O Eltis

Przez Admin Eltis / Uaktualniono: 21 Sep 2020

Czym jest Eltis?

Eltis to platforma umożliwiająca wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Europy. Usługa jest skierowana do przedstawicieli branży transportu oraz innych powiązanych dziedzin, takich jak urbanistyka i rozwój regionalny, zdrowie, energetyka czy ochrona środowiska. Strona Eltis powstała ponad 20 lat temu i obecnie jest najważniejszą w Europie platformą poświęconą zagadnieniu mobilności miejskiej. Jest finansowana ze środków unijnych w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

Informacje, dobre praktyki, narzędzia i kanały komunikacji udostępniane przez Eltis w trzech podstawowych kategoriach tematycznych – ODKRYWAJ, DZIAŁAJ i DZIEL SIĘ – pomogą w przekształceniu Twojego miasta według wzorców zrównoważonej mobilności miejskiej

Sekcja PLANY MOBILNOŚCI stanowi zbiór informacji ułatwiających opracowywanie i wdrażanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) w obliczu rosnącego zapotrzebowania na bardziej zrównoważone i zintegrowane planowanie w Europie. Więcej informacji na temat tej sekcji można znaleźć na stronie Informacje o planach mobilności.

Co można znaleźć w Eltis?

Platforma Eltis pozwala ODKRYWAĆ zrównoważoną mobilność miejską. 

•   Sekcja Wiadomości to regularne podsumowania lokalnych, regionalnych i europejskich nowin z dziedziny zrównoważonej mobilności miejskiej
•   Sekcja Zagadnienia stanowi zarys kluczowych tematów z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej omawianych w portalu Eltis
•   Sekcja Fakty i liczby oferuje szereg danych statystycznych dotyczących zagadnień zrównoważonej mobilności miejskiej
•   Sekcja Polityka i ustawodawstwo unijne poświęcona jest ważnym wydarzeniom w sferze przepisów i polityki dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej

Eltis wspiera Twoje DZIAŁANIA na rzecz wprowadzania i promowania zrównoważonych form mobilności w Twoim regionie lub mieście.

•   Sekcja Studia przypadku zawiera przykłady udanych lokalnych inicjatyw i strategii zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z analizami
•   Sekcja Narzędzia i zasoby zawiera profesjonalne narzędzia, poradniki, podręczniki oraz sprawozdania wspomagające działalność profesjonalistów w dziedzinie mobilności miejskiej
•   Sekcja Filmy prezentuje najciekawsze przykłady podejść do zrównoważonej mobilności miejskiej
•   Sekcja Zdjęcia stanowi wybór ilustracji udostępnianych na potrzeby promowania mobilności miejskiej
•   W sekcji Materiały szkoleniowe przedstawiamy pomoce szkoleniowo-edukacyjne z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej
•   Sekcja Finansowanie UE poświęcona jest dofinansowaniom unijnym i programom dostępnym dla władz lokalnych.

Eltis umożliwia DZIELENIE SIĘ przykładami najlepszych praktyk i omawianie nowych, innowacyjnych pomysłów w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej.

•   Jako zarejestrowana Osoba zaprzyjaźniona z Eltis możesz wysyłać treści i komentować pomysły oraz inicjatywy innych. Odwiedź stronę Osoby zaprzyjaźnione z Eltis, aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających z rejestracji.
•   Sekcja Wydarzenia zawiera kalendarz ważnych konferencji, zebrań, warsztatów i okazji do pozyskiwania nowych kontaktów

Mamy nadzieję, że informacje na stronie Eltis okażą się ciekawe i pomocne. Jeśli chcesz nas o coś zapytać albo podzielić się swoimi sugestiami lub komentarzami, odwiedź sekcję Kontakt.