Eiropas platforma

By Admin Eltis / Atjaunināts: 28 May 2019

Par platformu

Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu Eiropas platforma sniedz atbalstu pārejai uz konkurētspējīgām un resursu izmantošanas ziņā efektīvām mobilitātes sistēmām Eiropas pilsētās. Platforma:

Platformas darbu atbalsta sekretariāts, kas kalpo kā centrāls sakaru punkts attiecībā uz visiem jautājumiem platformas ietvaros un ārpus tās.

Mobilitātes plānu portāls

Mobilitātes plānu portālā ir iekļauta informācija par IPMP izstrādi un ieviešanu, tostarp:

  • informācija par IPMP veidojošajiem elementiem;
  • IPMP izstrādes un ieviešanas procesa vadlīnijas;
  • atlasīti instrumenti, ceļveži, rokasgrāmatas un ziņojumi, kas ir paredzēti pilsētas mobilitātes jomā strādājošo atbalstam;
  • gadījumu izpēte, kurā ir analizēta mobilitātes plānu izstrāde un ieviešana, izmantojot vietējos piemērus;
  • forums, kurā Eltis domubiedri diskutē par jebkādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar ilgtspējīgu pilsētu mobilitāti;
  • datubāze, kurā ir iekļauta informācija par ES pilsētu īstenotajiem pasākumiem, kas ir saistīti ar ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānošanu.

Mēs ceram, ka mobilitātes plānu portāls jums būs saistošs un informatīvi noderīgs. Ja jums ir kāds jautājums vai vēlaties sniegt ieteikumu vai komentāru, lūdzu, sazinieties ar mums.

Koordinēšanas grupa

Koordinēšanas grupa saved kopā pārstāvjus no saistītiem, pašreiz ES atbalstītiem pasākumiem, lai:

  • veicinātu informācijas un iegūto zināšanu apmaiņu;
  • saskatītu un izmantotu sadarbības iespējas;
  • vienotos par kopīgu redzējumu IPMP koncepta un tā instrumentu turpmākai attīstīšanai;
  • atbalstītu dažādo iniciatīvu uz āru vērstās prezentēšanas koordinēšanu.

Ikgadējās konferences

Platforma plāno organizēt ikgadējas konferences IPMP koncepta popularizēšanai ES valstīs. Konferencēs īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunākajiem pilsētu mobilitātes plānošanas attīstības aspektiem, veicināta ideju un pieredzes apmaiņa, kā arī piedāvāta tīklu veidošanas iespēja starp šādu plānu izstrādē un ieviešanā iesaistītajām pusēm.
 
Pirmā IPMP Eiropas konference norisinājās Sopotā, Polijā, 2014. gada 12.-14. jūnijā. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet konferences programmu (ārēja saite) (tiks atvērts PDF fails, 1,6 MB), kā arī konferences prezentācijas (ārēja saite).

Apmeklējiet mūsu notikumu lapu, lai iegūtu jaunāko informāciju par turpmākām IPMP konferencēm.