysokiego odsetka pracowników dojeżdżających do pracy samochodami. Aby poprawić warunki dla rowerzystów, firma wdrożyła 12 środków. Środki infrastrukturalne objęły zamontowanie stojaków na rowery, udostępnienie skrzynki z narzędziami, zapewnienie przebieralni, szafek oraz rowerów dla pracowników. Przewidziano też środki motywacyjne i promocyjne (m.in. dzień testowania rowerów specjalnych, np. towarowych, nagrody dla „rowerzysty miesiąca”, zdrowe śniadania dla rowerzystów czy zachęcanie do udziału w kampaniach „rowerem do pracy”).

W 2014 r. pomyślnie wdrożono większość proponowanych rozwiązań. Przedstawiciele Haberkorn GmbH są przekonani, że do końca przyszłego roku zdołają zmniejszyć odsetek osób dojeżdżających do pracy samochodami. Firma wykorzystała nagrodę pieniężną do wdrożenia kilku działań, a ponadto sfinansowała środki infrastruktury rowerowej (zainstalowanie wysokiej jakości stojaków rowerowych oraz zakup rowerów służbowych dla pracowników) na poziomie lokalnym i krajowym.

Aby zagwarantować, że zarządzanie mobilnością przez długi czas pozostanie ważnym zagadnieniem dla pracowników, Haberkorn w każdym tygodniu lub co najmniej raz w miesiącu wdraża nowe działania. Dobrym przykładem cyklicznej kampanii jest „Zdrowe śniadanie dla rowerzystów” organizowane od maja do września w każdy piątek rano. Aby promować jazdę rowerem w pozostałych spółkach zależnych na terenie Austrii, firma Haberkorn zorganizowała zawody rowerowe. W okresie od maja do września liczono pracowników dojeżdżających do pracy rowerem, a nagrodę otrzymała firma z największą liczbą rowerzystów. 

Challenges, opportunities and transferability 

Kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia szeregu środków zarządzania mobilnością w Haberkorn GmbH miało powołanie koordynatora firmowego. Od samego początku osoba ta nadzorowała promowanie, organizowanie i wykonywanie działań. W związku z powyższym zarząd przyznał temu pracownikowi dodatkowy czas operacyjny i w pełni wspierał projekt. Dobrze przemyślany plan komunikacji miał ogromne znaczenie dla informowania, zachęcania i angażowania wszystkich pracowników już od pierwszych dni konkursu. W tym celu wykorzystano kilka kanałów komunikacji.

Oprócz poczty elektronicznej oraz informacji przekazywanych ustnie w ramach niektórych działań użyto materiałów promocyjnych, np. ulotek i plakatów. Co więcej, na potrzeby firmowych środków zarządzania mobilnością utworzono unikalny design i nową markę. Wszystkie te działania pomogły uzyskać wsparcie pracowników i skłonić ich do zmiany zachowań związanych z mobilnością na bardziej zrównoważone. Główną przeszkodą jest oddalona lokalizacja, przez którą firma nie jest połączona z miejską siecią ścieżek rowerowych i ma słaby dostęp do transportu publicznego. Właśnie dlatego tak dużym optymizmem napawa sukces, jaki firma Haberkorn GmbH odniosła we wdrażaniu rozmaitych działań związanych z zarządzaniem mobilnością.

Topic: 
Walking and cycling
Mobility management
Region: 
Western Europe
Country: 
Austria
City: 
Graz
Contact: 
Margit Braun
Author: 
Margit Braun
20 Feb 2015
26 May 2015