Mobilitātes plānu instrumenti

By Admin Eltis / Atjaunināts: 16 Feb 2015

Eiropas Komisija atbalsta ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānošanas koncepcijas, rīku un vadlīniju turpmāku attīstību, kā arī IPMP izstrādi un ieviešanu pilsētās visā Eiropā.

Regulāri apmeklējiet mobilitātes portālu, lai uzzinātu par pasākumiem, semināriem un apmācībām, ko organizē pašreizējie ES projekti ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānošanas jomā.

Papildus mobilitātes plānu rīku un resursu datubāzei jūs šeit atradīsit aprakstu par dažādām galvenajām iniciatīvām, kas pašreiz tiek īstenotas vai nesen ir pabeigtas Eiropas Komisijas finansētu projektu ietvaros.

Norādījumi

• Novērošana un vērtēšana, ES CH4LLENGE projekts
• Efektīvāko pasākumu un pasākumu kopumu izvēle, ES CH4LLENGE projekts
• Saziņas vadlīnijas, ES BUMP projekts
• IPMP vadlīnijas policentriskiem reģioniem, izstrādātas ES Poly-Sump projektā
• Tīmekļa seminārs: inovatīvas idejas un to izmantošana, ES Tide projekts.

Auditi un vērtēšana

• Rokasgrāmata pilsētām, auditoriem un konsultantiem par novērtējumu un auditu veikšanu, lai mērītu pilsētas sniegumu transporta jomā ar 20 rādītājiem, EcoMobility-Shift projekts
• Pilsētas mobilitātes audits, balstoties uz vispārēju kvalitātes pārvaldību; izstrādājis ES Quest projekts
• Auditu sistēma ar vadlīnijām 11 valodās, izstrādājis ES Advance projekts
• Pilsētas mobilitātes anketa 11 valodās xls formātā, izstrādājis ES Advance projekts
• Konsultācija par IPMP vadlīnijām, ES PUMAS projekts

Rīki

• Metodoloģija rentabilitātes un ietekmes analīzei, ES Tide projekts
• Inovācijas rīku kopums: 15 iedvesmojoši pasākumi transporta jomā, kas var mainīt jūsu pilsētu, ES Tide projekts
• Pilsētas mobilitātes risinājumi par: sabiedrisko transportu, satiksmes infrastruktūru, pilsētas loģistiku, integrēto plānošanu / ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plāniem, tīklu un mobilitātes pārvaldību, tīriem transportlīdzekļiem, ES Solutions projekts
• Apmācības kurss par ilgtspējīgiem pilsētu mobilitātes plāniem, ES BUMP projekts
• Ieinteresēto pušu iesaistīšanas rīku kopums sekmīgu apspriešanu organizēšanai (en), Civitas
• Iedzīvotāju sasniegšana: rīku kopums efektīvai saziņai un mārketingam, Civitas

Labākā prakse

• 9 gadījumu pētījumi no EcoMobility SHIFT projekta
• Pilsētas mobilitātes rīcības plāni un pārskati no 46 pilsētām, kas sertificētas ES Quest projektā
• Daudzas labākās prakses ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projektos ES CIVITAS pilsētās
• Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes demonstrēšanas pasākumi un rezultāti, Civitas
• 9 vietējie rīcības plāni, izstrādāti Advance projektā

Tīkli

• Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes kampaņa (“Do the right mix”)
• Konsultatīva un tematiska grupa par integrēto plānošanu, ES Civitas projekts
• ES Civitas platforma ideju un pieredzes apmaiņai pilsētu mobilitātes jomā
• Civinet nacionālie pilsētu tīkli, kas veicina CIVITAS pieeju
• Apmācība par ilgtspējīgu pilsētu mobilitātes plānošanu ES 28 dalībvalstīs, ES Endurance projekts

Labas prakses piemēri un rīki, kas ilustrē ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāna izstrādi un ieviešanu, ir iekļauti gadījumu izpētes datubāzē. Tā sniedz vērtīgus materiālus no visas Eiropas un iedvesmo darbam pie jūsu pašu IPMP.

Jūs varat arī nosūtīt jaunu IPMP piemēru ieteikumus.