Nowy węzeł intermodalny w Gandawie (Belgia)

Przez News Editor / Uaktualniono: 26 May 2015

Dworzec św. Piotra w Gandawie to stuletni budynek, z którego codziennie korzysta 50 000 osób. Z uwagi na wzrost liczby użytkowników dworzec jest przebudowywany na nowoczesny węzeł intermodalny umożliwiający pasażerom wygodną i sprawną przesiadkę na pociąg, autobus lub rower. Zmiany obejmują renowację dworca, połączony przystanek autobusowo-tramwajowy, kryty parking rowerowy z ponad 10 000 miejsc oraz podziemny parking dla samochodów.

Context 

Gandawa mieści się we Flandrii i liczy około 250 000 mieszkańców. Dworzec św. Piotra jest usytuowany u zbiegu dwóch ważnych połączeń kolejowych: jednego łączącego Lille (Francja) z Antwerpią i drugiego między wybrzeżem Belgii a Brukselą.

Na obszarze Gandawy 48% osób korzysta z samochodów, 22% jeździ rowerem, 14% przemieszcza się pieszo, 6% podróżuje samochodami jako pasażerowie, 5% wybiera autobusy lub tramwaje, 4% stawia na pociągi, a 1% to motocykliści. W 2007 r. do pociągów odjeżdżających z dworca codziennie wsiadało 37 000 osób. W 2014 r. liczba ta wzrosła do 50 000. Liczba osób dojeżdżających do dworca na rowerach wzrosła z 3500 w 2007 r. do 7500 w 2014 r.

In action 

W projekcie modernizacji dworca weźmie udział szereg partnerów: NMBS oraz Infrabel (spółki kolejowe), Eurostation (kierownik projektu), De Lijn (operator komunikacji zbiorowej), miasto Gandawa i władze Flandrii. Łącznie instytucje te zainwestowały w przedsięwzięcie ok. 500 mln EUR. Realizację projektu zlecono podmiotom prywatnym.

Roboty budowlane rozpoczęły się w 2007 r. i będą trwały do 2024 r. W okresie prowadzenia robót dworzec będzie dalej funkcjonował. Każda nowo ukończona część obiektu będzie natychmiast oddawana do użytku. W ramach przekształcania stacji wykonywane są następujące prace:

  • Wąskie tunele prowadzące do torów kolejowych na pierwszym poziomie zostaną zastąpione halą o powierzchni 36 000 m2.
  • Na poziomie gruntu w hali zostaną położone cztery tory tramwajowe do użytku dwóch tramwajów. Tory będą również przystosowane do obsługi nowych tramwajów Flexity 2, które zostaną wprowadzone w kolejnych miesiącach.
  • Obok hali powstaje nowy dworzec autobusowy z 12 peronami, każdy z miejscem na dwa autobusy. W hali znajdą się automaty biletowe, sklepy oraz punkty informacyjne.
  • Wygodne rampy, windy i schody ułatwią pasażerom dostęp do podziemnych parkingów Parkuj i Jedź, parkingów rowerowych i peronów kolejowych.
Results 

Mimo że modernizacja dworca nie zostanie ukończona przed 2024 r., już teraz widoczne są pewne istotne rezultaty przedsięwzięcia. Na przykład zwiększenie przepustowości dworca nie wiąże się z budową kolejnych torów kolejowych. Dzięki mniejszej liczbie zwrotnic, dodatkowym torom wykorzystywanym na trasie do Brugii i na wybrzeże, a także technicznym modyfikacjom torów, pociągi mogą wjeżdżać do dworca i opuszczać go z większą prędkością. Poszerzone i wydłużone perony pozwalają obsługiwać większe pociągi. 

Obecnie do użytku oddano pierwszy nowy tor i peron. Na południowej ścianie dworca ukończono nową fasadę, a pod ziemią powstał parking na 2700 samochodów. Droga łącząca obwodnicę Gandawy z podziemnym parkingiem została położona i oddana do użytku.

Pierwsza część krytego parkingu rowerowego jest gotowa i oferuje 2400 miejsc. Funkcjonują też dwa pierwsze punkty odbioru i dowozu (Kiss and Ride). W planach jest ukończenie pięciu torów na przestrzeni kolejnych pięciu lat. W tym czasie komunikacja z ludnością będzie się odbywała za pośrednictwem punktu informacyjnego, spotkań, działań interesariuszy, newsletterów, strony www oraz Facebooka.

Przyjezdni, osoby dojeżdżające do pracy oraz mieszkańcy bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat nowego projektu i wprowadzonych zmian. Pierwszy budynek został już ukończony, a pracujący w nim urzędnicy rządu flamandzkiego są bardzo zadowoleni z obiektu i jego lokalizacji. Także projekty współudziału okazały się sukcesem: ludzie chętnie inwestują swój czas i dzielą się pomysłami na rozbudowę dworca. 

Challenges, opportunities and transferability 

Ponieważ modernizacja jest bardzo skomplikowanym zadaniem, trudno było sporządzić szczegółowy harmonogram. Uwzględniając potrzebę utrzymania ruchu na dworcu, spowodowało to wydłużenie terminu realizacji z 2020 r. do 2024 r. Jednym z głównych wyzwań była organizacja przepływu osób dojeżdżających do pracy, mieszkańców, pojazdów komunikacji miejskiej i pojazdów budowlanych w obrębie dworca. Rozwiązaniem tego problemu okazały się organizowane raz na dwa tygodnie spotkania „Minder Hinder” (zmniejszanie uciążliwości), podczas których omawiane są kwestie sygnalizacji, zmian i oddziaływania na ruch.

Do głównych zadań grupy roboczej, w skład której wchodzą wszyscy partnerzy i dział mobilności Gandawy, należą: zapobieganie problemom, wprowadzanie sygnałów i szybkie reagowanie na zażalenia. Udostępniono też punkt informacyjny, za pośrednictwem którego przekazywane są informacje o nowych środkach i rozprowadzane są nowe mapy dla różnych użytkowników (rowerzyści, pieszy i kierowcy). Do najważniejszych elementów projektu należą: zaangażowanie interesariuszy i komunikacja. Część mieszkańców nie zgadzała się na realizację projektu, a czynności sądowe spowodowały opóźnienie budowy.

Projekt można z powodzeniem przenieść do innych krajów i miast, jednak należy mieć na uwadze, że realizacja podobnego przedsięwzięcia będzie wymagała udziału szeregu partnerów oraz długiego czasu przygotowania. Wczesna, stała komunikacja ma kluczowe znaczenie, a zaangażowanie ludności jest niezbędne dla akceptacji projektu przez osoby dojeżdżające do pracy oraz mieszkańców. Obawy ludności można poznawać za pośrednictwem działań partycypacyjnych partnerów. Z kolei spotkania umożliwiają omawianie i rozwiązywanie problemów. Są też inicjatywy angażowania mieszkańców w projektowanie skwerów oraz parku, które powstaną w ramach przedsięwzięcia.

Topic: 
Intermodality
Region: 
Northern Europe
Country: 
Belgium
City: 
Ghent
Contact: 
Gisèle Rogiest
Author: 
Saskia van Dijk
ZałącznikWielkość
PDF icon Project brochure (NL)5.08 MB
09 Feb 2015
26 May 2015