Europees platform

Door Admin Eltis / Bijgewerkt: 28 May 2019

Over het platform

Het Europees platform voor duurzame stedelijke mobiliteitsplannen ondersteunt de overgang naar concurrerende en zuinige mobiliteitssystemen in Europese steden door:

 • de verdere ontwikkeling te ondersteunen van het concept en van de instrumenten van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen, zodat de lokale planningsautoriteiten de mobiliteitsplannen op een succesvolle manier kunnen toepassen; 
 • dit portaal voor mobiliteitsplannen aan te bieden om relevante informatie, publicaties en instrumenten te verspreiden;
 • de coördinatie van en samenwerking tussen de verschillende door de EU ondersteunde acties te bevorderen door middel van een coördinerende groep;
 • mogelijkheden te bieden om kennis, ervaringen en contacten uit te wisselen via een jaarlijkse bijeenkomst voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning, evenementen, opleidingen en sociale media.

Het platform komt tot stand met de steun van een secretariaat dat het centrale contactpunt is voor alle interne en externe vragen.

Het portaal voor mobiliteitsplannen

Op het portaal voor mobiliteitsplannen kunt u terecht voor heel wat informatie over de ontwikkeling en uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen, zoals:

 • informatie over de elementen van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan; 
 • richtlijnen voor de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan;
 • specifieke instrumenten, gidsen, handboeken en verslagen die als hulp kunnen dienen voor al wie beroepsmatig bezig is met stedelijke mobiliteit;
 • casestudies waarin bepaalde lokale voorbeelden van ontwikkelde en uitgevoerde mobiliteitsplannen worden geanalyseerd;
 • een forum waarop Eltis-vrienden alle onderwerpen met betrekking tot duurzame stedelijke mobiliteit bespreken;
 • een gegevensbank over deelname van steden aan EU-activiteiten betreffende duurzame stedelijke mobiliteitsplanning.

We hopen dat u het portaal voor mobiliteitsplannen aantrekkelijk en informatief vindt. Neem contact met ons op via de Contact-pagina indien u vragen hebt, een suggestie wenst te doen of een opmerking wenst te geven.
 
De coördinerende groep

De coördinerende groep brengt de vertegenwoordigers samen van relevante lopende acties die door de EU worden ondersteund om:

 • informatie en ervaringen uit te wisselen;
 • synergieën vast te stellen en te benutten;
 • gemeenschappelijke standpunten in een overeenkomst te gieten, die vervolgens als basis kan dienen voor de ontwikkeling van het concept en de instrumenten van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen; en
 • te helpen bij de coördinatie van de voorstelling van de verschillende initiatieven aan de buitenwereld.

Jaarlijkse bijeenkomsten

Het platform tracht jaarlijkse bijeenkomsten te organiseren om het concept van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen bekendheid te geven in de EU. Op deze bijeenkomsten worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van stedelijke mobiliteitsplanning centraal gesteld, de uitwisseling van ideeën en ervaringen gestimuleerd en de mogelijkheid tot 'networking' geboden voor personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van dergelijke plannen.

De eerste Europese bijeenkomst voor duurzame stedelijke mobiliteitsplannen vond plaats van 12 tot en met 14 juni 2014 in Sopot, Polen. Raadpleeg voor meer informatie de agenda (externe link, opent in pdf, 1,6 mb) en de presentaties van de bijeenkomst (externe link).

Hou onze Evenementen-pagina in het oog voor nieuws over toekomstige bijeenkomsten.