Judumo planų priemonės

By Admin Eltis / Atnaujinta: 16 Feb 2015

Europos Komisija remia tolesnę tvaraus judumo mieste planavimo sampratos plėtrą, priemones ir rekomendacijas miestams, taip pat visoje Europoje miestų skatinamą tvaraus judumo mieste planų sudarymą ir įgyvendinimą.

Reguliariai tikrinkite judumo planų portalą – ten rasite informacijos apie įvairius renginius, seminarus ir mokymus, organizuojamus pagal ES vykdomus projektus tvaraus judumo mieste srityje.

Be Judumo planų priemonių ir išteklių duomenų bazės, toliau rasite įvairių pagal Europos Komisijos finansuojamus projektus šiuo metu vykdomų ar neseniai baigtų iniciatyvų aprašymus.

Rekomendacijos

• Stebėsena ir vertinimas, ES „CH4LLENGE“ projektas
• Veiksmingiausių priemonių ir priemonių paketų atranka, ES „CH4LLENGE“ projektas
• Komunikavimo gairės, ES „BUMP“ projektas
• Tvaraus judumo mieste plano gairės policentriams regionams, parengtos pagal ES „Poly-Sump“ projektą
• Internetinis seminaras: Inovatyvios idėjos ir kaip jomis pasinaudoti, ES „Tide“ projektas

Auditas ir vertinimas

• Vadovai miestams, auditoriams ar auditorių patarėjams vertinimo ir audito klausimais siekiant įvertinti miesto transporto sistemą pagal 20 rodiklių, EcoMobility-Shift“ projektas 
• Miesto judumo auditas remiantis bendruoju kokybės valdymu, sudarytu pagal ES „Quest“ projektą
• Audito schema su gairėmis 11 kalbų, parengta pagal ES „Advance“ projektą
• Miesto judumo klausimynas, 11 kalbų xls formatu, parengtas pagal ES „Advance“ projektą
• Konsultacijos dėl tvaraus judumo mieste plano gairių pagal ES „PUMAS“ projektą

Priemonės

• Sąnaudų ir naudos ir poveikio analizės metodika, ES „Tide“ projektas
• Inovacijų priemonių rinkinys: 15 įkvepiančių priemonių transporto sektoriuje, kurios gali pakeisti jūsų miestą, ES „Tide“ projektas
• Judumo mieste spendimai tokiose srityse: viešasis transportas, transporto infrastruktūra, miesto logistika, integruotas planavimas / tvaraus judumo mieste planai, tinklai ir judumo valdymas, švarios transporto priemonės, ES „Solutions“ projektas
• Mokomojo kurso „Tvaraus judumo mieste planai“ samprata, ES „BUMP“ projektas
• Suinteresuotųjų subjektų įtraukimo priemonių komplektas organizuojant sėkmingas konsultacijas, „Civitas“
• Pasiekiant pilietį: Veiksmingos komunikacijos ir rinkodaros priemonių komplektas, „Civitas“

Geroji patirtis

• 9 atvejų analizė pagal projektą „EcoMobility SHIFT“
• Judumo mieste veiksmų planai ir ataskaitos iš 46 miestų, patvirtintos pagal ES „Quest“ projektą
• Daug gerosios patirties pavyzdžių pagal tvaraus judumo mieste projektus ES „CIVITAS“ miestuose
• Tvaraus judumo mieste demonstracinės priemonės ir rezultatai, „Civitas“
• 9 vietos veiksmų planai, parengti pagal „Advance“ projektą

Tinklai 

• Tvaraus judumo mieste kampanija („Do the right mix“) 
• Integruoto planavimo patariamoji ir teminė grupė, ES „Civitas“ projektas
• ES „Civitas“ platforma keistis idėjomis ir patirtimi judumo mieste klausimais
• „Civinet“ nacionalinis miestų tinklas, remiantis „CIVITAS“ modelį
• Mokytojai tvaraus judumo mieste planavimo klausimais 28 valstybių narių ES, ES „Endurance“ projektas

Gerosios patirties pavyzdžiai ir įvairios priemonės, iliustruojančios tvaraus judumo mieste plano sudarymą ir įgyvendinimą, yra įkeltos į atvejų analizių duomenų bazę. Duomenų bazėje sukaupta vertinga medžiaga iš visos Europos, ji gali tapti įkvėpimo šaltiniu jums rengiant savo tvaraus judumo mieste planą.

Jūs taip pat galite teikti pasiūlymus dėl kitų tvaraus judumo mieste plano pavyzdžių.