Pionierski system oznakowania dla pieszych w Sydney (Australia)

Przez News Editor / Uaktualniono: 25 May 2015

Ciepły klimat, gęsta i zwarta zabudowa oraz względnie płaski teren sprawiają, że Sydney jest rajem dla pieszych. Miasto dysponuje też systemem oznakowania dla pieszych, który ułatwia przemieszczanie się mieszkańcom i turystom – także tym z wadami wzroku i ograniczoną sprawnością ruchową.

Jednak Sydney chce zachęcić jeszcze więcej ludzi do spacerów. Jak wynika z przeprowadzonego niedawno badania, zwiększenie zainteresowania pieszymi podróżami wymaga ulepszenia systemu znajdowania drogi. Obecnie Sydney realizuje pilotażowy projekt nowej sieci znaków, który ma szanse stać się najbardziej rozbudowanym systemem znajdowania drogi na świecie.

Context 

W obrębie obszaru samorządu lokalnego Sydney, zajmującego powierzchnię 26 km2, 28% wszystkich mieszkańców podróżuje do pracy pieszo. Spacery stanowią 92% wszystkich podróży odbywanych w centrum Sydney. W Długoterminowym nadrzędnym planie transportowym miasta piesze podróże uznano za istotny środek transportu.

Zgodnie z wykonanym na zlecenie miasta raportem poświęconym strategii czytelnego systemu odnajdowania drogi, zachęcenie do częstszego przemieszczania się pieszo wymaga przeanalizowania i usprawnienia systemu odnajdowania drogi. Jednak analiza obecnej infrastruktury Sydney wykazała konieczność usunięcie pewnych przeszkód. Główne problemy to brak koordynacji między różnymi systemami odnajdowania drogi, nieaktualne informacje oraz dostępność infrastruktury dla osób o ograniczonej sprawności.

Nową strategię przyjęto w grudniu 2012 r., a w październiku 2014 r. miasto rozpoczęło realizację pilotażowego projektu testowania nowych znaków i infrastruktury.

In action 

Nowy system odnajdowania drogi jest oparty na czterech zasadach przewodnich: spójności, dostępności, zrównoważoności i czytelności. W oparciu o te elementy strategiczne utworzono następujące unikalne typy znaków:

Pylony

  • Pylony są nośnikami rozmaitych informacji, w tym numerów telefonów i adresów stron www, numerów kontaktowych alfabetem Braille'a/znakami wypukłymi oraz punktów odniesienia.

Tablice

  • Tablice służą do znakowania tras za pomocą odniesień do miejsc i wskazówek w systemie podobnym do tego na pylonach lub identycznym. Są rozmieszczane razem z pylonami lub w miejscach, gdzie pylony nie są odpowiednim rozwiązaniem.

Znaki podłużne

  • Znaki podłużne są stosowane tam, gdzie wymagana jest czytelność z dużej odległości i gdzie od danego miejsca odchodzi tylko kilka tras.

Znaki wypukłe

  • Znaki umieszczane obok przycisków na przejściach dla pieszych umożliwiające osobom niewidomym odczytywanie wskazówek przez dotyk, a osobom niedowidzącym czytanie z bliska.

Mapy

  • Instalowane na pylonach stojących i mocowanych do ścian. Umieszczane pojedynczo przy wejściach do węzłów transportowych/wyjściach z węzłów transportowych, ważnych punktach, obiektach transportowych, takich jak przystanki, budkach telefonicznych, biurach informacji turystycznej i kioskach.

Oznaczenia miejsc

  • Sygnalizują dotarcie do określonego miejsca, np. ważnego parku czy budynku użyteczności publicznej. Zawierają nazwę miejsca oraz stosowne informacje.

Oznaczenia informacyjne

  • Pozwalają określić obiekt, miejsce lub trasę. Mogą być umieszczane samodzielnie lub w pobliżu pylonu. Grafiki są umieszczane po obu stronach.

