Instrumenten mobiliteitsplannen

Door Admin Eltis / Bijgewerkt: 16 Feb 2015

De Europese Commissie ondersteunt de verdere ontwikkeling van het concept van duurzame stedelijke mobiliteitsplanning en van instrumenten en richtsnoeren voor steden, en de bevordering van de ontwikkeling en uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen door steden in heel Europa.

Bezoek regelmatig het portaal voor mobiliteitsplannen voor evenementen, seminars en opleidingen die in het kader van lopende EU-projecten inzake duurzame stedelijke mobiliteitsplanning worden georganiseerd.

Naast de gegevensbank van instrumenten en hulpmiddelen voor mobiliteitsplannen zijn er verschillende sleutelinitiatieven die momenteel worden uitgevoerd of onlangs werden beëindigd in het kader van door de Europese Commissie gefinancierde projecten. U vindt een beschrijving van die initiatieven hieronder.

Begeleiding

• Opvolging en evaluatie, EU-project CH4LLENGE.
• Kiezen van de meest doeltreffende maatregelen en maatregelenpakketten, EU-project CH4LLENGE.
• Communicatierichtsnoeren, EU-project BUMP.
• Richtsnoeren voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning in polycentrische regio’s, ontwikkeld in het kader van EU-project Poly-SUMP.
• Webinar: Innovatieve ideeën en hoe die ten volle benutten, EU-project Tide.

Audits en beoordeling

• Handleiding voor steden, auditeurs en consultants voor het uitvoeren van beoordelingen en audits om de vervoersprestaties van steden te meten aan de hand van 20 indicatoren, EcoMobility-Shift-project.
• Audit van de stedelijke mobiliteit op basis van totale kwaliteitszorg, ontwikkeld in het kader van het EU-project Quest.
• Auditsysteem met richtsnoeren in 11 talen, ontwikkeld in het kader van het EU-project Advance.
• Vragenlijst inzake stedelijke mobiliteit, 11 talen in xls, ontwikkeld in het kader van het EU-project Advance.
• Raadpleging over de richtsnoeren inzake duurzame stedelijke mobiliteitsplannen in het kader van het EU-project PUMAS.

Instrumenten

• Methoden voor een kosten-baten- en impactanalyse, EU-project Tide.
• Innovatiekit: 15 inspirerende vervoersmaatregelen die uw stad kunnen veranderen, EU-project Tide.
• Stedelijke mobiliteitsoplossingen op het gebied van openbaar vervoer, vervoersinfrastructuur, stadslogistiek, geïntegreerde planning / duurzame stedelijke mobiliteitsplannen, netwerk- en mobiliteitsbeheer, schone voertuigen, EU-project Solutions.
• Opleiding over het concept voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning, EU-project BUMP.
• Betrekken van belanghebbenden: kit voor het organiseren van succesvolle raadplegingen, Civitas.
• De burger betrekken: Kit voor doeltreffende communicatie en marketing, Civitas.

Beste praktijken

• 9 casestudies van het project EcoMobility SHIFT.
• Actieplannen en verslagen inzake stedelijke mobiliteit van 46 steden die in het kader van het EU-project Quest zijn gecertificeerd.
• Vele beste praktijken inzake duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten in EU CIVITAS-steden.
• Demonstratiemaatregelen en resultaten van duurzame stedelijke mobiliteit, Civitas.
• 9 lokale actieplannen, ontwikkeld in het kader van het Advance-project.

Netwerken

• Campagne duurzame stedelijke mobiliteit (“Do the right mix”).
• Adviserende en thematische groep voor geïntegreerde planning, EU-project Civitas.
• EU-platform Civitas voor de uitwisseling van ideeën en ervaringen op het gebied van stedelijke mobiliteit.
• Civinet, de nationale netwerken van steden die de CIVITAS-aanpak bevorderen.
• Opleiders voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning in de EU-28, EU-project Endurance.

In de gegevensbank van casestudies vindt u voorbeelden van goede praktijken en instrumenten die de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan illustreren. De gegevensbank bevat waardevol materiaal uit heel Europa en is een bron van inspiratie voor de ontwikkeling van uw eigen duurzame stedelijke mobiliteitsplan.

U kunt ook andere voorbeelden van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen aanmelden.