Europos platforma

By Admin Eltis / Atnaujinta: 28 May 2019

Apie platformą

Europos tvaraus judumo mieste planų platforma padeda pereiti prie konkurencingų ir efektyviai išteklius naudojančių judumo sistemų Europos miestuose:

 • padedama toliau plėtoti tvaraus judumo mieste plano (TJMP) koncepciją ir vietos planavimo institucijoms reikalingas priemones norint sėkmingai jį taikyti;
 • pateikiamas šis judumo planų portalas siekiant atrinkti susijusią informaciją, leidinius ir priemones;
 • subūrus koordinavimo grupę sudaroma galimybė lengviau koordinuoti įvairias ES remiamas programas ir bendradarbiauti;
 • sudaromos galimybės keistis žiniomis, patirtimi ir kontaktais per metines tvaraus judumo mieste plano konferencijas, renginius, mokymo kursus ir socialinės žiniasklaidos priemones.

Platformos darbą remia sekretoriatas, kuris taip pat yra centrinis informacijos punktas, skirtas visoms užklausoms, gaunamoms iš platformos ir iš už jos ribų.

Judumo planų portalas

Judumo planų portale pateikiama daug informacijos, kaip plėtoti ir įgyvendinti tvaraus judumo mieste planą, taip pat:

 • informacija apie tvaraus judumo mieste plano elementus;
 • tvaraus judumo mieste plano plėtojimo ir įgyvendinimo proceso gairės;
 • pasirinktos priemonės, vadovai, vadovėliai ir ataskaitos, naudingi tvaraus judumo mieste specialistams;
 • atvejų analizės, kuriose nagrinėjami parinkti vietos judumo planų plėtros ir įgyvendinimo pavyzdžiai;
 • forumas, kuriame „Eltis“ draugai aptaria visus klausimus, susijusius su tvariu judumu mieste;
 • ES veikloje, susijusioje su tvaraus judumo mieste planavimu, dalyvaujančių miestų duomenų bazė.

Tikimės, kad judumo planų portalas jums bus įdomus, ir jame rasite naudingos informacijos. Jei turite klausimų arba norite pateikti pasiūlymą ar pastabą, nedvejodami susisiekite su mumis.

Koordinavimo grupė

Koordinavimo grupėje suburti atitinkamų vykdomų ES remiamų programų atstovai, kad jie:

 • keistųsi informacija ir įgyta patirtimi;
 • nustatytų ir naudotų sinergiją;
 • susitartų dėl bendro požiūrio, kad galėtų toliau plėtoti tvaraus judumo mieste plano koncepciją ir priemones ir 
 • padėtų koordinuoti įvairių iniciatyvų pristatymą visuomenei.

Metinės konferencijos

Platforma ketina organizuoti metines konferencijas, kad tvaraus judumo mieste planų sąvoka būtų skleidžiama Europos Sąjungoje. Konferencijose bus pabrėžiami naujausi judumo mieste planavimo pasiekimai, bus skatinama keistis sumanymais
bei patirtimi ir bus sudaryta galimybė jungtis į tinklą tiems, kas dalyvauja plėtojant ir įgyvendinant tokius planus.

Pirmoji Europos konferencija tvaraus judumo mieste planų klausimais įvyko 2014 m. birželio 12–14 d. Sopote, Lenkijoje. Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome skaityti darbotvarkę (išorinė nuoroda) (atveriama pdf formatu) ir konferencijos pranešimus (išorinė nuoroda).

Sekite naujienas apie būsimas tvaraus judumo mieste planų konferencijas mūsų įvykių puslapyje.