System grafik i kolorów jest spójny, co ułatwia orientację. Umieszczenie na znakach logo City of Sydney potwierdza jakość systemu i informuje o jego zarządcy oraz właścicielu. Z kolei treści są wykonane w sposób dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku.

Informacje są logicznie uporządkowane, aby umożliwić szybkie i łatwe przyswajanie, natomiast uniwersalne symbole i międzynarodowe piktogramy stanowią ułatwienie dla gości nieposługujących się językiem angielskim. Zadbano także o środowisko naturalne. Znaki są projektowane z myślą o łatwej konserwacji, co zwiększa ich trwałość. Wszystkie znaki mają budowę modułową: mniejsze elementy można łatwo wymieniać bez potrzeby zastępowania całych znaków.

 

Results 

W październiku 2014 r. w Sydney wystartował pilotażowy projekt prototypowego systemu znaków rozmieszczonego w wybranych miejscach. W ramach projektu usunięto też niepotrzebne stare znaki. Obecnie miasto czeka na podsumowanie rezultatów, zanim system zostanie wprowadzony na innych obszarach. Pierwsze opinie są bardzo pozytywne. Po poznaniu ostatecznych wyników i sfinalizowaniu specyfikacji projektu system będzie gotowy do pełnego wdrożenia – zainstalowanych zostanie ok. 2200 znaków.

Sydney przeznaczy na projekt 8 mln AUD (5,68 mln EUR), a prace mają zostać ukończone nie później niż w ciągu 10 lat. Burmistrz Sydney, Clover Moore, jest przekonana, że system odnajdowania drogi ułatwi poruszanie się po mieście. „Chcemy, żeby piesze podróże były przyjemne dla całej społeczności”, mówi. „Odnajdowanie drogi jest ważnym elementem naszego planu stworzenia miasta, w którym przemieszczanie się pieszo jest łatwe i wygodne dla wszystkich.

Nowa infrastruktura przyniesie znaczne korzyści gospodarcze, ekologiczne i zdrowotne. Pomoże lokalnym przedsiębiorstwom przez zwiększenie ruchu pieszych, poprawi stan zdrowia i samopoczucie ludności i ograniczy zatory drogowe przez zachęcenie ludzi do częstszych spacerów”.

Sydney chce wdrożyć system odnajdowania drogi w centrum miasta w 2015 r. – będzie to skomplikowany etap realizacji projektu, jako że tę część miasta przecina bardzo dużo tras. 

Challenges, opportunities and transferability 

Nowy system jest prosty, funkcjonalny i oszczędny. Oznacza to, że jego wdrożenie będzie łatwe dla innych lokalnych władz na całym świecie. Niezwykle ważne dla powodzenia projektu jest zachowanie spójności w rozmieszczeniu i formacie informacji – taki wniosek władzom Sydney zasugerowały organizacje charytatywne działające na rzecz osób niewidomych: Vision Australia i Guide Dogs NSW. Znaki z napisami wypukłymi i treściami alfabetem Braille'a będą bezużyteczne, jeśli zostaną umieszczone w nieoczekiwanych miejscach.

Ponieważ City of Sydney jest samorządem lokalnym, nie ma uprawnień do ustawiania elementów systemu poza swoimi granicami. Oznacza to, że stworzenie spójnego systemu odnajdowania drogi w większej części stolicy może być wyzwaniem. Dzięki dużemu wsparciu użytkowników systemu oraz Komisji Praw Człowieka system powinien znaleźć zastosowanie także w innych miastach Australii i na całym świecie.

Raport poświęcony strategii czytelnego systemu odnajdowania drogi oraz Podręcznik projektowania są dostępne dla innych samorządów. Można je pobrać poniżej.

Topic: 
Walking and cycling
Region: 
Non-europe
Country: 
Australia
City: 
Sydney
Contact: 
Ruth Leiminer
Author: 
Daan Kuiper
16 Jan 2015
25 May 2015