Nagrody SUMP są wyróżnieniem dla miast wyznaczających kierunek rozwoju planów zrównoważonej mobilności miejskiej w Europie

Przez Eltis Team / Uaktualniono: 29 Apr 2015

W 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) – strategicznego dokumentu odnoszącego się w sposób zrównoważony i zintegrowany do skomplikowanej kwestii mobilności miejskiej. Dziś miasta na obszarze całego kontynentu chętnie wprowadzają tę koncepcję w życie, dzięki czemu czerpią korzyści w odniesieniu do systemów transportu i jakości życia mieszkańców.

Nagroda SUMP, przyznawana przez Komisję dorocznie od 2012 r., jest uwieńczeniem tego rozwijającego się trendu i wyrazem uznania dla miast za ich wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie planowania mobilności miejskiej. Miasta walczące o tegoroczną nagrodę miały za zadanie zademonstrować przed jury złożonym z ekspertów wprowadzone przez siebie procedury monitorowania procesów planowania i wdrażania działań. Dzięki monitorowaniu miasta mogą m.in. wyciągać cenne wnioski z poprzednich doświadczeń, sprawdzać skuteczność działań, przygotowywać uzasadnienia biznesowe i zbierać przykłady na poparcie podobnych środków w przyszłości.

Edycję 2014 wygrała niemiecka Brema, która zademonstrowała kreatywne metody monitorowania i oceniania swojego planu SUMP. Poza doskonałym planowaniem oraz wczesnym udostępnieniem narzędzi monitorowania i oceniania Brema wykazała się też bliską współpracą z lokalnymi interesariuszami, innymi miastami i sieciami w trakcie przygotowywania planu SUMP, który został przyjęty w 2014 r.

Proces oceniania umożliwił Bremie podejmowanie świadomych decyzji podczas wdrażania planu SUMP. Analiza scenariuszy, która opierała się na modelach przewidywanego ruchu miejskiego, umożliwiła wybranie najlepszych miejsc na przyszłe stacje kolejowe. Dzięki modelom przyszłej mobilności mieszkańców Brema mogła wybrać tylko stacje z najmniejszą liczbą pasażerów.

Użyteczne okazały się również konsultacje z mieszkańcami oraz interesariuszami w ramach analizy kosztów i korzyści. Na przykład po przeanalizowaniu scenariuszy zaproponowano położenie torów tramwajowych biegnących przez park. Nowa linia miała być bardzo wydajna, jednak mieszkańcy nie zgodzili się na jej budowę. W rezultacie Brema zdecydowała się na inne rozwiązanie, które zaspokoiło potrzebę zrównoważonego transportu w mieście i jednocześnie spotkało się z aprobatą ludności.

Brema musiała pokonać doskonałe projekty innych finalistów: Drezna (Niemcy) i Gandawy (Belgia) (otwiera pdf). Drezno zapunktowało bardzo systematycznym podejściem do rozwoju systemu monitorowania i oceny, dobrym zapleczem narzędziowym i ostrożnym doborem istotnych wskaźników.

Gandawa, która zgromadziła prawie 30 lat praktycznego doświadczenia w dziedzinie SUMP, została doceniona za bardzo skuteczne zbieranie danych od lokalnych władz i innych źródeł, co umożliwiło jej opracowanie doskonałego procesu monitorowania i oceny. Saloniki (Grecja) otrzymały specjalne wyróżnienie za nieprzerwane wdrażanie planu SUMP w niesprzyjających warunkach.

Nagrodą dla Bremy było 10 000 euro na dalsze prace związane z SUMP. Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, powiedziała: „Te miasta znalazły kreatywne i nowatorskie sposoby ulepszania środowiska miejskiego z pomocą ekologicznych rozwiązań transportowych. Chciałabym pogratulować wszystkim naszym finalistom poświęcenia i determinacji w walce z przeciwnościami”.

Prowadzący kampanię Do The Right Mix, w ramach której organizowany jest konkurs, przygotowali materiał filmowy na temat trzech finalistów. Więcej informacji na temat nagród SUMP można znaleźć na stronie Do The Right Mix.

Polski
Country: 
Region: