Home > Mobility Plans > A tervezési folyamat

A tervezési folyamat

Beküldő: Admin Eltis / Frissítve: 28 May 2019

Egy fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) kidolgozása bonyolult vállalkozás. A Bizottság támogatásával olyan iránymutatások láttak napvilágot, amelyek konkrét javaslatokat tartalmaznak a koncepció gyakorlati alkalmazásához, illetve egy olyan városi mobilitási stratégia kidolgozásához, amely egy adott városi terület fenntartható fejlesztésének világos víziójára épül.

Az útmutató nem írja elő részletesen, hogy milyen konkrét intézkedéseket kell beépíteni egy mobilitási tervbe. Helyette inkább leírja a folyamatot, hogy hogyan kell kidolgozni és megvalósítani egy ilyen tervet. Ez a folyamat 11 fő lépésre bontható, melyekhez 32 tevékenység kapcsolódik.

1. lépés: Egy sikeres fenntartható városi mobilitási terv készítéséhez szükséges lehetőségek felmérése

2. lépés: A tervezés menetének és fókuszának meghatározása

3. lépés: A mobilitási helyzet elemzése és forgatókönyvek felvázolása

4. lépés: Átfogó jövőkép meghatározása

5. lépés: Prioritások és mérhető célok meghatározása

6. lépés: Hatékony intézkedéscsomagok összeállítása

7. lépés: A felelősségek világos meghatározása és költségvetés elkülönítése

8. lépés: Monitoring és értékelő rendszerek beépítése

9. lépés: A fenntartható városi mobilitási terv elfogadtatása

10. lépés: Megfelelő menedzsment és kommunikáció biztosítása (a terv megvalósítása során)

11. lépés: A tanulságok levonása.   

Az útmutatóban e folyamat minden egyes lépését a gyakorlatban bevált példák, segédeszközök és a bővebb információkkal szolgáló hivatkozások színesítik.

Az iránymutatás a helyi hatóságok, a városi közlekedés és mobilitás terén dolgozó szakemberek és minden olyan érdekelt  fél számára hasznosnak bizonyulhat, akik részt vesznek egy mobilitási terv kidolgozásában.

Az útmutató a korábbi dokumentumok felülvizsgálata, illetve a téma szakértőivel 2010 és 2013 között, egy bizottsági szolgáltatásnyújtási szerződés keretében folytatott alapos, egész Európára kiterjedő konzultációs folyamat eredményeképpen látott napvilágot.

További eszközök, melyek segíthetnek a SUMP koncepció gyakorlati alkalmazásában. 

A mobilitási tervek tervezési ciklusa:

Az útmutató a korábbi dokumentumok felülvizsgálata, illetve a téma szakértőivel 2010 és 2013 között, egy bizottsági szolgáltatásnyújtási szerződés keretében folytatott alapos, egész Európára kiterjedő konzultációs folyamat eredményeképpen látott napvilágot.