Over Eltis

Door Admin Eltis / Bijgewerkt: 21 Sep 2020

Wat is Eltis?

Eltis bevordert de uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit in Europa. Het portaal is bedoeld voor mensen die werken in de vervoerswereld en daaraan gerelateerde beroepen, op het gebied van bijvoorbeeld stedelijke en regionale ontwikkeling, gezondheid, energie en milieukunde. Eltis, dat meer dan 20 jaar geleden werd opgericht, is nu het voornaamste portaal in Europa op het gebied van stedelijke mobiliteit. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het programma Intelligente energie voor Europa.

Onder de drie hoofdthema’s ONTDEKKEN, HANDELEN en DELEN verstrekt Eltis de informatie, goede praktijken, instrumenten en communicatiekanalen aan de hand waarvan u van uw stad een schoolvoorbeeld van duurzame stedelijke mobiliteit kunt maken.

In het onderdeel MOBILITEITSPLANNEN vindt u informatie over hoe u duurzame stedelijke mobiliteitsplannen kunt ontwikkelen en uitvoeren. Er is immers in Europa steeds meer behoefte aan meer duurzame en geïntegreerde planningsprocessen. Ga naar de pagina Over mobiliteitsplannen voor meer informatie over dit onderdeel.

Wat kunt u op Eltis vinden?

Via Eltis kunt u ONTDEKKEN wat duurzame stedelijke mobiliteit is. 

•    Het onderdeel Nieuws bevat een overzicht van het laatste lokale, regionale en Europese nieuws over duurzame stedelijke mobiliteit.
•    In het onderdeel Thema’s worden de belangrijkste onderwerpen op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit die op Eltis aan bod komen, samengevat.
•    Het onderdeel Feiten en cijfers bevat heel wat statistische gegevens over thema’s met betrekking tot duurzame stedelijke mobiliteit.
•   Het onderdeel EU-beleid en -wetgeving bevat belangrijke wetgevende en beleidsontwikkelingen op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit.

Eltis helpt u te HANDELEN en bevordert duurzame mobiliteitsvormen in uw regio of stad.

•   In het onderdeel Casestudies worden succesvolle lokale voorbeelden van initiatieven en strategieën op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit voorgesteld en geanalyseerd.
•    Het onderdeel Instrumenten & hulpmiddelen bevat instrumenten, richtsnoeren, handboeken en verslagen ter informatie en ondersteuning van mensen die beroepsmatig bezig zijn met stedelijke mobiliteit.
•    Het onderdeel Video’s bevat uitmuntende aanpakvoorbeelden op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit.
•    Onder Foto’s staan afbeeldingen die u kunt gebruiken om duurzame mobiliteit te bevorderen.
•    Het onderdeel Opleidingsmateriaal bevat opleidings- en didactisch materiaal op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit.
•    In het onderdeel EU-financiering wordt een overzicht gegeven van de huidige EU-financieringsstromen en -programma’s die voor lokale overheden toegankelijk zijn.

Via Eltis kunt u voorbeelden van beste praktijken DELEN en nieuwe, innovatieve ideeën met betrekking tot duurzame stedelijke mobiliteit bespreken.

•    Als geregistreerde Eltis-vriend kunt u inhoud aanmelden en opmerkingen geven over de ideeën en initiatieven van uw collega’s. Ga naar de pagina “Eltis-vrienden” voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap.
•    Onder Evenementen staat een kalender met belangrijke conferenties, bijeenkomsten, seminars en netwerksessies.

We hopen dat u de Eltis-website aantrekkelijk en informatief vindt. Neem contact met ons op via de Contact-pagina indien u vragen hebt, een suggestie wenst te doen of een opmerking wenst te geven.