Poly-SUMP jest deską ratunku dla regionów, których problemy mobilnościowe wykraczają poza granice administracyjne

Przez Pavlina Dravecka / Uaktualniono: 17 Dec 2014

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) może być przydatnym narzędziem dla władz miejskich zainteresowanych usprawnianiem transportu na terenie swoich gmin. Jednak co zrobić, jeśli problemy mobilnościowe wykraczają poza granice miasta?

Powiększanie się obszarów miejskich oznacza, że ruch samochodowy często pochodzi z obszarów poza gminą, w szczególności w przypadku, kiedy duża liczba pracowników mieszka w jednym miejscu, a pracuje w innym. W takich przypadkach środki wewnątrzmiejskiego transportu są niewystarczające, by ograniczyć napływ pojazdów, w związku z czym potrzebny jest szerzej zakrojony plan. Problem jest jeszcze większy w regionach gęsto zaludnionych, gdzie duże miasto jest otoczone miejscowościami małej lub średniej wielkości.

Finansowany przez UE projekt Poly-SUMP ma na celu rozwiązanie tego problemu przez wspieranie rozwoju planów SUMP w tzw. regionach policentrycznych, czyli obszarach z odrębnymi ośrodkami administracyjnymi, społecznymi lub finansowymi.

Projekt sprawdził się już w sześciu europejskich regionach, ułatwiając angażowanie różnych szczebli administracji oraz odpowiednich stron zainteresowanych w planowanie środków mobilnościowych dla swoich obszarów. Aby ułatwić ten proces, w ramach projektu opracowano metodologię trzech etapów.

Pierwszym etapem jest zrozumienie zachowań podróżujących na terenie całego regionu, z uwzględnieniem wszystkich objętych obszarów miejskich. Drugi etap to sformułowanie wspólnej wizji uwzględniającej wszystkie strony, w tym planistów transportu i urbanistów, lokalnych i regionalnych decydentów, miejskich i wewnątrzmiejskich przewoźników itd. Ostatnim etapem jest uruchomienie oficjalnej procedury koordynacji – takiej, która zaowocuje planem SUMP dla całego regionu.

Aby wspomóc realizację pierwszego etapu, opracowano Narzędzie do sporządzania profilu regionu, które ułatwia miastom lepsze zrozumienie ich własnych problemów mobilnościowych. Im bardziej rozproszone są ośrodki miejskie, tym większe między nimi potrzeby transportowe. Za pośrednictwem 10 wskaźników Narzędzie pozwala określić strukturę i schematy transportowe większego obszaru.

„Wykorzystaliśmy Narzędzie do wyodrębnienia najważniejszych aspektów mobilnościowych naszego regionu, co równocześnie pozwoliło nam odnieść swoją sytuację do sytuacji innych regionów, aby uczyć się na ich doświadczeniach”, powiedział Fabrizio Pigini, przewodniczący jednostki ds. działań na rzecz zrównoważonej mobilności, Marche (Włochy).

Sześć uczestniczących w projekcie regionów: Regione Marche, Centro Alentejo (Portugalia), Macedonia Środkowa (Grecja), Parkstad Limburg (Holandia), Rheintal (Austria) i Słowenia Środkowa, zawarło swoje doświadczenia z zarządzaniem mobilnością policentryczną w opublikowanych niedawno wytycznych Poly-SUMP. Ten obszerny zbiór wytycznych obejmuje całą metodologię, od pierwszego do ostatniego etapu, i wykorzystuje praktyczne przykłady z sześciu uczestniczących miast, aby zobrazować najczęstsze przeszkody oraz sukcesy w realizacji procesu.

„Lokalne i regionalne władze, walczące z problemami nadmiernego natężenia ruchu czy zanieczyszczenia w mniejszych i większych miejscowościach, stoją przed ogromnymi wyzwaniami. W przypadku [regionów policentrycznych] planowanie zrównoważonej mobilności jest tym trudniejsze, że w proces zaangażowanych jest bardzo dużo stron. Wytyczne wspomogą władze lokalne i regionalne w przygotowywaniu planów mobilności dla takich regionów policentrycznych, uzupełniając tym samym istniejące wytyczne w sprawie zrównoważonej mobilności miejskiej przygotowane przez Komisję Europejską”, powiedziała Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu Poly-SUMP, odwiedź stronę www.

Narzędzia Poly-SUMP są również dostępne w portalu Planów Mobilności na stronie Eltis.

Polski
Poly-SUMP jest deską ratunku dla regionów, których problemy mobilnościowe wykraczają poza granice administracyjne
Country: