Għodod u riżorsi tal-Pjanijiet ta' Mobbiltà

By Admin Eltis / Updated: 16 Feb 2015

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-iżvilupp ulterjuri tal-kunċett tal-ippjanar tal-mobilità urbana sostenibbli, l-għodod u l-gwida għall-bliet kif ukoll il-promozzjoni tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-SUMPs minn bliet madwar l-Ewropa.

Iċċekka regolarment il-portal tal-Pjanijiet ta' Mobbiltà għall-avvenimenti, is-sessjonijiet ta' ħidma u t-taħriġ organizzati mill-proġetti li għaddejjin tal-UE dwar l-ippjanar tal-mobbiltà urbana sostenibbli.

Minbarra d-database tal-Għodod u r-Riżorsi tal-Pjanijiet ta' Mobilità, hawn taħt se issib deskrizzjoni ta' diversi inizjattivi ewlenin li għaddejjin bħalissa jew li tlestew riċentament fi proġetti ffinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea.

Gwida

• Monitoraġġ u Evalwazzjoni, proġett EU CH4LLENGE
• Għażla tal-miżuri u pakketti ta' miżuri l-aktar effettivi, proġett EU CH4LLENGE 
• Linji gwida ta' komunikazzjoni, proġett EU BUMP
• Linji gwida SUMP għar-reġjuni poliċentriċi, żviluppati mill-proġett EU Poly-sump
• Webinar: Ideat innovattivi u kif tieħu vantaġġ minnhom, proġett EU Tide

Verifiki u valutazzjoni

• Manwal għall-Bliet, l-Awdituri jew Konsulenti biex iwettqu l-valutazzjonijiet u l-verifiki li jkejlu l-prestazzjoni tat-trasport tal-belt b'20 indikatur, proġett EcoMobility-Shift
• Verifika tal-mobbiltà urbana bbażata fuq il-ġestjoni tal-kwalità totali żviluppata mill-proġett EU Quest
• Skema ta' Verifika li tinkludi linji gwida fi 11-il lingwa, żviluppata mill-proġett EU Advance
• Kwestjonarju tal-mobbiltà urbana, 11-il lingwa f'xls, żviluppat mill-proġett EU Advance
• Konsultazzjoni dwar Linji Gwida tas-SUMP mill-proġett EU Pumas 

Għodod

• Metodoloġiji għall kost-benefiċċju u analiżi tal-impatt, proġett EU Tide
• Sett ta' Għodod ta' Innovazzjoni: 15-il miżura ta' trasport li jispiraw u li jistgħu jbiddlu l-belt tiegħek, proġett EU Tide
• Soluzzjonijiet għall-mobbiltà urbana dwar: it-trasport pubbliku, l-infrastruttura tat-trasport, il-loġistika tal-belt, l-ippjanar integrat / pjanijiet ta' mobbiltà urbana sostenibbli, il-ġestjoni tan-netwerk u tal-mobbiltà, karozzi nodfa, proġett EU Solutions
• Kunċett ta' kors tat-taħriġ fuq Pjanijiet ta' Mobbiltà Urbana Sostenibbli, proġett EU BUMP
• Sett ta' Għodod għall-Involviment tal-Partijiet Interessati dwar l-Organizzazzjoni ta' Konsultazzjonijiet ta' Suċċess, Civitas
• Nilħqu liċ-Ċittadin: Sett ta' Għodod dwar il-Komunikazzjoni u l-Kummerċjalizzazzjoni Effettivi, Civitas

L-aħjar prattiki

• 9 studji ta' każijiet mill-proġett EcoMobility SHIFT
• Pjanijiet ta' azzjoni u rapporti tal-mobbiltà urbana minn 46 belt iċċertifikati mill-proġett EU Quest
• Ħafna prattiki tajbin dwar proġetti ta' mobbiltà urbana sostenibbli fil-bliet ta' EU CIVITAS
• Miżuri u riżultati ta' Turija ta' Mobilità Urbana Sostenibbli, CIVITAS
• 9 Pjanijiet ta' Azzjoni Lokali, żviluppati mill-proġett Advance

Netwerks

• Kampanja dwar il-Mobbilità Urbana Sostenibbli ("Do the right mix")
• Grupp Konsultattiv u Tematiku dwar l-Ippjanar Integrat, proġett EU Civitas
• Pjattaforma EU Civitas għall-iskambju ta' ideat u esperjenzi dwar il-mobbiltà urbana
• Netwerks ta' bliet ta' Civinet National li jippromwovu l-approċċ CIVITAS
• Ippjanar ta' Trejners tal-Mobbiltà Urbana Sostenibbli fil-proġett EU 28, EU Endurance project

Eżempji ta' prattika tajba u għodod li juru l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' Pjan ta' Mobbiltà Urbana Sostenibbli huma inklużi fid-database tal-istudju ta' każ. Din tipprovdi materjal ta' valur mill-Ewropa kollha u ta' ispirazzjoni għall-ħidma tas-SUMP tiegħek.

Tista' wkoll tissottometti suġġerimenti għal aktar eżempji ta' SUMP.