Bristol miastem bezpiecznym dla rowerzystów – z pomocą demokracji (Wielka Brytania)

Przez Jan-Willem Van ... / Uaktualniono: 28 Jan 2015

Bristol to angielskie „miasto rowerów”. Jednak Bristol jest również miastem szybko rozwijającym się i gęsto zaludnionym, w którym mieszkańcy wciąż odbywają tysiące śródmiejskich podróży samochodami. Aby chronić środowisko naturalne i ograniczać emisję dwutlenku węgla, władze Bristolu podejmują kroki mające zmienić szkodliwe trendy.

Oprócz usprawnienia transportu publicznego miasto chce również, żeby jazda rowerem stała się jeszcze bezpieczniejsza oraz bardziej popularna i przystępna dla mieszkańców. Aby osiągnąć ten cel, miasto utworzyło komisję, która, wspólnie z mieszkańcami i innymi stronami zainteresowanymi, zbadała możliwości zapewniania większego bezpieczeństwa rowerzystom.

Context 

Bristol to miasto liczące 432 000 mieszkańców, położone na południowym zachodzie Anglii. Jest ważnym ośrodkiem zatrudnienia, handlu, kultury i szkolnictwa wyższego, ma wiele zabytków i może poszczycić się bogatą historią przemysłu morskiego. Prawie 57 000 bristolczyków do pracy udaje się pieszo lub na rowerze, co jest najlepszym wynikiem w całej Anglii i Walii.

W 2008 roku Bristol i South Gloucestershire zdobyły nagrodę Cycling City Award przyznawaną „miastom rowerów” przez instytucję rządową Cycling England. Mimo że przyznane w rezultacie dofinansowanie rządowe w kwocie 22,8 mln GBP zakończyło się w marcu 2011 r., władze regionu zdołały pozyskać 24 mln GBP funduszy na zrównoważony transport, z czego 2 mln GBP są przeznaczone na potrzeby rowerzystów i pieszych.

Zachodnia Anglia ma teraz długofalowy wspólny plan transportowy, którego celem jest usprawnienie transportu w regionie. Plan ten obejmuję strategię transportową Bristolu, która docelowo zakłada wzrost liczby rowerzystów o 76 procent między 2008 a 2016 r.

In action 

Aby ułatwić osiągnięcie tego ambitnego celu, we wrześniu 2012 r. rada Bristolu powołała komisję w celu przeprowadzenia badania opinii publicznej z udziałem 32 kluczowych uczestników. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych, urzędnicy rady miasta oraz inni eksperci, których zadaniem było omówienie wyników badań i innych danych oraz opracowanie praktycznych rozwiązań do rozpatrzenia i wdrożenia jako rekomendacji Komisji.

Główne cele badania obejmowały:

 • Ocenę danych dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów
 • Ustalenie przyczyn problemów związanych z bezpieczeństwem rowerzystów
 • Ustalenie przyczyn negatywnych opinii na temat bezpieczeństwa, które zniechęcają potencjalnych rowerzystów (w tym wpływu marketingu społecznego)
 • Zaczerpnięcie z dobrych praktyk z całego świata
 • Ocenienie wszystkich zmian w zakresie transportu oraz polityki bezpieczeństwa rowerzystów
 • Przygotowanie rekomendacji do rozważenia przez Radę w związku z realizowaniem strategii rowerowej

Badanie zostało przeprowadzone publicznie, co umożliwiło powszechne uczestnictwo. Bristol wybrał niezależnego przewodniczącego, ponieważ ważne było zachowanie równowagi w odniesieniu do różnorodnych materiałów omawianych w trakcie sesji.

Podczas sesji Komisja otrzymała cztery publiczne oświadczenia od pojedynczych osób i organizacji, w tym od Specjalnego komitetu ds. młodzieży oraz Forum ds. równych szans dla osób niepełnosprawnych. Po każdej prezentacji odbyły się sesje pytań i odpowiedzi, podczas których szczegółowo omawiano poszczególne problemy; z kolei dyskusje przy okrągłym stole pozwoliły zebrać najważniejsze zagadnienia.

Dodatkowo Komisja przygotowała krótki film zawierający wywiady z najważniejszymi grupami potencjalnych rowerzystów w mieście – młodzieżą, kobietami, przedstawicielami grup mniejszości rasowych i etnicznych oraz osobami starszymi. Film był wyświetlany w trakcie sesji.

