Gehl Architects: miasta dla ludzi

Przez Pavlina Dravecka / Uaktualniono: 27 Jan 2015

W tym miesiącu Eltis rozmawia z Henriette Vamberg z firmy Gehl Architects na temat projektowania miast i sieci transportu z myślą o jakości życia.

Jak ważny jest transport w tworzeniu miast przyjaznych dla człowieka?

Transport to zapewnianie ludziom opcji przemieszczania się. Dla miast przyjaznych mieszkańcom oznacza to posiadanie systemu transportu dającego ludziom dużą swobodę poruszania się kiedy, gdzie i jak chcą – niezależnie od wieku, dochodów czy stanu zdrowia.

Najważniejsze są odczucia użytkownika transportu – czy czuje się bezpieczny, czy ma zapewnione dodatkowe wrażenia (ładna sceneria, możliwość rozmawiania z ludźmi, poznawania nowych osób itp.), czy może w sposób bezpośredni dostać się z punktu A do punktu B. To droga do spełnienia bardziej ogólnych wymogów dobrej jakości życia: zadbania o środowisko naturalne, zachęcenia ludzi do zdrowszego trybu życia itd.

Wiele miast jest projektowanych z myślą o samochodach. Czy w mieście przyjaznym dla człowieka jest miejsce dla samochodów?

Budowanie przyjaznych miast nie polega na wypieraniu samochodów z ulic, tylko na przyjęciu innych priorytetów i zapewnieniu ludziom wygodniejszych, wydajniejszych i przyjemniejszych opcji mobilności. W niektórych przypadkach może to być samochód, a w innych transport publiczny, rower czy po prostu możliwość spacerowania.

Wasza firma była zaangażowana w projekt w Nowym Jorku, w ramach którego część placu Times Square została odebrana samochodom i oddana ludziom. Jakie były reakcje?

Odkryliśmy, że 90% powierzchni Times Square było przeznaczone dla pojazdów, ale tylko co dziesiąty użytkownik korzystał z samochodu, a reszta przemieszczała się pieszo. Sposób rozdystrybuowania terenu był niesprawiedliwy.

Projekt był przedsięwzięciem pilotażowym i nie wdrożono żadnych trwałych rozwiązań. Aby umożliwić przywrócenie oryginalnego kształtu placu, gdyby nowa konfiguracja się nie sprawdziła, wykorzystano farby i ruchome meble. Po sześciu miesiącach przeprowadzono ankietę: 74% respondentów zagłosowało za pozostawieniem usprawnień i opracowaniem permanentnego projektu.

Jak wygląda przyszłość miast pod względem transportu?

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń systemy transportu muszą być wydajniejsze. Musimy rozpatrywać łączone metody podróżowania – globalny system mobilności – a nie tylko pojedyncze systemy transportu. Zapotrzebowanie na połączone środki mobilności, również w ramach jednej podróży, będzie rosło. Pod tym względem przestrzenie miejskie mają duże znaczenie: atrakcyjne węzły i punkty połączeń, które pełnią odmienne role.

Gehl Architects słynie ze swojego podejścia do planowania miast dla ludzi. Czy możesz podać nam przykłady obszarów miejskich, które odzwierciedlają ten sposób myślenia?

Kopenhaga to doskonały przykład miasta przyjaznego mieszkańcom. To miasto na całe życie – od narodzin, przez młodość, studia, życie rodzinne, emeryturę, aż po starość. Ma coś dla każdego, oferuje więzi społeczne i poczucie przynależności. Jest miejscem, w którym się rodzisz, studiujesz, zakładasz rodzinę i starzejesz się bez przeświadczenia, że tracisz na jakości życia.

Photo: Copyright: City Clock Magazine / Foter / CC BY-NC-SA

Polski
Gehl Architects: miasta dla ludzi
Country: