Madryt wraca w ręce mieszkańców (Hiszpania)

Przez News Editor / Uaktualniono: 28 Jan 2015

Zakończyło się przygotowywanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla Madrytu, który określa ogólne cele miasta do roku 2020. Założenia te dotyczą zwiększania ekologiczności, konkurencyjności, bezpieczeństwa drogowego i kompleksowości miejskiego modelu mobilności. W sporządzonym planie SUMP znalazły się priorytety dla miasta, przewidywane przyszłe scenariusze, a także konkretne działania i kwestie niezbędne do ich wdrożenia.

Projekt odzwierciedla dążenie do zwrócenia miasta mieszkańcom, którzy utracili je na rzecz pojazdów. Dzięki niemu transport publiczny będzie bardziej elastyczny i kompletny, a ulice staną się bardziej atrakcyjne i zdrowsze, co wypromuje aktywną mobilność.

Context 

Madryt jest najbardziej zaludnioną metropolią południowej Europy i trzecią w skali całego kontynentu. Populacja miasta wynosi ok. 3,23 mln (5294,5 mieszkańców na km²), a ponad 6,5 mln osób mieszka w obszarze metropolitalnym.

Miasto słynie z szerokich alei i czterech głównych obwodnic łączących się poprzecznie za pośrednictwem sieci dróg. Jednak Madryt jest również znany za sprawą rozbudowanego systemu transportu publicznego: sieci metra o długości 293 km oraz dziewięciu podmiejskich połączeń kolejowych z 89 stacjami, które łączą obszar metropolitalny z miastem, gdzie znajduje się 13 głównych węzłów przesiadkowych. Miejska sieć autobusowa, obsługująca 200 linii przejeżdżających łączną trasę 775 km, sięga obszarów, do których nie dociera metro. Flota 1560 miejskich rowerów elektrycznych oraz programy wspólnego korzystania z samochodów jeszcze bardziej zwiększają elastyczność systemu transportu.

Dla pieszych przeznaczone jest 43 procent całkowitej powierzchni miasta; 42 procent mieszkańców korzysta z transportu publicznego, 29 procent przemieszcza się pieszo, a 29 procent podróżuje własnym samochodem. Mimo tak pozytywnego podziału modalnego plan SUMP Madrytu zakłada dalsze zachęcanie do rezygnowania z prywatnych samochodów na rzecz transportu publicznego oraz aktywnych form przemieszczania się. Celem jest ograniczenie negatywnych skutków ruchu drogowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

In action 

Plan SUMP bazuje na pracy Madryckiej rady ds. mobilności – organu partycypacyjnego, który stworzył dla miasta wizję modelu zrównoważonej mobilności przeanalizowaną i zatwierdzoną przez głównych decydentów (np. frakcje polityczne, związki, izbę handlową, stowarzyszenia mieszkańców i urząd transportu).

W celu sporządzenia planu przeprowadzono drobiazgową diagnozę aktualnej sytuacji mobilnościowej w Madrycie, obejmującą m.in. przewidywane zapotrzebowanie i możliwości jego zaspokojenia do roku 2020.

W planie przyjęto cele Rady ds. mobilności oparte na tej diagnozie i uwzględniono dotychczasową historię oraz ramy strategiczne planu SUMP. Rada ds. mobilności stosuje proces partycypacyjny w celu ilościowego analizowania rezultatów diagnozy oraz strategicznych kierunków działania w ramach planu. Proces ten umożliwia wykrywanie słabych ogniw w systemie oraz zwiększanie wykonalności i atrakcyjności potencjalnych środków.

W ramach planu określono trzy kluczowe elementy:

  • Zniechęcanie do mniej wydajnych form mobilności
  • Rozwijanie zrównoważonych metod transportu
  • Usprawnianie całokształtu systemu mobilności

Dzięki Sprawozdaniu z sytuacji mobilności w Madrycie ustanowiono mechanizm corocznego monitorowania. Bardziej szczegółowe analizy zostaną wykonane w 2017 i 2020 roku.

Results 

W planie zasugerowano 95 konkretnych środków zorientowanych na osiągnięcie (do 2020 roku) prawie sześcioprocentowej redukcji ruchu drogowego w mieście i zwiększenie ruchu pieszych, rowerzystów oraz transportu publicznego.

Wśród najistotniejszych środków znalazły się: wprowadzenie usługi inteligentnych płatnych parkingów, rozwój sieci ścieżek rowerowych, zapewnienie alternatywnych metod parkowania samochodów oraz wybudowanie pasów tylko dla autobusów, wprowadzenie rozwiązań technologicznych kontrolujących dostęp do ruchu drogowego w obszarach załadunku i rozładunku.

Rezultatem planu SUMP będzie zwiększenie wygody mieszkańców i podniesienie ich jakości życia przez ograniczenie liczby samochodów na drogach. Zgodnie z przewidywaniami, wdrożenie środków określonych w planie zaowocuje zmniejszeniem liczby kilometrów przejeżdżanych przez samochody każdego dnia o 3,2 mln, co przełoży się na redukcję emisji CO2 o 135 000 ton, NOx o 400 ton i PM2,5 o 26 ton.

Władze Madrytu przewidują, że w 2020 roku liczba przejazdów na terenie miasta zwiększy się o 130 000 (wzrost o 3,5 procent). Dzięki planowi przejazdy te będą się odbywały zrównoważonymi środkami transportu, co zapobiegnie dodatkowym zatorom na drogach.

Środki mające na celu zniechęcanie do jazdy prywatnymi samochodami oraz promowanie innych metod podróżowania powinny zaowocować zwiększeniem udziału transportu publicznego z 42 do 45 procent. Udział aktywnych form mobilności, takich jak spacery i jazda na rowerze, wzrośnie z 29 do 32 procent. Równocześnie udział prywatnych samochodów zmaleje z 29 procent codziennych przejazdów do 23 procent.

Challenges, opportunities and transferability 

Realizacja planu wiąże się z dużymi wyzwaniami, takimi jak zaprojektowanie bardziej lokalnej, przyjaznej człowiekowi i społecznej przestrzeni w wielkiej metropolii będącej miejscem milionów przejazdów dziennie, która musi pozostać dostępna i ekonomicznie wydajna.

Konkretne wyzwania to poprawienie stanu środowiska w mieście oraz uspokojenie ruchu drogowego przy jednoczesnym zagwarantowaniu określonego natężenia ruchu prywatnych pojazdów za pomocą przepisów drogowych i środków organizacyjnych. Kolejnym problemem jest zwiększenie szybkości pracy transportu publicznego, w szczególności poza M-30 (obwodnica autostradowa okrążająca centralne dzielnice Madrytu), jak również usprawnienie dystrybucji towarów miejskich.

Jednocześnie władze miejskie podkreślają, że plan oferuje możliwość zwrócenia przestrzeni mieszkańcom poprzez nadanie ulicom i skwerom jak najbardziej rekreacyjnego charakteru, a także daje szansę powiększenia społecznego i ekologicznego centrum dla mieszkańców Madrytu, którzy chcą dalej rozwijać się i mieszkać w zdrowszym, wydajniejszym i bardziej komfortowym mieście.

In Depth 
Topic: 
Urban mobility planning
Region: 
Southern Europe
Country: 
Spain
City: 
Madrid
Contact: 
Paz Valiente Calvo
Author: 
Marco Valerio Salucci
07 Oct 2014
28 Jan 2015