Results 

Po uwzględnieniu wszystkich analizowanych faktów Komisja sformułowała cztery najważniejsze zagadnienia. Zagadnienia te, wraz z wybranymi elementami, przedstawiono poniżej.

Wizja i przywództwo

 • Na czele kampanii musi stać burmistrz, który dopilnuje realizacji wyznaczonych przez radę celów i będzie wspomagał promowanie roweru jako modnego środka transportu
 • Strach o bezpieczeństwo oznacza, że tylko nieliczni odważą się włączyć do nieprzyjaznego ruchu drogowego. Wprowadzenie ograniczeń prędkości i zmiana przeznaczenia przestrzeni drogowych pozwoliłyby zmniejszyć obawy wśród potencjalnych rowerzystów
 • Aby umożliwić wielodyscyplinarne prace, należy ustalić jasne priorytety dla urzędników i innych agencji oraz partnerów

Wizerunek i tożsamość

 • Rower musi być pozytywnie postrzegany przez wszystkie grupy wiekowe
 • Niektóre osoby nie chcą być nazywane „rowerzystami”, ponieważ widzą siebie jako użytkowników transportu wielomodalnego. Marketing społeczny może przełamać wizerunek „oni i my”
 • Polityka rowerowa musi być skierowana do społeczności w gorszej sytuacji materialnej, wśród których może poprawiać dostęp do miejsc pracy
 • Rola mediów w promowaniu jazdy rowerem ma kluczowe znaczenie

Wizja działu transportu

 • Istnieje potrzeba utworzenia rozbudowanej sieci rowerowej na spokojniejszych ulicach
 • Rada powinna wypróbować różne podejścia i częściej eksperymentować, np. przez stosowanie eksperymentalnych zmian w zasadach ruchu drogowego
 • Oddzielne ścieżki, które w niektórych przypadkach wymagają wydzielenia przestrzeni z dala od miejsc ruchu pojazdów silnikowych, będą niezbędne do przyciągnięcia potencjalnych rowerzystów i ograniczenia zagrożeń na drogach

Inżynieria (i rozwój organizacyjny)

 • Rada powinna wdrożyć dobrze przemyślany, interdyscyplinarny proces nauki
 • Przebudowa dróg i skrzyżowań powinna uwzględniać dostępność dla pieszych i rowerzystów
 • Nie są potrzebne żadne przełomy – Bristol może się wiele nauczyć od innych europejskich miast, które w przeszłości radziły sobie z podobnymi problemami

Sprawozdanie z kontroli Komisji, uwzględniające pełne opisy zagadnień, jest dostępne do wglądu online (otwiera plik pdf).

Challenges, opportunities and transferability 

Rada uznała za konieczne uwzględnienie tych kluczowych zagadnień w Strategii rowerowej Bristolu, która powinna być gotowa przed końcem 2014 r. Równolegle ze strategią realizowany będzie Plan bezpieczeństwa drogowego wspierający politykę i środki mające na celu poprawienie bezpieczeństwa rowerzystów przez zmniejszenie zagrożeń na drogach. Również ten etap oczekuje na sfinalizowanie.

Wyzwaniem dla Bristolu jest wciąż fakt nieciągłego napływu dofinansowań rządowych. Aby zmienić zakorzenione nawyki i skłonić kolejną generację do wyboru zdrowszych metod podróżowania, należy przez całe pokolenie kontynuować inwestowanie w infrastrukturę rowerową i pracować nad zmienianiem zachowań społeczeństwa.

W mieście, w którym samochód od kilku pokoleń jest dominującym środkiem transportu, trudno jest zmienić głęboko zakorzenione przyzwyczajenia. W pewnym zakresie dotyczy to również metod i praktyk Rady miasta, a także utrudniających promowanie jazdy rowerem poglądów, w których centrum jest samochód.

Wraz z przyznaniem Bristolowi tytułu „miasta rowerów” (2008–11) oraz Europejskiej Zielonej Stolicy na rok 2015 więcej uwagi poświęca się promowaniu jazdy rowerem, co pomaga przełamywać takie bariery. Cały czas istnieje potrzeba silnego przywództwa ze strony polityków i wyższych urzędników. Promowaniu jazdy rowerem w szczególności przysłużyło się wybranie w powszechnym głosowaniu w 2012 roku burmistrza Bristolu, który wspiera kulturę rowerową.

In Depth 
Topic: 
Walking and cycling
Mobility management
Region: 
Western Europe
Country: 
United Kingdom
City: 
Bristol
Contact: 
Adrian Davis
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
16 Sep 2014
28 Jan 2015
Share on