Listopad 2014: Główny artykuł Bristol zaprasza mieszkańców do wizualizowania i kształtowania przyszłości swojego miasta

Przez Pavlina Dravecka / Uaktualniono: 27 Nov 2014

Nie ma jednej drogi do osiągnięcia bardziej zrównoważonej mobilności. Świadczy o tym mnogość różnorodnych środków mających na celu redukowanie emisji spalin i zanieczyszczeń oraz tworzenie bardziej ekologicznych przestrzeni miejskich. Jeśli jednak uwzględnimy ograniczenia budżetowe oraz potencjalne zmiany, jakie decyzje infrastrukturalne mogą oznaczać dla charakteru miasta, powstaje pytanie, czym władze miejskie powinny się kierować w dobieraniu wdrażanych środków. Jak zaangażować mieszkańców w podejmowanie decyzji i zapewnić im poczucie realnego uczestnictwa w takim procesie?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, Bristol przygotował stronę internetową, za pośrednictwem której mieszkańcy mogą poznawać i omawiać proponowane środki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Future Bristol” jest stroną prezentującą potencjalne możliwości zrównoważonego rozwoju miasta i dającą mieszkańcom szansę głosowania na preferowane opcje. Środki są pogrupowane w dwa scenariusze, z których każdy obejmuje różne zestawy metod obniżania emisji CO2, technologii i decyzji infrastrukturalnych. Dzięki animowanemu interfejsowi odwiedzający mogą wizualizować rezultaty każdego scenariusza, a klikając poszczególne rysunkowe części miasta, uzyskują dalsze informacje.

Kwestie mobilnościowe, którym poświęcony jest Scenariusz X, obejmują zwiększanie dostępności stacji ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, wprowadzenie bezbiletowego systemu „inteligentnych kart” na przejazdy niskoemisyjnymi autobusami, a także zainwestowanie w szybką kolej elektryczną łączącą miasto z innymi częściami Europy.

Scenariusz Y jest analizą wykonalności projektu wypożyczalni samochodów oraz pomysłu wprowadzenia stref wolnych od samochodów i opłat od zagęszczania ruchu. Omawiane są także metody podnoszenia wydajności transportu publicznego oraz zachęcania do przemieszczania się pieszo i na rowerze.

Celem strony www jest zainicjowanie dyskusji na temat przyszłości Bristolu. Dodatkową korzyścią jest możliwość dzielenia się pomysłami dotyczącymi kierunku rozwoju miasta, co promuje otwarte podejście do podejmowania decyzji i zwiększa zaangażowanie mieszkańców.

Strona była intensywnie promowana za pośrednictwem portali społecznościowych, podczas lokalnych wydarzeń i festiwali, za sprawą szkolnych wycieczek i konkursów dziennikarstwa obywatelskiego. Zostanie ona również włączona do kampanii Bristolu w konkursie na Europejską Zieloną Stolicę w 2015 r.

Projekt innowacyjnej strony internetowej, będącej pomysłem dr Rose Bailey, powstał przy współpracy z radą miasta Bristol oraz centrum zrównoważonej energii.

Badania dr Rose miały na celu przeanalizowanie metod osiągnięcia przez obszar Bristolu docelowej redukcji emisji dwutlenku węgla o 80% do roku 2050: „Poruszając się po stronie, odkrywamy informacje na temat dwóch wizji Bristolu i możemy na nie głosować oraz je komentować. Celem jest zwiększanie zaangażowania i podnoszenie świadomości znaczenia redukcji emisji dwutlenku węgla, a także poznawanie opinii mieszkańców Bristolu na temat dwóch potencjalnych scenariuszy – chcemy wiedzieć, które rozwiązania są pożądane, a które niechciane”.

„Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa zainicjuje powszechną dyskusję na temat możliwości obniżenia emisji CO2 w Bristolu i pomoże ukształtować naszą przyszłość przez zapewnienie dostępu do cennych dowodów na poparcie decyzji administracyjnych”.

Projekt ma na swoim koncie szereg nagród, w tym CSS Design Award i Smashing Award za wykonanie strony. Więcej informacji na temat roli witryny w zwiększaniu zaangażowania mieszkańców Bristolu można znaleźć w studium przypadku Eltis.

Polski
Country: