A mobilitási tervek segédeszközei

Beküldő: Admin Eltis / Frissítve: 16 Feb 2015

Az Európai Bizottság támogatja a fenntartható városi mobilitási tervezés koncepciójának, eszközeinek és városok számára készült iránymutatásainak  továbbfejlesztését, éppúgy mint e tervek kidolgozását és végrehajtását az európai városokban.

Rendszeresen látogasson el a mobilitási tervek portáljára, hogy értesüljön a fenntartható városi mobilitási tervekkel kapcsolatban jelenleg zajló uniós projektek keretében megrendezésre kerülő eseményekről, workshopokról és képzésekről.

A mobilitási tervek eszközeinek és forrásainak adatbázisán kívül ebben a rovatban olyan kiemelkedő kezdeményezésekről is tájékozódhat, melyek jelenleg zajlanak vagy nemrégiben értek véget az Európai Bizottság által finanszírozott projektek keretében.

Iránymutatások

• Ellenőrzés és értékelés, CH4LLENGE uniós projekt
• A leghatékonyabb intézkedések és intézkedéscsomagok kiválasztása, CH4LLENGE CH4LLENGE uniós projekt
• Kommunikációs iránymutatás, BUMP uniós projekt
• SUMP iránymutatás többközpontú régióknak, Poly-Sump uniós projekt 
• Webinar: Innovatív ötletek – hogyan kell kihasználni őket, Tide uniós projekt 

Auditok és értékelések

• Manual – Kézikönyv városok, auditorok és tanácsadók számára értékelések és auditok végzéséhez – a városok közlekedési teljesítményének 20 mutató alapján történő méréséhez, EcoMobility-Shift projekt  
• Teljes körű minőségirányításon alapuló városi mobilitási audit, Quest uniós projekt
• Auditálási rendszer útmutatóval, 11 nyelven, Advance uniós projekt
• Városi mobilitási kérdőív, 11 nyelven xls formátumban, Advance uniós projekt
• Konzultáció a SUMP iránymutatásokról – PUMAS uniós projekt 

Eszközök

• Költség-haszon- és hatáselemzési módszerek, Tide uniós projekt
• Innovációs eszköztár: 15 példaértékű közlekedési fejlesztés, amely az önök városában is változást hozhat, Tide uniós projekt
• Városi mobilitási megoldások: tömegközlekedés, közlekedési infrastruktúra, városi logisztika, integrált tervezés / fenntartható városi mobilitási tervek, hálózat- és mobilitásszervezés, tiszta gépjárművek; Solutions uniós projekt
• Kurzusterv a fenntartható városi mobilitási tervekről, BUMP uniós projekt
• Az érdekeltek bevonását segítő eszköztár sikeres konzultációk szervezéséhez (angolul), Civitas
• A polgárok megszólítása: a hatékony kommunikációt és marketinget segítő eszköztár

Bevált gyakorlatok

• 9 esettanulmány az EcoMobility SHIFT projektből
• Az uniós Quest projekt által hitelesített városi mobilitási cselekvési tervek és beszámolók 46 városból
• Számos bevált gyakorlat az uniós CIVITAS projekt keretében megvalósuló fenntartható városi mobilitási projektekből
• Fenntartható városi mobilitási demonstrációs intézkedések és eredmények, Civitas
• Az Advance projekt keretében kidolgozott 9 helyi cselekvési terv

Hálózatok

• Fenntartható városi mobilitási kampány (“Do the right mix”) 
• Integrált tervezési tanácsadó és tematikus munkacsoport, Civitas uniós projekt
• Civitas uniós platform a városi mobilitás témájáról folytatott tapasztalat- és eszmecseréhez
• A különböző országok városai alkotta Civinet hálózatok, melyek feladata a CIVITAS kezdeményezés támogatása
• Fenntartható városi mobilitási tervezés – Trénerek az EU 28 tagállamában, Endurance uniós projekt

Az esettanulmányokat tartalmazó adatbázisban számos példa található olyan bevált gyakorlatokra és eszközökre, melyek egy fenntartható városi mobilitási terv kidolgozását és végrehajtását szemléltetik. Ezek az Európa különböző részeiből származó, rendkívül értékes anyagok ösztönzést adhatnak az önök saját mobilitási tervével kapcsolatos munkákhoz. 

Önök is tehetnek javaslatokat további példaértékű tervek közzétételére.