Dwar Eltis

By Admin Eltis / Updated: 21 Sep 2020

X'inhu l-Eltis?

L-Eltis jiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni, għarfien u esperjenzi fil-qasam tal-mobbiltà urbana sostenibbli fl-Ewropa. Huwa mmirat għal individwi li jaħdmu fil-qasam tat-trasport kif ukoll f'dixxiplini relatati, inkluż l-iżvilupp urban u reġjonali, is-saħħa, l-enerġija u x-xjenzi ambjentali. L-Eltis inħoloq aktar minn 20 snin ilu u issa huwa l-osservatorju prinċipali tal-Ewropa dwar il-mobbiltà urbana. Dan huwa ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-programm Enerġija Intelliġenti - Ewropa (IEE). 

Taħt tliet temi ewlenin - SKOPRI, AĠIXXI, AQSAM - l-ELTIS jipprovdi l-informazzjoni, il-prattiki tajbin, l-għodod u l-mezzi ta' komunikazzjoni meħtieġa biex jgħinuk iddawwar l-ibliet tiegħek f'mudelli ta' mobbiltà urbana sostenibbli 
                                                                                                                                                                            

It-taqsima ddedikata tal-PJANIJIET TA' MOBBILTÀ toffri ċentru ta' informazzjoni dwar kif jiġu żviluppati u implimentati l-Pjanijiet Sostenibbli għall-Mobbiltà Urbana (SUMPs) hekk kif il-ħtieġa għal proċessi ta' ppjanar aktar sostenibbli u integrati fl-Ewropa qed tikber. Għal aktar informazzjoni dwar din it-taqsima, żur il-paġna Dwar il-Pjanijiet tal-Mobbiltà.

X'se ssib fl-Eltis?

L-Eltis jgħinek TISKOPRI mobbiltà urbana sostenibbli. 

•    Aħbarijiet toffri rendikont regolari ta' aħbarijiet lokali, reġjonali u Ewropej relatati mal-mobbiltà urbana sostenibbli
•    Suġġetti tiddeskrivi s-suġġetti ewlenin relatati mal-mobilità urbana sostenibbli koperti fuq l-Eltis
•    Fatti u Figuri tipprovdi firxa ta' dejta statistika dwar suġġetti dwar il-mobbiltà urbana sostenibbli
•    Politika tal-UE u Leġiżlazzjoni fiha leġiżlazzjonijiet u żviluppi politiċi importanti dwar il-mobbiltà urbana sostenibbli 

L-Eltis jappoġġjak biex TAĠIXXI u tippromwovi forom sostenibbli ta' mobbiltà fir-reġjun jew il-belt tiegħek.

•    Studji ta' Każijiet tippreżenta u tanalizza eżempji lokali ta' suċċess ta' inizjattivi u strateġiji ta' mobbilità urbana sostenibbli
•    Għodod u Riżorsi fiha għodod, gwidi, manwali u rapporti biex jappoġġjaw u jinfurmaw professjonisti tal-mobbiltà urbana fil-ħidma tagħhom
•    Vidjows fiha eżempji eċċellenti ta' approċċi ta' mobbiltà urbana sostenibbli
•    Ritratti fiha wirja ta' stampi li tista' tuża biex tippromwovi l-mobbiltà urbana
•    Materjali tat-Taħriġ tippreżenta materjali tat-taħriġ u materjali edukattivi prodotti fl-oqsma tal-mobbiltà urbana sostenibbli
•    Finanzjament tal-UE tiġbor flimkien il-flussi u l-programmi attwali ta' finanzjament tal-UE li huma aċċessibbli għall-gvernijiet lokali.

L-Eltis jippermettilek TIKKONDIVIDI eżempji tal-aqwa prattiki u tiddiskuti ideat ġodda u innovattivi dwar il-mobbiltà urbana sostenibbli.

•    Bħala Ħabib irreġistrat tal-Eltis inti tista' tissottometti xi kontenut u tikkummenta fuq l-ideat u l-inizjattivi tal-kollegi tiegħek. Żur il-paġna tal-Friends tal-Eltis biex taqra aktar dwar il-benefiċċji li ssir membru.
•    Avvenimenti tippreżenta kalendarju ta' konferenzi importanti, laqgħat, sessjonijiet ta' ħidma u sessjonijiet ta' netwerking

Nittamaw li ssib is-sit tal-Eltis bħala wieħed li jinvolvik u jinfurmak. Jekk għandek xi mistoqsija, jew tixtieq tgħaddi suġġeriment jew kumment, jekk jogħġbok tiddejjaqx tikkuntatjana.