Paryż COP21 – rola sektora przewozowego w walce ze zmianami klimatycznymi

Przez Pavlina Dravecka / Uaktualniono: 27 Aug 2015

W grudniu tego roku przedstawiciele rządów z całego świata zbiorą się w Paryżu z okazji 21 edycji konferencji stron konwencji UNFCCC.

Wydarzenie to, znane pod nazwą COP21, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia prawnie wiążącego i uniwersalnego porozumienia w sprawie klimatu po raz pierwszy od ponad 20 lat negocjacji pod zwierzchnictwem ONZ. Celem jest utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 2°C.

Żeby wykonać to zadanie, kraje całego świata będą musiały podjąć ważne decyzje dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych, których większość jest produktem zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla (CO2) pochodzących z sektora energetycznego.

Jedną z głównych metod obniżania globalnych emisji – które w 2012 roku sięgnęły 34,5 mld ton[1] – jest redukowanie zużycia energii połączone z podnoszeniem wydajności.

Wynik debaty ma ogromne znaczenie dla branży transportowej. Globalny transport odpowiada za emisję prawie 7,19 mld ton CO2.[2]

Na początku tego roku Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zaapelował do przedstawicieli branży o „zmianę światowych systemów transportu” oraz „znalezienie nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań”.

W odpowiedzi Międzynarodowa Unia Kolejowa (UIC), Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP) oraz Stowarzyszenie na rzecz Niskoemisyjnego Zrównoważonego Transportu (SLoCat) utworzyły Paryską platformę na rzecz mobilności i klimatu (PPMC).

PPMC chce opracować szereg wspólnych komunikatów i rekomendacji dot. mobilności i klimatu, aby wesprzeć debatę na temat transportu podczas konferencji COP21. Kolejnym celem jest zorganizowanie serii krajowych i regionalnych debat w drugiej połowie 2015 r., aby umożliwić zabranie głosu podmiotom, które nie brały udziału w COP21.

W trakcie konferencji PPMC poprowadzi szereg oficjalnych i nieoficjalnych wydarzeń towarzyszących, poświęconych zrównoważonej mobilności oraz zmianom klimatycznym, takich jak przypadający na 6 grudnia Dzień Transportu 2015.

Również Unia Europejska chce redukować zanieczyszczenia. W październiku zeszłego roku europejscy przywódcy zobowiązali się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% przed 2030 r.

Co więcej, Unia chętnie wesprze sektor transportu w związku z apelem Sekretarza Generalnego. W tym celu UE zapewni programy ramowe oraz fundusze na modernizację, integrację i zwiększenie ekologiczności transportu oraz mobilności w europejskich miastach – źródeł 40% emisji CO2 z transportu drogowego na obszarze Europy oraz nawet 70% innych zanieczyszczeń z transportu.[3]

W 2013 r. Komisja Europejska wprowadziła Pakiet działań na rzecz mobilności w miastach będący uzupełnieniem środków wsparcia w dziedzinie transportu miejskiego. Dzięki pakietowi Komisja może dzielić się doświadczeniami, prezentować najlepsze praktyki, zachęcać do współpracy i zapewniać indywidualne wsparcie finansowe miastom w całej Europie.

 Pakiet umożliwia też skupienie badań i innowacji na rozwiązywaniu problemów mobilności miejskiej, a dodatkowo zapewnia zaangażowanie Państw członkowskich i zwiększa współpracę międzynarodową. Ostatecznym celem pakietu jest stworzenie konkurencyjnej i wydajnej pod względem surowców mobilności miejskiej. Kluczowym elementem tej koncepcji jest zachęcanie miast do opracowywania i wdrażania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Jedno europejskie miasto, Paryż – gospodarz COP21 – podjęło już w tym kierunku śmiałe kroki. Na początku tego roku stolica Francji zobowiązała się do 2020 r. wprowadzić zakaz ruchu pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Miasto przeznaczyło 150 mln EUR na ambitną strategię rowerową zakładającą podwojenie długości ścieżek rowerowych.

„Musimy być przykładem dla innych państw, aby zachęcić je do zaangażowania we wspólną walkę ze zmianami klimatycznymi”, powiedziała Ségolène Royal, francuska minister ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i energii. „Musimy udowodnić, że możliwe jest podjęcie skutecznych działań i zmiana modelu energetycznego”.

Jak, Twoim zdaniem, przebiegnie debata podczas COP21 w Paryżu? Jak, Twoim zdaniem, mobilność miejska może się przyczynić do ograniczania emisji zanieczyszczeń? Czy branża przewozowa może zapewnić solidne rozwiązania, które pomogą w walce ze zmianami klimatycznymi?

Podziel się swoją opinią na Forum Eltis

 

 

Polski
Country: