Home > Mobility Plans > Richtlijnen

Richtlijnen

Door Admin Eltis / Bijgewerkt: 28 May 2019

Een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan ontwerpen is geen sinecure. Met hulp van de Commissie werden richtlijnen opgesteld die concrete suggesties bevatten over hoe het concept van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen kan worden toegepast en een stedelijke mobiliteitsstrategie op basis van een duidelijke visie voor de duurzame ontwikkeling van een stedelijk gebied kan worden ontworpen.

De richtlijnen bevatten geen details over de technische maatregelen die in een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan moeten worden opgenomen, maar wel een beschrijving van het ontwikkelings- en uitvoeringsproces voor een dergelijk plan. Dit proces bestaat uit 11 stappen en 32 bijbehorende activiteiten:

Stap 1: Bepaal in welke mate u met succes een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan kunt ontwikkelen en uitvoeren;

Stap 2: Bepaal het ontwikkelingsproces en de reikwijdte van het plan;

Stap 3: Analyseer de mobiliteitssituatie en ontwikkel scenario’s;

Stap 4: ontwikkel een gemeenschappelijke visie;

Stap 5: Leg prioriteiten en meetbare streefdoelen vast;

Stap 6: Ontwikkel doeltreffende maatregelenpakketten;

Stap 7: Maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en ken financiële middelen toe;

Stap 8: Integreer systemen voor opvolging en beoordeling in het plan;

Stap 9: Keur het duurzaam stedelijk mobiliteitsplan goed;

Stap 10: Zorg voor een goed beheer en goede communicatie (bij de uitvoering van het plan);

Stap 11: Leer uit de ervaring.

Elke stap van dit proces wordt in de richtlijnen geïllustreerd met voorbeelden van goede praktijken, instrumenten en referenties voor meer informatie.

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor lokale autoriteiten, mensen die dagelijks bezig zijn met stedelijk vervoer en mobiliteit en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan.

Ze kwamen tot stand door een evaluatie van bestaande documenten en uitgebreid overleg met deskundigen uit heel Europa dat plaatsvond tussen 2010 en 2013 in het kader van een dienstenovereenkomst voor de Europese Commissie.

Hier kunt u terecht voor nog andere instrumenten die de toepassing van het concept van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen kunnen ondersteunen. 

De planningscyclus van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen:

*Ze kwamen tot stand door een evaluatie van bestaande documenten en uitgebreid overleg met deskundigen uit heel Europa dat plaatsvond tussen 2010 en 2013 in het kader van een dienstenovereenkomst voor de Europese Commissie.